Porovnali jsme tento doplněk pro autorádia bez DAB+ s dříve recenzovaným přijímačem Technisat DigitRadioCar 1 a otestovali možnostmi jeho využití v multimediálních systémech v autě, které není vybaveno pro příjem digitálního rádia.

Zhruba před rokem jsem se zmínil v článku o mobilním příjmu digitálního rozhlasového vysílání, že i když v příručce o nastavení multimediálního panelu je uveden i postup pro naladění DABu, tak tato funkce není v České republice u starších vozů aktivována a podle vyjádření dovozce pouhá změna softwaru nestačí pro stávající rádia k příjmu DAB. Přitom výrobce své vozy již v současné době DAB tunery osazuje. Takže jsem využil příležitost na Dnu s digitálním rozhlasem a získal jsem k otestování od stejného výrobce vylepšený model Car 2 a doufal jsem, že se domluvím s autorizovaným servisem o jeho profesionálním začlenění do stávajícího multimediálního panelu. V servisu jsem se však dozvěděl, že výrobce zásadně nepovoluje jakékoli neautorizované zásahy do svých instalací a nabízí pouze výměnu původního multimediálního panelu s FM rádiem, telefonním hand-free a přehrávání muziky přes USB vstup. To celé za několik desítek tisíc korun. A tak jsem po přečtení velmi kladné recenze na Technisat DigitRadio Car1 usoudil, že zkusím tuto vlastní cestu.

Ovládání DigitRadio Car 2

Hodnocení Car 1 bylo více než uspokojivé. Byl jsem tudíž zvědav, jaká je druhá verze, která se prodává za skoro 3 600 Kč a jak se vypořádala s připomínkami uvedenými v prvním testu. K přiloženému německému/anglickému návodu už existuje i výborná česká verze, ze které jsem také čerpal. Nejlépe to vystihuje následující zobrazení ovládací jednotky.

 1. Přijmout volání/Předchozí titul (Stiskněte toto tlačítko, abyste se vrátili k předchozí skladbě
  nebo uložené Oblíbené položce nebo pro odpověď na příchozí hovor.)
 2. Zapnout/Vypnout/BACK (Stiskněte toto tlačítko, abyste DIGITRADIO Car 2 zapnuli. Držte je
  stlačené, abyste DIGITRADIO Car 2 převedli do módu Standby. Stiskněte je, abyste přešli
  k předchozí obrazovce nebo akci zrušili.)
 3. Tlačítko PRESET (Paměť Oblíbených)
 4. Ovládání volby (Otáčejte tímto knoflíkem, abyste prohledali radiové vysílače, stopy a opce
  menu. Stiskněte jej pro aktivaci volby.)
 5. Přehrávání/Pauza/Umlčení (Stiskněte toto tlačítko, abyste přehrávali nebo přerušili
  přehrávání hudby přes Bluetooth, abyste umlčeli rádio nebo aktivovali hlasového asistenta.)
 6. Displej (Zobrazuje informace o vysílačích radia, titulech hudby nebo opcích menu.)
 7. Jasový senzor ( Přizpůsobuje automaticky jas displeje světelným poměrům.)
 8. Ukončit volání/Následující titul (Stiskněte toto tlačítko, abyste se přeskočili k následující
  písničce nebo uložené Oblíbené položce nebo pro odmítnutí/ukončení příchozího hovoru.)
 9. NAV/MENU (Vyvolání hlavního menu.)

Ano, nejedná se o vlastní rádio, ale pouze o jeho ovládací jednotku. Koncepce Car2 je totiž zcela jiná. Vlastní rádio, resp. jeho základní/přijímací jednotka je oddělená a umísťuje se na čelní sklo s tím, že má zemnící magnetický vývod, který se musí přichytit na kovovou část karoserie po odhrnutí stropního čalounění. Následně se k této jednotce zapojí samostatný mikrofon a do 12 V zásuvky přes USB její napájení. Další kabel je určen přes 3,5 mm jack jako audio výstup.

