Příští týden uplynou tři měsíce od zveřejnění výsledků aukce kmitočtů pro sítě určené terestrickému digitálnímu vysílání komerčních rádií ve standardu DAB+. Jaké jsou plány osmice vítězů tendru a kde a kdy chtějí zahájit vysílání?

Aukce kmitočtů, kterou pořádal Český telekomunikační úřad (ČTÚ), se účastnilo celkem devět uchazečů. Jeden z nich, společnost Infinity Telecom, se z tendru stáhl ještě před zahájením samotné aukce. Zbývajících osm společností uspělo a rozdělilo si celkem 29 sítí pro digitální rozhlas DAB+, z toho dvě celoplošné a 27 regionálních. Všichni uhradili vysoutěžené ceny a získali od ČTÚ oprávnění pro využívání kmitočtů. Jak s nimi naloží a zahájili už výstavbu sítě vysílačů? Tady jsou odpovědi od všech osmi provozovatelů digitálních sítí pro komerční rádia.

Czech Digital Group

Dceřiná společnost Českých Radiokomunikací (CRA) v aukci vysoutěžila celoplošnou síť B s možností regionálního odpojování a čtyři regionální sítě s pokrytím Prahy, středních, západních a severních Čech. Nejprve chce vystavět celoplošnou síť a začne od největších měst, kde už nyní šíří DAB+ prostřednictvím dočasné sítě CRA DAB+ obsahující všechna velká komerční rádia z FM pásma, která využívají analogové vysílače CRA. V první vlně tedy půjde o Prahu, Ostravu a Plzeň, kde bude stačit přeladit stávající vysílače na nové kanály a zvýšit jejich výkon. Síť má kopírovat veřejnoprávní multiplex ČRo DAB+, jehož vysílání rovněž zajišťují CRA. Výstavba má být rychlá, aby rádia mohla co nejdříve zahájit digitální vysílání na co největším území.

Náklady na výstavbu celoplošné sítě B odhadují CRA na 100 milionů korun. Za samotné kmitočty pak společnost zaplatila přes 25 milionů korun. Zatímco celoplošná síť využije velké televizní a rozhlasové vysílače, regionální multiplexy chtějí CRA vystavět na menších stožárech s méně robustním pokrytím pro klienty, kteří si nebudou moci dovolit vysílat celoplošně. „Chceme stavět rychle, protože když už jsme kmitočty vysoutěžili, chceme je nabídnout jak svým stávajícím zákazníkům, tak novým rozhlasovým stanicím, které by mohly teoreticky přijít. Čili naší strategií je postavit sítě opravdu rychle,“ řekl v rozhovoru pro Televizníweb.cz Marcel Procházka, ředitel sekce regulace a právního oddělení CRA.

RTI cz

Dražitel druhé celoplošné sítě C, plzeňská společnost RTI cz, je v podobném postavení jako CRA: digitální rozhlasové sítě už provozuje v jižních a západních Čechách a také v Praze. Ta, tedy pouze přeladí vysílače s zvýší jejich výkon. Žádné nové stožáry ale RTI cz podle svého majitele Václava Ježka stavět nebude, na východ od Prahy si je hodlá pronajmout od jiných operátorů a sdílet tak stejné vysílací věže s dalšími poskytovateli digitálního rozhlasového vysílání. Ostatně, sdílení stožárů plánují snad všichni operátoři DAB+ kromě CRA, které si většinou vystačí s vlastními věžemi. RTI cz plánuje stejně jako CRA výstavbu celoplošné sítě urychlit a dokončit ji dříve, než si žádají rozvojové podmínky od ČTÚ.

O klientech pro svůj celoplošný multiplex C už operátor jedná. V současné dočasné síti DAB+ šíří Radio 1, Rádio Proglas, Rádio 7, Radio Beat, Signál, DAB Plus Top 40 a Český rozhlas Karlovy Vary. Právě o karlovarské studio veřejnoprávního rozhlasu svede RTI cz souboj patrně s CRA nebo dalšími operátory. Jde o jedno z českých regionálních studií ČRo, která se nevešla do veřejnoprávního multiplexu ČRo DAB+ a rozhlas ho tedy musel zařadit do jiné digitální sítě. „Stávající digitální vysílání, které pro Český rozhlas zajišťujeme, chceme do budoucna zajišťovat dál, jelikož se pro nás jedná o prestižního klienta,“ ujišťuje majitel společnosti RTI cz Václav Ježek.

Play.cz

Provozovatel známé internetové platformy pro online poslech rádií se pokoušel v aukci získat celoplošnou síť DAB+, ale když její cena vyskočila příliš vysoko, rozhodl se celoplošné pokrytí sestavit z několika regionálních sítí. A takřka se mu to podařilo: získal kmitočty pro všechny kraje kromě Pardubického a Vysočiny za cenu 12,5 milionu korun, což je o polovinu méně, než zaplatily společnosti CRA a RTI cz za celoplošné sítě B a C. Pro Play.cz ale není DAB+ jediným způsobem, jak chce dostávat vysílání svých klientů k posluchačům. Připravuje celou platformu, která bude kombinovat internetový poslech s DAB+ a aplikacemi pro Android, iOS, chytrá auta a televizory. Výsledkem mám být komplexní služba, která zajistí, že v místech, kde nebude signál DAB+, přejde posluchač plynule z terestrického na internetový příjem rádia.

