Upoutávka na dokument Moje obří péro, kterou odvysílal hudební kanál Óčko Star v dopoledních hodinách s peprným komentářem, porušila podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) zákon.

Choulostivý britský dokument My Massive Cock vysílalo Óčko Star začátkem roku. Samotný pořad zařadilo od desáté večer, čímž splnilo zákonnou podmínku nezařazovat mezi šestou ráno a desátou večer pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. Jenže upoutávku na tento pořad stanice zařadila 13. ledna půl hodiny před polednem, čímž už zmíněnou pasáž zákona porušila. RRTV na to nyní provozovatele Óčka upozornila a žádá nápravu.

Svéráz národních pravidel Jak se v ČR reguluje televizní obsah?

„Rada (…) upozorňuje provozovatele Stanice O, a.s., (…) na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb. ve spojení s § 32 odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním upoutávky na pořad Moje obří péro, dne 13. ledna 2024 od 11:28 hodin na programu Óčko STAR. Upoutávka zvala diváky ke sledování dokumentárního pořadu Moje obří péro, který se věnuje potížím mužů s nadměrně velkými genitáliemi. Upoutávka, která byla odvysílána v dopoledních hodinách, kdy mohou být u televizních obrazovek děti, představila uvedené téma výrazně bulvarizujícím způsobem a za pomoci termínů („péro“) a obrazových prostředků, které mohou vyvolávat konotace s pornografickým obsahem. To mohlo u nezletilých diváků vzbudit deformované představy o lidské sexualitě a narušit tak jejich mravní vývoj,“ konstatovala vysílací rada.

Samotné Óčko dokument poutalo v televizním programu následovně: „Obří penis není žádnou výhrou. Ti, co kvůli své chloubě měřící často hodně přes 20 cm, nemohou najít partnera, sehnat vhodné spodní prádlo nebo jsou neustále terčem zájmu či posměchu okolí, otevřeně o svém nadutém rozkroku promluvili v dokumentu My Massive Cock.“ Paradoxně právě dokument Moje obří péro společně s Nahou seznamkou (Naked Attraction) patří mezi vůbec nejsledovanější pořady hudebního kanálu, který se jinak potýká s velmi nízkými daty podílu na trhu způsobenými formou elektronického měření sledovanosti pomocí peoplemetrů. Óčko je totiž tak úzce zaměřenou televizí, že omezený počet peoplemetrů v českých domácnostech nedokáže zachytit jeho skutečnou sledovanost.

Je regulace TV obsahu cenzura? Koho, nebo co vlastně chrání?

Štítky