Profesionální kabeláž, ať už se jedná o firemní sítě a zasedací místnosti nebo řešení pro konferenční centra a různé sály pro veřejnou produkci, představuje zásadní výzvu pro zadavatele – firemní klienty. Můžou volit mezi levným a kvalitativně pochybným řešením, nebo dražším, ale stálejším a dlouhodobějším produktem, který představuje snížení nákladů na údržbu a vyšší spolehlivost. O výběru správné kabeláže jsme hovořili s Managing Directorem skupiny EET Group pro český a slovenský trh Janem Bartošem.

EET Group se hodně zaměřuje na profi kabeláž, ve vašem portfoliu je hned několik prémiových značek jako Vivolink nebo Lanview. Jak těžké je přesvědčovat české zákazníky, aby zvolili dražší, ale kvalitní kabely?

Ve světě profesionální kabeláže je klíčové zákazníka nejen informovat, ale především mu ukázat hodnotu, kterou prémiové značky jako Vivolink nebo Lanview přináší. Přesvědčování českých zákazníků o výhodách investice do dražších, avšak kvalitnějších kabelů, spočívá především v edukaci. Pomocí důkladného vzdělávání a osvěty o technických parametrech a dlouhodobých přínosech kvalitní kabeláže pomáháme zákazníkům lépe porozumět, proč se vyšší počáteční investice vyplatí.

Dalším důležitým aspektem je ukázání konkrétních příkladů z praxe. Reálné příběhy a case studies, kde prémiové kabely přinesly značné zlepšení výkonu, spolehlivosti či snížení nákladů na údržbu, jsou silným argumentem. Zákazníci si tak mohou lépe představit, jaké benefity mohou získat ve svém konkrétním případě.

Technická podpora projektů je pak třešničkou na dortu. Naše společnost poskytuje odbornou technickou podporu již v rané fázi projektování, což zákazníkům pomáhá lépe pochopit, jak optimálně využít potenciál prémiových kabelů pro jejich specifické potřeby. Díky kombinaci těchto prvků – edukaci, praktickým příkladům a technické podpoře – se nám daří úspěšně přesvědčovat české zákazníky o přidané hodnotě, kterou kvalitní kabeláž přináší.

Není kabel jako kabel. S jakým nejčastějším nešvarem se u tuzemských firemních klientů setkáváte?

Jedním z nejčastějších problémů je situace, kdy při rozšíření nebo modernizaci jejich stávajícího systému narazíme na nedostatečnou kvalitu původní kabeláže. V průběhu integrace nových řešení často zjistíme, že existující kabely nejsou vhodné pro požadované výkonnostní standardy nebo pro nepřetržitý provoz PRO AV techniky, který je dnes často vyžadován.

Klíčové faktory, jako je materiál vodiče, kvalita stínění, nebo použití aktivních prvků, jsou rozhodující pro zajištění optimálního výkonu a spolehlivosti systému. Když provádíme proměření a analýzu stávajícího stavu, klienti často zjistí, že pro dosažení požadované funkčnosti a stability systému je nutná kompletní výměna kabeláže.

Toto uvědomění je pro mnohé překvapující, ale zároveň představuje důležitý krok k pochopení, že kvalita a specifikace kabelů mají zásadní vliv na celkovou efektivitu a spolehlivost technických řešení. Naším cílem je proto v těchto situacích klientům poskytnout nejen potřebné technické poradenství, ale také praktické řešení, které zajistí, že jejich systémy budou odpovídat nejnovějším standardům a požadavkům.

Cena stále hraje u řady firem důležitou roli. A raději sáhnou po levnější variantě z Číny než po evropských dodavatelích. V čem spočívá hlavní riziko těchto levných řešení?

Hlavní riziko není jen v okamžité úspoře na pořizovacích nákladech. Tato úspora se totiž často promění ve vícenáklady, které přicházejí s pozdějším servisem a údržbou. Jedním z hlavních problémů, které se objevují, je špatná zákaznická zkušenost s instalací těchto levnějších variant. Pokud systém nefunguje podle očekávání, mnoho klientů si neuvědomí, že za problémy nemusí být nutně zodpovědné samotné zařízení, ale může to být právě kvalita a vhodnost použitých kabelů.

Další zásadní problém spočívá v prodloužení času potřebného k instalaci nebo opravě systému, pokud se objeví potřeba výměny nekvalitních kabelů za ty správné. Tento dodatečný čas nejen zvyšuje náklady, ale také může vést k významným prodlevám ve zprovoznění systému a jeho plné funkčnosti.

