Letošní přehlídku novinek v médiích IBC 2023 ve dnech 15. až 18. září navštívilo přes 43 tisíc účastníků ze 170 zemí světa. Měli možnost se seznámit s nejnovějšími produkty a službami v mediálních technologiích u více než 1250 vystavovatelů. Rozšířená sestava 325+ přednášejících v rozšířeném počtu divadelních sálů vystoupila na pódium, aby nabídla nové technologie, budoucí obchodní modely a kreativní inovace, které rozšiřují obzory médií a zábavy. O některých, které posouvají hranice v mediálních technologiích, jsme psali před týdnem. Dnes se podíváme, jak na tyto trendy reagují čeští vystavovatelé.

V návaznosti na amsterdamskou akci se již 20 let koná Post IBC na Kavčích horách v budově České televize, setkání odborníků pro elektronická média, a sdělovací, obrazovou a zvukovou techniku v rámci sdružení ABEX (Associated Brodacast Experts). Hlavním cílem je seznámit odborníky z oboru s nejnovějším vývojem a trendy v oblasti multimédií od přímých účastníků amsterdamské přehlídky. Bude zajímavé srovnat jejich postřehy s pohledem na technologický vývoj podle technických přednášek, který jsme popsali v článku minulý týden

Kam směřuje vývoj mediální zábavy? Technické novinky z IBC 2023 v Amsterdamu

Jak uvedl v úvodu Martin Junek, jednatel společnosti ABEX, letos se od nás v Amsterdamu zúčastnilo 9 vystavovatelů, které dokázal z těch 1250 identifikovat, i když to nebylo jednoduché, neboť organizátoři neuváděli jednotlivé vystavovatele podle zemí. České firmy se dlouhodobě účastní tohoto největšího evropského veletrhu jako dodavatelé svých produktů, jako softwarové AVECO, PROVYS, OCTOPUS NEWSROOM, STREAMCIRCLE a jeho TWEEN.LY s jednoduchým grafickým editorem pro podporu vysílání, nebo plzeňská firma TECHOCRANE s kamerovými jeřáby a tradičně RECKORD Outside Broadcasting, jejichž přenosové vozy zajišťují produkci i v 4K z mnoha význačných událostí v okolních zemích. Některé další firmy jako TRACO SYSTEMS, nebo AVT GROUP působí jako integrátoři dalších světových značek podle požadavků zákazníků.

Media směřují do cloudu, 5G sítí a umělé inteligence

Ve výše zmíněném článku jsme uvedli, že hlavním zájmem vystavovatelů byla řešení na bázi cloudu, případně edge-computingu a zaměření na umělou inteligenci, 5G sítě v návaznosti na budoucí DVB-I systémy sdružující pro diváka jednotný přehled dostupných kanálů bez ohledu, zda jsou poskytovány pozemním, satelitním nebo internetovým vysíláním (streamingem).

Jasnou budoucností mediálního průmyslu je AI, řekl ve své prezentaci Jiří Janiga z firmy HISCALE, která se věnuje převodu různých formátů mezi systémy produkčních pracovních postupů.

Tento postřeh potvrdil i Jakub Vaněk za společnosti SMART INFORMATICS, která se soustředí na systémovou integraci pro vysílání a média. Směr vše v cloudu doplnil o poskytování softwaru jako služby (SaaS) na principu předplatného, např. pro rychlé řízení FAST kanálů. Zpracování na bázi IP je realitou, ať již v kontribuci nebo distribuci, což potvrdilo i úspěšné testování DVB-I v Italii a Německu. Podle jeho názoru, i přes pokračující trend IP tu lineární televizní kanály byly, stále jsou a určitě budou.

Stánek německého Hiscale na výstavišti v Amsterdamu (Foto: Martin Junek)

O hledání možných využití 5G sítí svědčila také řada stánků, které měly své vlastní 5G sítě lokální mini sítě (Standalone). Pro umělou inteligenci (AI) se hledají nejlepší případy využití, kromě zpravodajství, které jsme zmínili v našem článku,  se nabízí využití zejména při akvizici a správě mediálního obsahu.

Příkladem mohou sloužit zařízení a služby firmy Harmonic. Pokud jsou jejich zařízení používána k připojení živých kanálů ve vzestupném nebo sestupném směru do/z služby VOS360, potom firma ve smlouvě SaaS zahrnuje závazek 99,95 % dostupnosti služby.

Využití umělé inteligence AI při zpracování sportovních přenosů jak pro lineární kanály, tak streamování (zdroj: prezentace SMART INFORMATICS)

Další zařízení tohoto výrobce dokážou pracovat i s rozpoznáním tváří, událostí jako faul/gól a zpracovat do separátních výstupů. Výstupní kodér (Media procesor) je možno nastavit na požadovanou kompresi s konstantním, variabilním nebo adaptivním tokem. Samozřejmá je při tom podpora IP a většina běžných transportních protokolů.

