Sedmi volnými programovými pozicemi ještě disponuje celoplošný televizní multiplex 23, který prostřednictvím dceřiné firmy Czech Digital Group provozují České Radiokomunikace (CRA). Minimálně dvě pozice CRA obsadí začátkem příštího roku, potvrdil Marcel Procházka, ředitel právní a regulatorní sekce CRA.

Zatím posledním televizním programem, který v multiplexu 23 odstartoval, byla toto úterý teleshoppingová Hit TV. Obsadila pozici označenou Test-5. Z dalších sedmi pozic pro standardně rozlišené televizní programy by měly být dvě využity začátkem příštího roku. Na leden je plánovaný start nového sportovního kanálu Sporty TV, který připravuje společnost Perinvest Group ve spolupráci s mediálním domem A11. Operátor pro něj má připravenou pozici Test-1. Další předpřipravenou pozici Test-4 by měl využít ještě jeden program, o jehož zařazení CRA stále vyjednávají. Marcel Procházka nechtěl potvrdit, zda půjde o Warner TV, která začátkem prosince požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence pro terestrické vysílání (a také pro satelit a online).

Kapacita pro pět SD programů. Nebo dva HD?

„Ve všech případech jde o pozice určené pro programy ve standardním rozlišení. SD kvalitu plánuje i sportovní kanál Sporty TV,“ upřesnil Procházka. Potenciální klienti ale mohou využít možnosti vysílat v HD nebo Full HD kvalitě, kterou využívá zejména Česká televize, což by uvítal generální ředitel CRA Miloš Mastník. Ostatně, hlavní kanály Primy a Barrandova už v terestrickém vysílání šířily své HD verze, později od nich ale upustily – ať už kvůli tlaku provozovatelů placených televizních služeb, které musí za možnost šíření Primy HD platit vyšší distribuční poplatky, nebo kvůli úspoře nákladů, jak tomu bylo u TV Barrandov. V multiplexu 23 tak v HD kvalitě vysílá pouze Televize Seznam, v sesterském multiplexu 22, který je plně obsazen, pak CNN Prima News.

Full HD kvalitu nabízí v terestrice pouze Česká televize, a to u všech svých programů. U stanic ČT 2, ČT Sport a ČT Déčko/Art pak využívá vyšší datový tok 3 Mbps, zatímco ostatní programy ČT vysílají s datovým tokem 2,2 Mbps. Vyšší kvalitu u většiny svých programů v DVB-T2 nabízela i skupina Prima, později však u všech kanálů kromě zpravodajské CNN Prima News přešla na standardní rozlišení. Proto je nyní v multiplexu 22 volná kapacita, kterou by Prima mohla zaplnit třemi dalšími programy v SD rozlišení, a je blokovaná právě pro ni. Marcel Procházka nechtěl upřesnit, zda Prima za tuto nevyužitou kapacitu, která vznikla snížením rozlišení jejích programů z HD na SD, operátorovi platí. Tedy zda je v podobné situaci jako ČT, která CRA hradí plnou kapacitu sítě 21 a záleží jenom na ní, jak ji využije.

Zájem o terestriku neutichá, satelit je za zenitem

Multiplex 23 je jedinou celoplošnou televizní sítí provozovanou CRA, která má ještě volnou kapacitu pro nové programy. Mimo ni společnost provozuje ještě regionální sítě 8 a 12, které pokrývají vybraná krajská města (Regionální síť 8) a Prahu (Regionální síť 12) a mají totožnou programovou nabídku. Šíří hudební kanály Óčko Black, Óčko Expres a křesťanskou televizi Noe+ (neplést s TV Noe, která vysílá v celoplošné síti 23). „Regionální síť 8 pokrývá přibližně 33 procent obyvatel České republiky, ale programy Óčko Black a Óčko Expres využívají dokrytí zbylé populace prostřednictvím HbbTV vysílání v multiplexu 23,“ informoval Marcel Procházka. Prostřednictvím červeného tlačítka tak divák, který má televizor připojený k internetu, může na pozicích programů Óčko nebo Óčko Star v multiplexu 23 sledovat i kanály Óčko Black a Óčko Expres, aniž by byl v dosahu Regionálních sítí 8 a 12.

Zájem o terestrický příjem televizního vysílání v České republice neklesá. Za první tři čtvrtletí letošního roku takto přijímalo televizi 53,8 procenta domácností. Výrazně však posiloval podíl domácností s kabelovou televizí a IPTV, a to až na podíl 41,8 procenta. Pokles už delší dobu vykazuje satelit, který využívá 17,3 procenta domácností (pro upřesnění: některé domácnosti přijímají televizní signál více způsoby na různých zařízeních, proto je součet podílů jednotlivých televizních platforem vyšší než 100 procent). „Růst IPTV a kabelové televize nás neznervózňuje, protože z vývoje posledních let je patrné, že se tak neděje na úkor terestrické televize, jejíž podíl je stabilní,“ prohlásil generální ředitel CRA Miloš Mastník. Atraktivitu DVB-T2 podle něj dokazuje rostoucí cena reklamy na volně šířených programech, u kterých hlavně komerční televize pro příští rok počítají se zdržením v rozmezí 15 až 22 procent.

Úvodní foto a galerie: Václav Udatný