Výběr levných kabelových řešení tak může vést k řetězci komplikací, které nakonec způsobí, že počáteční úspora se promění ve významné dodatečné náklady a frustraci. Z těchto důvodů je vždy doporučeno zvážit nejen počáteční náklady, ale také potenciální dlouhodobé dopady na kvalitu a spolehlivost celého systému.

V čem dělají české firmy při instalaci kabeláže největší chyby?

Při instalaci kabeláže se rozsah a povaha chyb liší v závislosti na úrovni zkušeností a odbornosti firem. Zatímco renomovaní integrátoři obvykle pracují na vysoké profesionální úrovni a chyby jsou u nich minimální, u méně zkušených zákazníků může docházet k problémům, které vyplývají z nedostatečných znalostí nebo pochopení nejlepších postupů v oblasti kabeláže.

V EET Group se zaměřujeme na edukaci našich zákazníků a nabízíme širokou škálu školení zdarma. Tyto vzdělávací programy jsou designovány tak, aby poskytovaly zákazníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti potřebné pro správnou instalaci a správu kabelové infrastruktury. Cílem je minimalizovat chyby při instalaci a zvýšit celkovou spokojenost a efektivitu využívání kabeláže.

Tento přístup k edukaci a podpoře zákazníků je klíčový pro zvyšování povědomí o důležitosti kvalitní instalace kabeláže a pro zajištění toho, aby i ti méně zkušení uživatelé dokázali realizovat své projekty efektivně a bez zbytečných komplikací. Skrze školení a podporu se snažíme posunout standardy instalace kabeláže v České republice na vyšší úroveň.

Co je teď vlastně v kabeláži „trendy“? Jaké druhy kabelů jsou nejvíc poptávané a proč?

V současné době se v oblasti profesionální kabeláže objevuje značný zájem o rozhraní USB-C, které se stalo jedním z hlavních trendů. Důvodem je jeho univerzálnost a široké spektrum využití, což integrátory staví před nové výzvy a příležitosti. USB-C se rychle stává standardem pro propojení různých typů zařízení, od počítačů a mobilních telefonů až po monitory a dokovací stanice, a to díky jeho schopnosti přenášet data, video signály i elektrický proud současně.

Z tohoto důvodu se naše školení stále více zaměřují právě na USB-C a komplexní řešení týkající se tohoto typu propojení. Integrátoři a technici hledají informace nejen o tom, jak nejlépe využít potenciálu USB-C v různých projektech, ale také jak řešit běžné výzvy spojené s instalací a konfigurací těchto systémů.

Významnost USB-C spočívá v jeho flexibilitě a efektivitě, což umožňuje vytvářet elegantnější a efektivnější pracovní prostředí s méně kabely. To však také vyžaduje hlubší porozumění technickým specifikacím a kompatibilitě mezi různými zařízeními, což jsou klíčové oblasti, na které se naše školení zaměřují. Cílem je vybavit integrátory znalostmi a dovednostmi potřebnými k tomu, aby mohli využít všech výhod, které USB-C nabízí, a zároveň předcházet potenciálním problémům spojeným s jeho implementací.

Na nedávném veletrhu ISE jste představovali různé rozbočovače a slučovače značky Vivolink, které umožňují napojit různá zařízení s různými typy konektorů. Jak velký zájem je o tato řešení?

O tyto aktivní prvky je stabilní zájem, což odráží jejich důležitost v moderních komplexních řešeních. Tyto komponenty jsou klíčové pro vytváření efektivních a flexibilních pracovních prostředí, kde je potřeba integrovat různé technologie a zařízení do jednotného systému.

Aktivní prvky, jako jsou rozbočovače a slučovače, hrají nezastupitelnou roli v oblasti audiovizuálních a informačních technologií. Umožňují uživatelům snadno připojit a spravovat více zařízení s různými vstupy a výstupy, což zvyšuje efektivitu a snižuje potřebu pro redundantní kabeláž. Jejich význam roste zejména v situacích, kde je nutné propojit nejnovější technologie s již existujícími systémy, a nabízejí tak cennou flexibilitu v rychle se vyvíjejícím technologickém prostředí.

Tento zájem o aktivní prvky značky Vivolink potvrzuje, že firmy a techničtí specialisté hledají řešení, která jim umožní efektivněji a jednodušeji integrovat různé technologie do svých systémů. Je jasné, že v dnešní době, kdy se požadavky na technologické vybavení neustále mění a rozšiřují, se bez takových flexibilních a adaptabilních řešení neobejdeme.

Do jaké míry se do vašeho oboru promítá fakt, že se neustále zvyšuje kvalita obrazu u videokonferencí používaných pro firemní porady a schůzky? Dříve bylo běžné HD rozlišení, nyní už je to spíše 4K a nezřídka i 8K. Jaké to má nároky na kabeláž v zasedacích místnostech?