Stream Circle a Provys ze softwarového domu DCIT měly společný stánek (Foto: Martin Jumek)

Snížení výrobních nákladů vede produkční společnosti k zavádění vzdálené produkce ať již pomocí LTE nebo 5G sítí. Technologickou integraci s cloudem a 5G představují poslední řešení firmy LiveU, což již nejsou jen „batohy“ pro reportéry zpravodajců, které samozřejmě zůstávají v portfoliu nabídky této firmy. Na IBC firma představila LiveU STUDIO, řešení s využitím cloudu AWS (Amazon Web Services), jakýsi „přenosák v prohlížeči“, jak to nazval pan Vaněk ve svém přehledu novinek. Zpracuje až 12 vstupních signálů z LiveU enkodérů/serverů s protokolem LRT, nebo vstupy s protokoly SRT, WebRTC a RTMP. Přes webové rozhraní ze tandardního prohlížeče je možné ovládat střih, grafiku, audio mix či zařazovat klipy podle playlistů. To vše je možné potom šířit přes CDN na sociální sítě.

Využití LiveU STUDIO převzato z prezentace Smart Informatics na Post IBC

Dalším příkladem využití je vzdálená produkce s využitím více kamer ze sportovních událostí, typicky stadionů. Počet kamer (známých batohů) je možno volit podle velikosti události a přenos do domácího studia je veden buď přes pevnou nebo LTE/5G sítě. Tak je možno během jednoho dne obsloužit několik zápasů. Výhody jsou nabíledni: úspora času, cestovného a zejména drahých přenosových vozů a v nich působícího personálu.

Pokud by někdo ze čtenářů měl zájem, tak firma SMART INFORMATICS pořádá 18.října Smart Days – celodenní cyklus přednášek a technických demonstrací.

A zase cloud s předplatným a AI

Firma DISK Systems v podstatě navázala na vzdálenou produkci v podání známých zařízení Vizrt. Petr Krkavec nádherně popsal vývoj spojení mezi studiem a režií nejdříve přes LAN sítě, pak mezi stadionem a vysílacím centrem přes MPLS nebo WAN linky, následně s využitím Vizrt zařízení v cloudu a na závěr zařízeními plně obsazení cloud zajišťující přenos z různých lokalit až do home office s využitím přístupových linek internetu s 50 Mb/s. Úplným přenesením celé výroby na úrovni HD pak slouží TriCaster cloudový systém na bázi předplatného. Je vhodný pro příležitostné akce, nebo začínající malé vysílatele. Nezbytné dorozumívání – interkom – lze zajistit také přes cloudové služby od firmy Telos infinity.

Stánek firmy Vizrt v hale 8 (Foto: Martin Junek)

Do svých integrovaných řešení zahrnují zařízení Vizrt i česká společnost TRACO SYSTEMS. Na IBC byli zastoupeni na firemních stáncích Avid, Imagine comunications, Telestream a ncam. Právě do Avid MediCentra a OCTOPUS Newsroom plně integrovali aplikace s umělou inteligencí Traco AI, jak uvedl Michal Popela. V poslední verzi je zahrnuta detekce a zobrazení řečníků v rozpoznaném textu a možnosti spustit převod řeči na text s využitím dalšího českého softwaru beey.io.

O rozpoznávání řeči Beey a jejím převodu na text seznámil účastníky konference ABEX Petr Herian ze společnosti NEWTON Technologies. Jedná se aplikaci na automatický přepis mluveného slova včetně překladů z 22 jazyků a průběžného vložení do titulků u živých zpravodajských pořadů. Pyšní se vysokou přesností správně přepsaných slov (92,7 %) v češtině. Vytváří i skryté titulky pro neslyšící. Pomocí ChatGPT mohou provádět automatickou sumarizaci projektů nebo jejich částí a vytváření anotací. Tento systém u nás používají ČT, PRIMA, TV NOVA a DVTV. Služby poskytují v cloudu s časovým předplatným, jen pro ilustraci jedno hodinová přednáška je převedena text za 15 minut.

