Po více než dvou letech čekání se fanoušci seriálu Loki konečně dočkali druhé série. Co jsme se dozvěděli v prvním díle, čím nás překvapil a jaké otázky úvodní epizoda vyvolala? Pozor, následující článek obsahuje spoilery!

Minulost, přítomnost nebo budoucnost?

Druhá řada Lokiho začíná přesně tam, kde skončila ta první. Poté, co se Loki na konci posledního dílu dostává zpátky do TVA, zjišťuje, že si ho nikdo nepamatuje. A co víc, v TVA vidí sochu „Toho, jenž zůstal“. Zmatený Bůh falše a stejně tak i diváci naštěstí brzy zjišťují, že se jedná o velmi vzdálenou minulost. Náš hlavní hrdina totiž začne sám od sebe skákat v čase. Tím se pořadu otevírá nečekaná možnost ukázat jak minulost, tak budoucnost TVA. Zjišťujeme tak například, že v minulosti byli v této byrokratické organizaci všichni dobře informovaní o existenci „Toho, jenž zůstal“ a že se zdejším zaměstnancům pravděpodobně smazaly vzpomínky. A to vícekrát než jednou. Naznačen je divákům mimo jiné také blízký vztah, který mezi sebou měla hlavní záporná postava se soudkyní Renslayer.

První díl tak vyvolal mnoho otázek jako: Proč se zaměstnancům MCU mazala paměť? Jak často? A proč jsme se měli dozvědět o dávném vztahu „Toho, jenž zůstal“ se soudkyní?

Tisíce časových os

Kromě toho, že je Loki každých pár sekund mučen cestováním v čase, se v úvodním díle postavy zabývají také tím, co dělat s nově vzniklými časovými osami? Zaměstnanci TVA, kteří si teď již uvědomují, že nic není tak, jak si mysleli, si začínají uvědomovat, že zničení těchto os znamená likvidaci mnoha nevinných životů. V TVA tak zavládla panika, zda dělat to, co dělali vždy, či jednat tak, jak se jim zdá správné. Nezpůsobí ale záchrana několika životů a uchování všech časových os ještě větší zkázu?

Představen je nám také usměrňovač času. Zařízení, které usměrňuje čas do časové osy. Ten je teď ale bohužel kvůli větvení času přetížen a společně s tím nastává v organizaci chaos, který může vyústit v katastrofu. V epizodě je ale později nastíněné, že usměrňovač lze přenastavit tak, aby všechny časové osy zůstaly zachovány, bez nutnosti je zničit. Je tedy možné, aby všechny časové osy existovaly simultánně?

Co nám říká budoucnost?

Zvláště zajímavé ale je, když se Loki přemístí do budoucnosti. Zde potřebuje rychle najít tzv. zařezávač, který mu pomůže odpoutat se od prostoru a času, aby poté mohl být za pomocí temporálního extraktoru vytažen z vláken času, díky čemuž přestane skákat v čase. V budoucnosti, a netušíme, jak vzdálené, je TVA v naprostém chaosu a napětí. Naskýtá se nám docela dlouhý pohled na tabuli, která hlídá tok času. Z té je zřejmé, že několik velice rozvětvených časových os bylo opět vráceno pouze do jedné, což v budoucnu zapříčiní zhroucení usměrňovače času. Pokusil se snad někdo v budoucnu zničit všechny vedlejší časové osy?

Zároveň vidíme Lokiho opravdu pomalu se přibližovat k telefonu, který zvoní. Kdo volal a proč? Místo toho, aby zvedl telefon je však Loki překvapen, když se shledává se svou variantou, Sylvie. Než se ji však stačí na cokoliv zeptat, je „zaříznut“ neznámou osobou. Otázky jako: Co Sylvie dělala v budoucnosti a kdo Lokiho zařízl?, jsou jen jedny z dalších, které tento díl vyvolal.

Koho jsme (zatím) ztratili a kdo přibyl v druhé řadě?

S některými postavami jsme se museli prozatím rozloučit, jiné se na obrazovce téměř neobjevily a jiné naopak přibyly. Zatímco soudkyně Renslayer odešla hledat „svobodnou vůli“, Sylvie se podle potitulkové scény objevila v Broxtonu v Oklahomě v roce 1982. Proč, není zřejmé, ale poprvé ji snad diváci mohli vidět šťastnou. Zlé varianty „Toho, jenž zůstal“, zatím nejsou v dohledu, seznámit jsme se ale již měli možnost s několika novými postavami. Generálkou Dox, soudkyní Gamble a postavou Ouroboruse, zkráceně O.B.. Milým a sympatickým zaměstnancem TVA, který Lokimu nejen pomohl vyřešit jeho problém s cestováním v čase, ale také ochránit organizaci před zničením způsobené přetížením usměrňovače času.

Zároveň dojde k odhalení, že O.B. je pravděpodobně jediným zaměstnancem TVA, kterému nebyly vymazány vzpomínky. Dozvídáme se tak první konkrétní časový údaj, když zjistíme, že je to již 400 let, co naposledy viděl Mobiuse. Hádáme, že čas v TVA opravdu utíká jinak…

Podaří se postavám zachránit ostatní časové osy, aniž by došlo ke katastrofě? Zachrání se Sylvie poté, co ji v současnosti hledá nové vedení TVA? A kdy a kde můžeme čekat nové varianty „Toho, jenž zůstal?“. Další díly Lokiho, které se vysílají každý čtvrtek na Disney+ nám snad na tyto otázky odpoví.