Víc než DAB+ nyní Play.cz řeší přípravu oné jednotné platformy „Over-The-Air“. „Ve všech krajích ale chceme do roka zprovoznit alespoň jeden vysílač,“ řekl v rozhovoru pro Televizníweb.cz Jan John, člen dozorčí rady Play.cz. Pardubický kraj a Vysočinu chce společnost pokrýt prostřednictvím sítí jiného operátora, od kterého si pronajme část kapacity. Sama takto chce v jiných regionech zase nabídnout kapacitu ve vlastních sítích. Zatím ale řeší, zda si nechá svoji síť připravit jiným operátorem jako službu na klíč, nebo si zajistí vlastní výstavbu. V tom případě by si pronajala stožáry nadnárodních telekomunikačních společností, s nimiž úzce spolupracuje v zahraničí. Zhruba polovinu kapacity sítě chce Play.cz naplnit celoplošnými programy a polovinu regionálními.

Broadcast Services

Sesterská firma společností Digital Broadcasting (provozovatel celoplošného televizního multiplexu 24) a Progress Digital (provozovatel televizní Regionální sítě 7 a digitální rozhlasové sítě DAB+ ve středních Čechách) získala v aukci kmitočtů pět regionálních sítí pokrývajících celou Moravu, Vysočinu, Pardubický kraj, Středočeský kraj a Prahu. Firma usilovala hlavně o moravské regiony, aby zajistila možnost digitálního vysílání rádií Čas a Čas Rock, které spadají do stejné mediální skupiny Pohoda jako tento operátor. Právě na Moravě zahájí Broadcast Services výstavbu sítí, zejména pak v sídle celé skupiny v Ostravě, přičemž hodlá využít stožárů sesterského televizního multiplexu 24 či věží, z nichž analogově vysílají zmiňovaná rádia Čas a Čas Rock.

V Praze by měl Broadcast Services vysílat z lokality City Tower, kde loni zprovoznil televizní multiplex 24 nový vysílač nahrazující původní vysílač na někdejší budově Telefóniky v Olšanské ulici. Společnost uvažuje o sdílení stožárů s dalšími operátory DAB+ a také o pronájmu kapacity v sítích, které pokrývají české regiony, pro něž Broadcast Services nezískala kmitočty. Nelze tak vyloučit, že bude nabízet klientům i možnost celoplošného vysílání. Vedle toho nabízí jiným vítězům aukce kmitočtů pro sítě DAB+ výstavbu a provoz jejich sítí na klíč jako službu, což Televiznímu webu potvrdil například Jan John ze společnosti Play.cz. Podobným způsobem zajišťují například CRA digitální vysílání multiplexu Českého rozhlasu.

Teleko digital

Společnost Teleko digital patří mezi nejdéle vysílající operátory digitálního rozhlasu u nás. Její dočasné sítě DAB+ pokrývají Prahu, střední Čechy, severní Čechy, východní Čechy, Vysočinu, Ostravsko, Olomoucko, Zlínsko a Brněnsko. V aukci firma získala dvě regionální sítě pokrývající celou Moravu, Vysočinu, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj, a naopak jako jediná neobhájila vysílání v Praze. Pokrytí metropole ale může vyřešit pronájmem kapacity u jiného operátora. S výjimkou Prahy a Ústí nad Labem tak Teleko digital může všechny dosavadní vysílače přeladit na nové finální kmitočty a zvýšit jejich výkon, což potvrdil její jednatel Tomáš Řapek. Jako první přeladí operátor vysílač na Lysé hoře v Beskydech.

Operátor počítá s tím, že v jeho finálních sítích budou vysílat prakticky všichni současní klienti dočasného multiplexu Teleko DAB+, mezi kterými jsou rádia Energic, ZUN, Proglas, Radio 7, DAB Plus Top 40 a dvě regionální studia Českého rozhlasu – ČRo Hradec Králové a ČRo Sever. O poslední dvě jmenované stanice ale jeví zájem i CRA, které zajišťují technický provoz celoplošného veřejnoprávního multiplexu ČRo DAB+ a její regionální sítě rovněž pokryjí Královéhradecký, Liberecký a Ústecký kraj. Teleko digital tak čeká podobně jako plzeňskou společnost RTI cz boj o zachování Českého rozhlasu jako klienta. Firma hodná nabídnout svoje stožáry pro sdílení s dalšími operátory DAB+ a sama hodlá využívat stožárů jiných společností v regionech, kde dosud nemá vlastní vysílače. Může být také poskytovatelem DAB+ jako služby pro zcela nové operátory bez vlastní infrastruktury.

