Sektor výroby a průmyslu čelí mnoha výzvám, včetně požadavku na zefektivnění a automatizaci operací, zvýšení flexibility výrobních linek a zvýšení výnosů, aby zůstal konkurenceschopný na globálním trhu. Jednou z možností, jak všem těmto výzvám čelit, je využívání konektivity privátních 5G sítí, píše v svém článku Thorsten Lutz, EU Solution Architect ve společnosti Panasonic TOUGHBOOK.

Průmysl čelí mnoha výzvám

Výrobní závody v současnosti čelí mnoha výzvám, včetně nedostatku pracovních sil, přičemž v tomto sektoru se stále výrazně nedostává kvalifikovaných zaměstnanců. Přetrvávají problémy s dodavatelskými řetězci, včetně komplikací se získáváním zdrojů, nedodělky v globální logistice, tlaků na náklady a narůstajícím počtem kybernetických útoků. Pro výrobce je důležité zefektivnit zadávání zakázek, zajištění zdrojů a udržení marží, ale zároveň i to, aby se hlavním pilířem jejich podnikání stala udržitelnost.

I přes všechny tyto výzvy výrobní sektor a průmysl překonávají veškerá očekávání. Klíčem k udržení konkurenceschopnosti je technologie, protože výrobní závody prochází digitální transformací a investují do chytré výroby, včetně automatizace, analýzy dat a pokročilých řešená konektivity. Tyto technologie můžou zvýšit efektivitu, snížit náklady a zefektivnit provoz a zároveň zlepšit kvalitu produktů, protože mnoho organizací se snaží implementovat principy Průmyslu 4.0, aby vytvořily agilní a vzájemně propojené továrny.

Chytrá výroba optimalizuje procesy, zvyšuje produktivitu a umožňuje provádět rozhodování v reálném čase. A jednou z klíčových technologií, která umožňuje výrobním závodům zvládat tyto výzvy a přeměňovat rizika v příležitosti, jsou privátní sítě 5G.

Sektor výroby je průkopníkem ve využití privátních sítí 5G

Podle prognóz agentury ABI Research bude sektor výroby do roku 2030 využívat odhadem 49 milionů privátních sítí 5G po celém světě. Analytická společnost Omdia’s Private LTE a 5G 2023 Networks Tracker zároveň zdůrazňují, že výroba je jednou z předních vertikál pro privátní sítě 5G, která představuje 23 % všech využití těchto sítí.

Je to proto, že privátní sítě 5G umožňují monitoring a řízení strojů v reálném čase, zlepšují provozní efektivitu a umožňují prediktivní údržbu. Díky snížené latenci a vyšší spolehlivosti mohou výrobní společnosti optimalizovat své procesy, zvýšit bezpečnost pracovníků a dosáhnout vyšší úrovně automatizace. Nedávný výzkum VDC ukazuje, že hlavními omezeními sítí, které aktuálně využívají výrobci, jsou bezpečnost, rychlost, výkon a spolehlivost – to vše lze zajistit nasazením privátních sítí 5G.

Privátní sítě 5G se ukazují být nejlepší volbou konektivity, pokud jde o její aplikaci ve výrobních prostředích. Jejich výjimečný výkon a schopnost usnadnit mobilitu v rozsáhlých a složitých prostředích, včetně rozdělených prostorů a vícepodlažních zařízení, z nich činí všestrannou a spolehlivou volbu.

Privátní sítě 5G umožňují více možností využití

Díky možnostem, které přináší privátní sítě 5G můžou výrobci podporovat různé způsoby využití, včetně autonomních mobilních robotů, kontroly kvality a bezpečnosti, dohledu, apod. Kromě toho může 5G podporovat řešení počítačového monitoringu používaného pro bezpečnostní kontrolu, jako je zajištění toho, aby zaměstnanci dodržovali pravidla bezpečnosti práce, a to vše bez nutnosti složitého nastavování kabelů. Výsledkem je vyšší provozní efektivita, snížená pracovní zátěž zařízení a snížené náklady na provoz zařízení díky menším požadavkům na výpočetní výkon.

Tato vylepšení povedou k častějšímu využívání privátních sítí 5G ve výrobě a v dodavatelských řetězcích. Privátní sítě 5G vytváří zcela nové síťové prostředí průmyslové podniky. Jejich vysoce kvalitní a bezpečná konektivita podporuje kritické výrobní operace a zvyšuje rychlost a efektivitu výroby. Doslova tedy startují novou éru lepší chytré výroby.

Jak Panasonic podporuje chytrou výrobu

Panasonic TOUGHBOOK již řadu let spolupracuje s výrobními závody na poskytování odolných mobilních počítačových řešení pro současné digitálně vybavené výrobní linky a terénní techniky MRO, což umožňuje mnoha továrním funkcím běžet plynuleji, chytřeji a rychleji.

Pomáháme výrobcům zefektivnit pracovní postupy a zlepšit produktivitu, minimalizovat chyby díky vyšší přesnosti a automatizovat procesy. Pomáháme také snižovat požadavky na údržbu a zkracovat neplánované prostoje.

Odolná zařízení TOUGHBOOK společnosti Panasonic splňují potřeby výrobců, ale v kombinaci s privátními sítěmi 5G se jejich provozní procesy transformují. Panasonic od základů vyvinul 5G privátní síťovou architekturu (5G Campus), jež obsahuje veškerou kontrolu a zabezpečení, které naši zákazníci potřebují, a zároveň poskytuje organizacím plné možnosti privátní 5G sítě.

Panasonic TOUGHBOOK spojuje to nejlepší z privátních 5G sítí s odolnými zařízeními TOUGHBOOK vytvořenými pro 5GSA – a technickou podporou potřebnou k udržení hladkého a bezproblémového provozu.