Stamilionové zisky vykázaly za loňský rok dvě největší české komerční televizní skupiny. Vyplývá to z výročních zpráv, které v uplynulých dnech zveřejnily v obchodním rejstříku (Nova zde, Prima zde). Oběma skupinám loni rostly tržby, ale jen Nova vykázala meziroční růst zisku.

Nova loni po zdanění vydělala 1,11 miliardy korun, což je o šest procent více než v roce 2021. Oproti tomu Prima vykázala čistý zisk 508 milionů korun, což bylo o 22 procent méně než předloni. Prima se přitom ve výroční zprávě pochlubila, že loni poprvé v celodenním průměrném podílu celé skupiny na publiku starším 15 let porazila skupinu Nova. Jde však jen o marketingové číslo, protože Prima obchodně cílí na diváckou skupinu 15 až 69 let a Nova na diváky od 15 do 54 let, v níž byla loni nejsledovanější. Jestliže v čistém zisku Nova loni meziročně rostla a Prima klesala, v tržbách si polepšily obě televizní skupiny. Nova loni inkasovala 7,1 miliardy korun, což bylo o 15 procent více než v roce 2021, Prima utržila 3,98 miliardy korun, což představuje šestiprocentní meziroční růst.

Nova loni nejvíce utržila z prodeje reklamních časů na lineárních kanálech, meziročně to bylo o 16 procent více než v roce 2021, celkem pak 4,43 miliardy korun. Za reklamu na internetu a předplatné za streamovací službu Voyo utržila 614 milionů korun, což bylo dokonce o 80 procent více než předloni. Příjmy z prodeje jiných reklamních sdělení meziročně stouply o 28 procent na 787 milionů korun. Rovněž Prima loni nejvíce utržila za prodej reklamních časů, a to 3,03 miliardy korun, což bylo o dvě procenta více než v roce 2021. Za další reklamní sdělení inkasovala 385 milionů korun, meziročně o 13 procent více. A konečně za prodej reklamy na internetu a předplatné streamovací služby prima+ utržila Prima 186 milionů korun, což bylo meziročně o 30 procent více.

Pro porovnání: veřejnoprávní Česká televize podle výroční zprávy o hospodaření za rok 2022 inkasovala za vysílání reklamy 126 milionů korun, což bylo meziročně o pět procent méně. Za sponzoring a product placement ale loni získala 489 milionů korun a meziročně si tak polepšila o pět procent. Pro ČT je ale prodej reklamy a dalších reklamních formátů jen doplňkovým příjmem vedle zákonem stanoveným televizním poplatkem, který musí platit každá domácnost a právnická osoba s televizním přijímačem. Loni ČT vybrala na televizních poplatcích 5,64 miliardy korun a celkově hospodařila s rozpočtem 7,17 miliardy korun. Rozpočet ČT byl vyrovnaný, na rozdíl od komerčních televizí tedy negenerovala žádný zisk.