Joe Media

Pražský operátor už nyní provozuje dočasnou digitální rozhlasovou síť COLOR DAB+ v Praze a středních Čechách. V aukci kmitočtů ale obhájil pouze Prahu a vedle ní „nechtěně“ získal další regionální sítě s pokrytím Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Do konce letošního roku tak bude muset vypnout vysílač na středočeské Špulce, případně ho pronajmout jinému operátorovi, který vysoutěžil pokrytí středních Čech a domluvit se s ním na pronájmu části kapacity jeho sítě. Jednatel společnosti Joe Media Miroslav Pýcha už potvrdil, že jako první krok přeladí současný vysílač v Praze na Strahově z dočasného na finální kmitočet a zvýší jeho výkon. Kvůli plánované demolici Rošického stadionu na Strahově firma nedávno spustila nový strahovský vysílač, který je už připravený na finální vysílání.

Zaplnit finální multiplexy by pro společnost Joe Media neměl být podle Miroslava Pýchy problém. Už současná síť COLOR DAB+ je takřka plná a firma chce vyjednávat i s menšími hráči v regionech, pro které by mohla být síť s pokrytím jižních a západních Čech (a také Prahy) zajímavá. Joe Media však bude muset vyřešit otázku, z jakých stožárů pokryje jižní a západní Čechy – zda půjde cestou hledání vlastních alternativ nebo sdílením stožárů s jinými operátory DAB+ sítí, v tomto případě tedy plzeňské společnosti RTI cz. Jisté je, že žádné nové stožáry určené pouze pro šíření DAB+, tato společnost stavět nebude. Spíše se přidá k dalším menším operátorům, kteří chtějí ušetřit náklady sdílením vysílacích lokalit.

Fiera touch

Zajímavě se rozvíjející operátor regionálního televizního digitálního vysílání uspěl i v aukci kmitočtů pro sítě určené digitálnímu vysílání rádií. Pokryje jimi Prahu, Vysočinu, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj. V Praze, na Vysočině, jihu Čech a Ústecku bude moci využít vysílací lokality, z nichž už nyní šíří svůj televizní multiplex 11. Většinou jde o vodojemy nebo komíny, tedy nízkonákladové řešení, které provoz sítí zbytečně neprodražuje. Harmonogram výstavby sítě chce mít Fiera touch hotový do léta a některé lokality chce spustit ještě v letošním roce. Už nyní je jasné, že v některých regionech využije možnosti sdílení stožárů s jinými operátory DAB+.

Fiera touch se dosud rozhlasovému vysílání vůbec nevěnovala, podle jednatele Pavla Hájka ale už předběžně vyjednává s potenciálními klienty. Nebrání se ani možnosti pronájmu části kapacity svých sítí jinému operátorovi. To by se hodilo například společnosti Play.cz, která vydražila sítě ve všech krajích kromě Vysočiny a Pardubického kraje, pro které má kmitočty naopak zase Fiera touch. Není však jediná, stejně je na tom například i společnost Teleko digital. Fiera Touch by teoreticky mohla také vstoupit do jednání o šíření digitálního vysílání krajských studií Českého rozhlasu v Hradci Králové, Ústí nad Labem a Karlových Varech, protože všechny tyto tři kraje bude signálem DAB+ pokrývat.

GG Omikron

Další úplný nováček v rozhlasovém vysílání, ale i broacastingu jako takovém, vysoutěžil v aukci kmitočtů pro DAB+ pokrytí Prahy, Ostravy s Moravskoslezským krajem a Brna s částí Jihomoravského kraje. Podle majitele firmy Jana Vyskočila, příležitostného herce v seriálech televize Prima, šlo o záměr: operátor chtěl získat populačně silná území za rozumnou cenu, což se mu podařilo. Nemá však žádnou vlastní infrastrukturu ani zkušenosti s poskytováním vysílacích služeb, a tak se bude zřejmě muset spoléhat na sdílení vysílacích stožárů s jinými operátory DAB+, případně si nechá celou síť připravit a technicky provozovat někým jiným jako službu. Takovou nabídku jiným operátorům připravují například CRA, ale i Teleko digital nebo Brodcast Services.

Investici do digitálního rozhlasového vysílání vnímá GG Omikron podle Jana Vyskočila za středně až dlouhodobou, nehodlá tedy vysoutěžené kmitočty prodat jinému zájemci. Ostatně, v prvních dvou letech od aukce by to ani ze zákona nebylo možné. Výstavba sítí GG Omikron ale patrně nebude tak rychlá jako u jiných operátorů. Firma se podle Jana Vyskočila hodlá řídit heslem „raději lépe než rychle“. Podle rozvojových kritérií, které pro aukci určil ČTÚ, musí všichni operátoři regionálních sítí DAB+ pokrýt do dvou let od získání oprávnění pro využívání kmitočtů pokrýt signálem minimálně 40 procent obyvatel daného regionu a do dalších dvou let má toto pokrytí vzrůst nejméně na 70 procent populace regionu.

Úvodní foto: Jan Potůček, mapky: ČTÚ