Přechod na DVB-T2 loni stál Českou televizi 185 milionů korun

Vedle toho bylo také zaslanou tiskovou zprávou oznámeno, že v roce 2018 dosáhla ČT jako celek podílu na sledovanosti 30,13 % a na 82 % vzrostla „celková hodnota spokojenosti s pořady“.

Přechod na nový vysílací standard DVB-T2/HEVC zahájila Česká televize v roce 2018. Vynaložené výdaje s tím související v loňském roce dělaly 185 mil. Kč a zahrnovaly jak náklady spojené s provozováním přechodového multiplexu PS11, tak nezbytné investice do nových technologií.

K TÉMATU:

ČT v roce 2018 dosáhla shodné výše nákladů i výnosů v objemu 6.703.389.000 Kč a oproti rozpočtu dosáhla úspor v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů. Ty byly nižší o více než čtvrt miliardy.

Postupné vypínání stávajícího pozemního standardu DVB-T začne v listopadu letošního roku, ukončeno bude v červnu 2020.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář