Bývalá vysílací střediska Liblice u Českého Brodu a Dobrochov u Prostějova budou k mání od února 2024 jako nebytové prostory pro sklady či jako komerční nemovitosti.

Středovlnné rozhlasové vysílače Dobrochov a Liblice patřily do páteřní sítě AM vysílačů Českého rozhlasu. Ty se však ke konci roku 2021 definitivně odmlčely a České Radiokomunikace (CRA) jako majitel objektů řeší, co s bývalými vysílacími středisky dál. Vysílací technika již byla demontovaná a odvezená, v některých případech došlo k odstřelu vysílacích věží (Topolná na Moravě), jinde se podařilo vysílání obnovit, ale nikoli z původního vysílacího střediska (Liblice). CRA se nyní rozhodly některé nemovitosti, v nichž se nacházely středovlnné vysílače, prodat. Týká se to právě Liblic a také středomoravského Dobrochova.

V Liblicích CRA prodávají kompletní areál bývalých vysílacích budov s celkovou komerčně využitelnou plochou 11 290 m². „Areál Liblického vysílače (Liblice – Český Brod) tvoří několik stavebních pozemků, jejichž součástí jsou stavby původně sloužící provozu vysílače. Areál je oplocený drátěným plotem na ocelových sloupcích s branami z ocelových profilů. Komunikace a zpevněné plochy jsou asfaltové nebo betonové. Součástí je vlastní vrtaná studna,“ informují CRA na svém webu a pro podrobnější informace odkazují na stránky realitní služby Sreality.cz, podle nichž prodej budov začne 1. února 2024.

Vysílací středisko Liblice (Foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz)

Ikonický rozhlasový vysílač v Liblicích u Českého Brodu končí. Navštívili jsme ho několik dní před vypnutím

„Vykuchané“ vysílače jako budoucí sklady?

V případě Dobrochova CRA nabízí skladové prostory o rozloze 3 985 m² v rámci oploceného areálu stejnojmenného vysílače, včetně přístupové komunikace. „Nachází se tam několik stavebních pozemků, jejichž součástí jsou stavby související s provozem vysílače. Celková výměra činí 11,37 ha, z toho zastavená plocha a nádvoří činí cca 0,4 ha, lesy, sady a zeleň. Možnost napojení na veřejný vodovod, elektroinstalaci, kanalizaci a zemní plyn,“ upřesňují CRA. Kromě samotné budovy vysílacího střediska se tu nachází i dům bývalého správce a rozpadající se ubytovny pro vojáky, kteří původně vysílač hlídali.

Obě bývalá vysílací střediska nebyla minimálně posledních 30 let rekonstruovaná a Sreality.cz upozorňuje, že z hlediska energetické náročnosti jde o nehospodárnou (Liblice) nebo dokonce mimořádně nehospodárnou (Dobrochov) třídu. Kromě těchto středisek CRA nabídly i kancelářské prostory v Plzni na Jižním předměstí v Purkyňově ulici. Jde o kanceláře o celkové ploše 353 m², které byly rekonstruované a modernizované v roce 1998. Tento inzerát ale už na Sreality.cz není aktivní, takže je možné, že CRA plzeňské kanceláře již prodaly.

Vysílací středisko Dobrochov (Foto: Jan Potůček, Televizníweb.cz)

Na ztichlém vysílači Dobrochov Reportáž z AM vysílače Morava, který od Silvestra mlčí

Štítky