České řídící systémy v CNN Brasil nebo Claro TV v Kolumbii

Na stánkách letošního veletrhu IBC byly představovány jak řídící systémy pro výrobce programů, tak hardwarové součásti velmi často podporované právě softwarem na míru. Jednou z nejúspěšnějších českých společností, dodávajících právě řídící systémy je společnost AVECO s pobočkami v Miami, Los Angeles, Mexico City, Bogotě, Novém Dillí, Dubaji a Hongkongu. Od svého vzniku v roce 1992 navrhuje, prodává a podporuje automatizaci studiové produkce, automatizaci hlavního ovládání a integrované systémy pro přehrávání kanálů po celém světě. K dispozici jsou různé architektury, od komplexních vícekanálových operací na více místech až po malé samostatné systémy a od kompletních zařízení pro výrobu a přehrávání až po jednotlivé produkty. Její systémy mohou pracovat jak přímo u zákazníka, tak ve stále více využívaných cloudových řešeních.

Stánek AVECO na IBC 2023 oslovuje klienty na 5 kontinentech (foto:Martin Junek)

Řešení pro živé video přes veřejný internet

Živé události byly tradičně přenášeny lineární televizí pomocí satelitu a optických vláken. Dnes, kdy se počet akcí zvyšuje, produkční a vysílací společnosti hledají další nákladově efektivní způsoby, jak zajistit kontribuci živého videa do svých studií. Nabízí se internet, pro posílání videa za příznivou cenu. Globální síť však neposkytuje žádnou záruku na konkrétní kapacitu, a proto je její použití pro odesílání událostí velkého významuspojenos nejistotou, zda obsah bude doručen správně a s pokud možno malým zpožděním. Pro přenosy video a audio signálů přes internetové sítě existuje množství přenosových protokolů, od jednoduchého TCP, přes SRT, RTP, RTMP, HLS a mnoho dalších s různými výhodami a nevýhodami.

Slovenská firma SUNTEQ si na konferenci na Kavčích horách pozvala švédskou firmu ITINOR, která vyvíjí produkty a technologie, které umožňují snadné a bezpečné přispívání přes internet. Jedním z nich je spolehlivá přeprava protokolem BRT (Bifrost), který je kombinací FEC a ARQ (Automatic Repeat Request) a poskytuje nejlepší možnou chybovou korekci pro aplikace jak s nízkou, tak i velkou latencí. Spolu s jejich robustním a snadno použitelným hardwarem (kodéry a dekodéry) tak může poskytnout nejlepší řešení pro živé video přes internet, které pracuje tak, že kodéry upravují bitovou rychlost podle disponibilní rychlosti na konci přenosového řetězu a současně umožňují automatizované přepojování na tu přenosovou cestu, která je kvalitnější. Podrobnější popis je možno získat z webu firmy Itinor.

Toto řešení však vyžaduje použití kodérů a dekodérů výrobce s proprietárním přenosovým protokolem, což představuje značné omezení pro univerzální použití. Otevřený přenosový protokol, převážně používaný pro přenos transportního toku MPEG-2 je SRT s korekcí FEC a ARQ. Pokud jej doplníme protokolem RTP, který dodává hlavičku sekvence a časové značky je možné za pomoci hladkého přepínání mezi datagramy RTP (podle SMPTE 2022-7) zajistit spolehlivou redundanci z různých přenosových cest na přijímací straně poté, co dojde v paměťovém bufferu k jejich srovnání a vyřazení nefungujících paketů.

Tento způsob, který byl vyvinut pro přenosy spolehlivé kontribuce pro EBU (Evropské Vysílací Unie), přes internet tradičního transportního toku umožní dosáhnout shodné nebo dokonce i vyšší robustnosti přenosu než při použití jednoho satelitního nebo optického kanálu. Samozřejmou podmínkou je použít redundantní nejenom spojení, ale i zdrojové kodéry.

Firma OCTOPUS Newsroom nabízí řešení zpravodajství i na bázi cloudu (Foto: Martin Junek)

Jak spolu souvisí DVB-NIP, 5G sítě, satelit a cloud

V přednášce Dušana Líšky o „Historii a současné situaci standardů DVB“ zaznělo, že firma ENENSYS Technologies uzavřela partnerství s Eutelsatem s cílem využít technologii DVB-NIP a umožnit streamování služeb přes 5G sítě. Toto řešení bylo předvedeno na IBC 2023 a neuniklo pozornosti přednášejícího, i když v Amsterdamu nebyl.

DVB-NIP (DVB-Native IP) je nový standard DVB umožňující konvergenci širokopásmových a vysílacích služeb pro zvýšení dosahu pro televizní satelitní a terestrické vysílání. Definuje protokoly zcela založené na IP s vyloučením transportního toku MPEG-2. Vychází z opecné specifikace DVB-AVC (TS 101 154 V2.8.1) z července tohoto roku a zahrnuje DVB-DASH, DVB-MABR a DVB-I jako základ pro vyhledávání služeb na IP platformách.

