Konsorcium DVB zveřejnilo revize specifikace vyhledávání služeb DVB-I spolu s novou sadou implementačních pokynů. Oba jsou nyní k dispozici jako známé DVB BlueBooks. Specifikace DVB-I Service Discovery sjednocuje vysílání a streamování a zpřístupňuje veškerý obsah koncovým uživatelům v jediném seznamu služeb – od televizorů po tablety, chytré telefony a další.

Nejnovější verze, BlueBook A177r5, představuje nový bod interoperability, který uvádí do souladu technické a provozní funkce s probíhajícími zkušebními aktivitami v Itálii a Německu. Doplnění je zásadní pro zabránění fragmentaci trhu a usnadnění přijetí DVB-I v různých regionech.

Poznatky z italských a německých zkoušek také přispěly k opravám chyb a objasněním začleněným do specifikace. O těchto testech a dalších vlastnostech DVB-I jsme před dvěma dny psali

Specifikace DVB-I postupuje Evropou Je budoucnost distribuce médií v našich rukách?

Mezi pozoruhodné funkce v A177r5 (dočasný návrh TS 103 770 v.1.2.1.) patří schopnost indikovat relativní důležitost služby, což umožňuje diferenciaci služeb obecného zájmu v souladu se směrnicí Evropské unie o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD). Aktualizace navíc zavádí parametry pro podporu přímého satelitního ladění bez nutnosti skenování.

DVB-I nabízí řešení založené na standardech pro poskytování televize – živé, lineární a na vyžádání – v době internetu (zdroj: DVB-I.tv)

Implementační pokyny

K řešení problémů s provozní interoperabilitou vznesených v souvislosti se specifikací DVB-I byl vytvořen samostatný soubor implementačních pokynů. Tyto pokyny byly zveřejněny jako DVB BlueBook A184 a čerpají z podnětů z aktivit v Itálii a Německu a také z příspěvků z otevřeného fóra DVB-I.

Implementační pokyny pokrývají různá témata, včetně rozhraní mezi klientem DVB-I a přehrávačem DVB-DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP), doporučení pro správu více seznamů služeb, postupy pro instalaci služeb a interpretaci programových plánů.

Ve stejný den byly vydány také specifikace DVB-MABR (Multicast Adaptive Bit Rate) jako DVB BlueBook A176r4 a DVB-TA (Targeted Advertising – Part 3:DASH signaling) jako BlueBook A178-3r1, což jsou specifikace podporující uplatnění DVB-I.

Další informace je možno získat na dvb-i.tv včetně dalších videí, která vydalo konsorcium DVB.

Úvodní snímek: Titulní stránky DVB BlueBook specifikací (zdroj. dvb.org)