Zvyšující se kvalita obrazu u videokonferenčních systémů, která se posunula od standardního HD rozlišení až k současným 4K a dokonce 8K standardům, má zásadní vliv na požadavky na kabeláž v zasedacích místnostech a konferenčních sálech. Tento trend klade výrazný důraz na kvalitu a výkonnost kabeláže a aktivních prvků, které jsou používány v těchto instalacích.

Vzhledem k tomu, že vyšší rozlišení vyžaduje větší přenosovou rychlost a stabilitu signálu, je téměř nezbytné používat certifikovanou kabeláž nejvyšší kvality. To znamená, že kabely, rozbočovače, a další součásti systému musí splňovat přísné standardy, aby byly schopny efektivně přenášet obraz vysokého rozlišení bez ztráty kvality nebo latence. Tato potřeba vysoce kvalitní kabeláže není jen otázkou technické specifikace, ale stává se klíčovou součástí zajištění optimálního uživatelského zážitku při videokonferencích.

Důsledky pro návrh a realizaci kabelových systémů v zasedacích místnostech jsou značné. Nejenže musí být kabeláž schopna podporovat současné požadavky na vysoké rozlišení, ale také by měla být připravena na budoucí technologický rozvoj, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost investice. To zahrnuje výběr správných typů kabelů, jako jsou ty, které podporují 8K obsah, stejně jako zajištění, že všechny aktivní komponenty systému jsou plně kompatibilní s nejnovějšími standardy přenosu dat.

Celkově se můžeme shodnout, že v dnešní době, kdy je kladen velký důraz na kvalitu videokonferencí, je investice do certifikované kabeláže nejvyšší kvality a kompatibilních aktivních prvků nejen doporučená, ale pro dosažení nejlepších výsledků prakticky nezbytná.

Hodně se řeší otázka, zda je lepší obraz a audio přenášet v rámci kanceláře po Wi-Fi nebo kabelu. Jakého jste názoru?

Odpověď na otázku, zda je lepší pro přenos obrazu a zvuku v rámci kanceláře využívat Wi-Fi nebo kabelové spojení, skutečně závisí na specifikách dané instalace a konkrétních požadavcích na výkon a spolehlivost. Obecně je kabelové propojení vnímáno jako stabilnější a spolehlivější řešení, zejména pro aplikace vyžadující vysokou přenosovou rychlost a minimální latenci, jako jsou například přenosy obrazu ve vysokém rozlišení nebo aplikace s vysokými nároky na synchronizaci audio a video signálů.

Kabelové připojení eliminuje mnohé problémy spojené s bezdrátovými sítěmi, jako je interference, omezená šířka pásma nebo zpoždění, což zajišťuje konzistentní kvalitu přenosu bez ohledu na počet uživatelů připojených do sítě nebo objem dat, který je přenášen. To je zásadní pro situace, kde je požadována maximální spolehlivost a kvalita, jako jsou například důležité obchodní jednání nebo prezentace.

Nicméně v některých případech, jako jsou zasedací místnosti určené pro telekonference, může být bezdrátové řešení, například systém jako Kinderman Click & Share, zcela dostačující a preferované pro jeho flexibilitu a snadnou implementaci. Tyto systémy umožňují uživatelům rychle a jednoduše sdílet obsah z různých zařízení bez potřeby fyzických kabelů, což může zjednodušit setup a použití zasedacích místností, zvláště v prostředích, kde je mobilita a flexibilita na prvním místě.

Výběr mezi kabelovým a bezdrátovým přenosem by tedy měl být vždy zvážen s ohledem na specifické potřeby a požadavky dané situace. Zatímco kabelové spojení nabízí nejvyšší možnou stabilitu a spolehlivost, bezdrátové řešení může přinést větší flexibilitu a snadnější používání v některých aplikacích.

Jaké očekáváte trendy v oblasti profi kabeláže pro nejbližší období?

Hlavním trendem v oblasti profesionální kabeláže bude další rozšíření a integrace USB-C, které se stává stále populárnějším pro svou všestrannost a schopnost přenášet data, video signál a napájení přes jediný kabel. Tento trend je v souladu s rostoucí potřebou po jednoduchých, ale výkonných řešeních pro propojení různých zařízení v kancelářích, zasedacích místnostech a jiných profesionálních prostředích.

Celkově se dá očekávat, že trend směrem k větší integraci a využití USB-C v profesionální kabeláži povede k větší efektivitě, flexibilitě a snadnější správě technologických zařízení v komerčních a pracovních prostředích.

To však vyžaduje vysokou znalost problematiky USB-C v profesionálních audio video řešeních, jakou má Vivolink.

Štítky