5G s nejnovějšími verzemi specifikací 3GPP mají všechny možnosti pro efektivní distribuci obsahu pomocí metod unicast, multicast nebo broadcast. Předpokládá se, že topologie sítí 5G bude vyžadovat implementaci velmi hustých vysílačů s nízkým výkonem a tím by satelitní distribuce ve spojení s novým standardem DVB-NIP mohla být vhodná pro poskytování živého mediálního obsahu do těchto sítí a satelitní vysílání by opět mohlo získat na své důležitosti.

Principiální schéma distribuce DVB-NIP je převzato z prezentace D. Líšky na Post IBC

Příspěvky, které byly produkovány v Amsterdamu, prošly úpravou komprese a multiplexování v cloudu AWS (Amazon Web Services) pro zpracování v teleportu Eutelsatu ve Francii. Živý obsah z několika televizních kanálů tam byl komprimován v H264 a zabalen v DVB-DASH a multicast ABR. Poté byl zapouzdřen serverem ENENSYS MediaCast Broadband ve formátu DVB-NIP a přenesen na satelit Eutelsat HOTBIRD na 13° východně. Během IBC na RAI výstavišti byl satelitní signál přijímán. Pro příjem signálu DVB-NIP ze satelitního vysílání bylo využito zařízení ENENSYS 5G-in-a-box (eBox) se softwarem ENENSYS CubeAgent. Tyto DVB-NIP brány založené na stávající vysoce nákladově efektivní technologii DVB mohou prostřednictvím Wi-Fi napájet jakékoli připojené zařízení včetně starších smartphonů. Profesionální brány mohou obsluhovat stovky zařízení na veřejných místech, v mobilních prostředích a byly využity i napájení lokální sítě 5G.

Od kamer až po odbavení

Na semináři v budově ČT nepřednášeli o svých zkušenostech z Amsterdamu pouze čeští vystavovatelé, ale byly pozvány i další firmy. Mezi nimi i Generální partner konference firma ROSS Video Ltd. z Kanady, která, na svém velkém stánku ukázala, že ze svého portfolia výrobků je schopna zajistit celou živou produkci od kamer přes video servery, grafiku, signálové zpracování až po odbavení s automatickým řízením.

Z expozice firmy ROSS VIDEO (Foto: Martin Junek) a Kamerový vozík Spidercam pro vnitřní instalace (zdroj: prezentace Ross Video)

Mezi její poslední akvizice patřila před rokem rakouská firma Spidercam se snímací technologií poskytující „závěsnou perspektivu“. Určitě jste si všimli u sportovních přenosů pohyblivých kamerových záběrů shora. Jejich závěsné kamerové systémy Elite gyroskopicky stabilizované a dálkově řízené umožňují pokrýt jak velké venkovní prostory, tak i menší koncertní haly, nebo esportové turnaje. Tyto špičkové kamerové systémy se používají k vytváření jedinečných záběrů pro televizní pořady po celém světě. Kamerový vozík Spidercam je tažen nad hrací plochou pomocí 4 kabelů, které jsou připojeny k navijáku v každém rohu. Nad hracím polem se může pohybovat rychlostí až 9 m/s, tj. cca. 32 km/h. Každý kabel má standardní délku 360 m s minimálním průhybem 10°, což umožní pohyb ve všech 3 rozměrech. Současně tak navigují kamerový vozík ve 3D prostoru pomocí stabilizované hlavy pro poskytování HD nebo 4K videa. Video je pak přenášeno buď přes LTE nebo lokální 5G síť.

Britská firma CALREC nabízí modulární zvukový mixážní pult ARGO, který představila účastníkům konference ABEX fyzicky v sále na Kavčích horách. Firma nabízí i vzdálenou audio produkci tak, že embeduje zvuk do videa a tím vyloučí problémy se synchronizací zvuku s obrazem. (Foto: Martin Junek)

Stručně o dalších trendech

Pěkné zhodnocení podal Jiří Hulík z AVT Group, nezávislého integrátora audiovizuálních řešení. Kromě všech naznačených trendů bude v mediální technice méně jednoúčelového hardwaru a stále větší roli bude hrát software, budou muset být vytvořeny nové obchodní modely pro technologii i distribuci, která bude multiplatformní. Vzhledem k roztříštěnosti protokolů, formátů a systémů bude nutno směrovat výrobce ke standardizaci.

Otázkou zůstává, kde se vezmou finance na všechny záměry velkých mediálních organizací, které chtějí dělat více muziky za méně peněz. Umělá inteligence to asi nevyřeší, i když jsme pravděpodobně vzdálení tak rok nebo dva od toho, kdy každý stánek na IBC bude AI (uměle inteligentní).

 

Úvodní foto představuje pohled na vstupní halu veletrhu IBC 2023. Autor: Martin Junek