Každá síť pojme okolo 16 rozhlasových stanic. Dnes v Praze digitálně vysílá 33 soukromých rádií, tedy zhruba čtvrtina oproti plánovanému stavu.

Kolik rádií dokáže uživit český trh? V současné době jich v celé České republice vysílá terestricky okolo 60 (bez stanic veřejnoprávního Českého rozhlasu), většina je ale zesíťovaných do větších stanic s regionálně odpojovaným zpravodajstvím a reklamou. Jenom v Praze vysílá analogově v FM pásmu nebo na střední vlně 24 soukromých rádií. Digitálně pak 33 stanic ve čtyřech digitálních sítích (CRA DAB+, Teleko DAB+, RTIcz, COLOR DAB+), nepočítaje veřejnoprávní multiplex Českého rozhlasu. Po aukci kmitočtů pro sítě DAB+ se ale počet digitálních rozhlasových multiplexů v Praze zdvojnásobí na osm a jejich celková kapacita pojme až 128 soukromých rádií. Najde se tolik zájemců?

Z osmi úspěšných účastníků aukce Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) nevydražila síť v Praze pouze společnost Teleko digital, která v české metropoli vysílá na základě individuálního oprávnění pro dočasnou síť. Naopak Czech Digital Group, dceřiná firma Českých Radiokomunikací, bude mít v Praze dvě sítě – jednu v rámci celoplošného multiplexu B a jednu regionální. K tomu CRA rovněž provozují jednu síť už nyní na základě individuálního oprávnění od ČTÚ a nedávno se jí podařilo toto oprávnění prodloužit. V Praze by tak nemuselo vysílat osm, ale dokonce devět sítí DAB+ pro komerční rádia či dokonce víc. Jejich kapacitu se dozajista nepodaří naplnit; tolik rádií prostě na trhu není a nebude.

Ne každý operátor má v Praze odkud vysílat

Důležitá bude také otázka obchodních podmínek pro klienty těchto sítí, do kterých se promítne cena, za jakou jednotliví operátoři získali kmitočtové příděly. Konkrétně pro Prahu byly vyvolávací ceny za regionální metropolitní síť 130 tisíc korun, ale někteří účastníci aukce přihazovali až nad milion, v případě kombinace Prahy a Středočeského kraje dokonce nad pět milionů. A to už se musí do ceníku za distribuci signálu nějak promítnout. Dalším nákladem bude pronájem nebo výstavba vysílačů. Firmy jako PLAY.CZ, Fiera touch či GG Omikron nemají vlastní vysílací stožáry či věže a buď je budou muset vybudovat, nebo si je pronajmout, což bude další náklad, který se propíše do ceny za distribuci signálu pro rádia.

Velcí operátoři jako Czech Digital Group (CRA), Broadcast Services (Digital Broadcasting) nebo ti, co už v Praze provozují DAB+, jako je Teleko digital, RTIcz a Joe Media, pouze nakoupí technologii a zprovozní ji už na existujících stožárech. U společnosti Fiera touch se dá očekávat, že opět využije spolupráce s nějakou vodárenskou společností a stejně jako u své televizní Regionální sítě 11 umístí vysílač na vodojem nebo nějaký komín. U operátorů GG Omikron a PLAY.CZ lze očekávat, že si pronajmou vysílací věže od velkých operátorů, než že by budovali něco vlastního. Ostatně, podívejme se na všechny úspěšné účastníky aukce kmitočtů pro DAB+, kteří budou signálem pokrývat právě Prahu:

Broadcast Services

Sesterská společnost Digital Broadcasting, provozovatele celoplošného televizního multiplexu 24, byla adeptem na operátora celoplošné sítě DAB+, nakonec však vydražila čtyři regionální sítě s pokrytím celé Moravy, Vysočiny, Pardubického kraje, Středočeského kraje a Prahy. Dá se předpokládat, že v Praze využije pro šíření signálu DAB+ jednu z lokalit, odkud vysílá televizní multiplex 24. Nejpravděpodobnější variantou je City Tower na Pankráci. Už nyní má tento operátor jisté klienty v ostravských rádiích Čas a Čas Rock, které patří do stejné mediální skupiny jako Broadcast Services.

Czech Digital Group

Dceřiná firma CRA získala pro Prahu kmitočtový příděl pro celoplošný mutliplex B a také pro Regionální síť 15, kterou vydražila za více než milion korun. Operátor zcela jistě využije pro šíření signálu žižkovský vysílač a do jeho dvou sítí se rozdělí klienti z jich existujícího rozhlasového multiplexu CRA DAB+.

Fiera Touch

V rozhlasovém digitálním vysílání jde o nováčka, ale stejná společnost provozuje televizní Regionální síť 11, která plánuje zprovoznit pražský vysílač na vodárenské věži Děvín. Je tedy pravděpodobné, že digitální rozhlasová síť stejného operátora využije tuto lokalitu i pro šíření DAB+. Otázkou zůstává, jaké rozhlasové stanice chce šířit, protože dosud se na rozhlasovém trhu nepohybovala.

GG Omikron

Další nováček mezi provozovateli vysílacích sítí, který si bude muset pronajmout vysílací stožár od některého ze zkušenějších operátorů. Firma v aukci získala kmitočet nejen pro Prahu, ale také pro Brno, Ostravu a jejich okolí. Jde o adepta na spolupráci s CRA nebo Digital Broadcasting, pokud se tedy nevydá vlastní cestou a nevyužije zcela nové lokality pro umístění vysílače.

Joe Media

Tento operátor už v Praze šíří digitální rozhlasovou síť COLOR DAB+ a nedávno spustil nový vysílač na Strahově, který nahradil původní vysílač na Rošického stadionu (který půjde k zemi). Joe Media je dalším potenciálním poskytovatelem služeb jiným operátorům sítí DAB+. Do vysoutěžené sítě překlopí své zákazníky z nynějšího multiplexu COLOR DAB+, kterému ke konci roku vyprší platnost individuálního oprávnění pro využívání kmitočtu v Praze.

PLAY.CZ

Jedna z největších neznámých aukce kmitočtů pro DAB+. Firma vydražila regionální sítě, které s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny pokrývají celou Českou republiku včetně Prahy. Známý provozovatel platformy pro internetová rádia však dosud neměl zkušenost z provozování terestrických vysílačů. Bude si tedy muset pronajmout minimálně vysílací věže, ne-li provozování DAB+ jako služby na klíč, podobně jako ji zajišťují CRA pro Český rozhlas.

RTI cz

Firma už provozuje svoji síť RTIcz DAB+ v Praze, jižních a západních Čechách. V Praze využívá vysílač umístěný na Strahově na Rošického stadionu, který se ale bude muset kvůli plánované demolici stadionu přemístit. Pražské vysílání bude součástí celoplošného multiplexu C, který operátor vydražil za 25 milionů korun. Mimo Prahu si bude muset pronajmout vysílací věže na severu a východu Čech, většině Středočeského kraje, na Vysočině a Moravě.

Úvodní foto: Jan Potůček, Televizniweb.cz, mapky: ČTÚ