Tradiční konferenci Innovation Day letos České Radiokomunikace (CRA) uspořádají v úterý 21. května ve Spojce Karlín.

Terestrické vysílání, ať už televizní nebo rozhlasové, bude hlavním tématem každoroční akce pořádané CRA. „Pozemní vysílání je v Česku jistotou i v bouřlivějších časech. Diváky ani posluchače neztrácí, ačkoliv se do pozornosti tlačí placené služby ze všech stran. Do pozemního digitálního televizního vysílání vstupují stále nové kanály, chystají se inovativní služby, možnost cílenějšího oslovení diváků,“ konstatuje operátor, který upozorňuje, že rozhlasové vysílání čeká velký posun v digitalizaci, protože rychle vznikají nové sítě pro komerční rádia. „Kam se posune pozemní digitální vysílání v budoucnu a co udělat, aby i po roce 2030 bylo pro publikum široce dostupné?“ přibližují CRA hlavní téma konference.

Dopolední blok na Innovation Day 2024 bude patřit úvodnímu slovu Petra Očka, vrchního ředitele sekce digitalizace na ministerstvu průmyslu a obchodu, po kterém vystoupí s prezentací o rozvoji digitální terestrické televizní platformy generální ředitel CRA Miloš Mastník. Vedoucí oddělení správy kmitočtového spektra Českého telekomunikačního úřadu Jiří Duchač přiblíží predikci vývoje terestrické digitální televize po roce 2023, tedy po Světové radiokomunikační konferenci WRC-23. Ředitel sekce regulace a právního oddělení CRA Marcel Procházka a generální ředitel televize Óčka Štěpán Wolde představí pilotní projekt cíleného reklamního vysílání prostřednictvím HbbTV.

Závěr úvodního bloku bude patřit Haně Friedlanderové ze společnosti Nielsen Admosphere s aktuálními daty o diváckém chování a reklamě. Polední a odpolední blok konference se pak zaměří na digitální rozhlas. Marcel Procházka z CRA seznámí účastníky konference s výstavbou nových sítí DAB+ a predikcí dalšího rozvoje této platformy. Martin Hroch za společnost Radio United sdělí představu komerčních rádií vysílajících v analogovém FM pásmu o jejich vstupu do digitálního vysílání DAB+. O dalším rozvoji veřejnoprávní digitální sítě ČRo DAB+ pak promluví technický ředitel Českého rozhlasu Karel Zýka.

Podrobnější informace o programu a registrační formulář na akci naleznete zde.