Český telekomunikační úřad (ČTÚ) chce zachovat terestrické televizní vysílání v České republice i po roce 2030, do kterého platí kmitočtové příděly pro současné celoplošné sítě DVB-T2. Na konferenci Radiokomunikace 2023 to v úterý řekl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

„Chceme zachovat terestrické televizní vysílání i po roce 2030 v rozsahu, který zajistí konkurenční prostředí v tomto sektoru,“ prohlásil Ebert. Důležité bude v tomto ohledu jednání Světové radiokomunikační konference WRC-23, která se bude konat v listopadu a prosinci tohoto roku ve Spojených arabských emirátech. Marek Ebert upozornil, že jednotlivé státy Evropské unie na konferenci neodjíždí s myšlenkou jednotného postupu ohledně dalšího využití UHF pásma. Nicméně v České republice je terestrická televizní platforma tradičně silná a počítá se s jejím využitím i do budoucna. ČTÚ v tomto ohledu myslí i na rozvoj stávajících sítí a řešení kolizních situací, kdy dochází k vzájemnému rušení signálu terestrického televizního vysílání.

„Chtěli bychom pomoci v odůvodněných případech a jestliže to dovolí mezinárodní koordinace kmitočtů, vydat nové kmitočty pro terestrické televizní vysílání,“ uvedl předseda Rady ČTÚ. Telekomunikační úřad má k dispozici již zkoordinované ženevské kmitočty pro původně plánované dvě rozvojové sítě DVB-T2. Na jejich využití mají ovšem zainteresované subjekty rozdílné názory. Operátor celoplošného multiplexu 24, společnost Digital Broadcasting, by je chtěla ponechat v záloze pro případ dalšího ukrajování UHF pásma, při němž by nejvíce tratil právě multiplex 24. České Radiokomunikace jsou zase pro častější využití těchto kmitočtů pro dokrývání komplikovaných oblastí.

Galerie: Václav Udatný a Jan Potůček