Vlastní přijímač DigitRadio Car 2 se zemnícím magnetickým vývodem a kabelem pro napájení a výstupní audio modulaci.

Nalepovací anténa s atypickým konektorem k zasunutí do přijímače.

Několik slov k anténě

Kvalita příjmu je nejvíce dána kvalitní anténou. Praktický příklad a popis antén byl uveden v článku o revitalizaci zvukového systému v autě. I když se dá předpokládat, že anténa instalovaná v mém voze (prutová anténa se sklonem 60°) bude pro III. pásmo VHF připravena, její použití bez demontáže nepřichází v autorizovaném servisu v úvahu. Balení však obsahuje nalepovací anténu na čelní sklo, která je zakončena speciálním konektorem pro vstup do vlastní přijímací jednotky. Údaj o zisku takové antény není k dispozici. V srpnu 2017 ETSI vydala TS 103 461 V1.1.1 (2017-08) technickou specifikaci pro příjem DAB + ve vozech. Tato technická specifikace definuje zisk antény minimálně -5,3 dBd (odpovídá -3,1 dBi) pro automobily a řešení, kdy jsou přijímač a anténa prodávány společně. Tyto hodnoty vycházejí z požadavků na plánování DAB sítí pro pokrytí signálem, které podrobně rozebírají Pokyny EBU v dokumentu TECH 3391. Aby to nebylo tak jednoduché, přijímací antény v autech zdaleka nemají všesměrovou charakteristiku.

Ideální je kolmá prutová anténa umístěná alespoň 300 mm od krajů střechy, zkosené 60° prutové antény již mají spíše srdcovou charakteristiku, antény Shark typu „žraločí ploutev“ vykazují zase snížený zisk. Okenní nalepovací antény (viz následující obrázek) mají do ideálního kruhového průběhu různé zářezy a i různý zisk také v závislosti na jejich umístění, takže splnění podmínky ETSI specifikace zejména z rozdílného směru příjmu bývá velmi diskutabilní. Zisk a kvalita příjmu se bude lišit případ od případu resp. od instalace k instalaci, zejména pokud je prováděna majiteli vozidla. Že výrobce dbal na řádné uzemnění okenní antény na kostru vozidla, plyne z magnetického vývodu přijímací jednotky a upozornění, aby to tak bylo řádně nainstalováno.

Směrové diagramy nalepovacích antén pro Blok 9B – vlevo u krajního sloupku, vpravo ve středu čelního skla (zdroj:DAB+ Ragional Planing Technical Report, DRPC-TSC-2016-72)

Co nabízí Technisat DigitRadio Car 2

Ovládací jednotka pracuje s přijímací pomocí bluetoth který je vybaven 5 různými profily: HPF (Hands Free Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), OPP (Object Push Profile) a PBAP (Phone Book Access Profile) na kmitočtech 2402 – 2480 MHz. Je vidět, že funkci hands-free pro telefon věnoval výrobce mnohem větší pozornost než u jeho předchůdce – samostatný mikrofon, přístup k adresáři telefonu, možnost přehrávání hudby uložené v telefonu. V ovládací jednotce je možno také navolit přes NAV/MENU obvyklé funkce mobilního telefonu – přijaté hovory, volaná čísla nebo zmeškáno. Ve srovnání s Car 1 odpadá slot pro SD kartu a přehrávání z tohoto media. Rovněž linkový vstup v případě Car 2 také není zachován, i když je otázkou, zda je to nevýhoda. U Car 1 kritizované ukládání do paměti přístroje (prakticky naslepo) je zde vylepšeno tím, že si volím otočným knoflíkem číslo paměťové pozice, kam si danou stanici chci uložit (celkem 20 předvoleb jako u Car 1) – pokud jsem tam již nějakou měl, bude však přepsána.

Car 2 automaticky vyhledává vysílače, případně je možno nastavit i automatické vyhledávání alternativních vysílačů v případě, že dojedu na místo, kde je signál slabý. Je možno aktivovat i zapnutí dopravního hlášení nebo i FM text, pokud bude DigitRadio Car 2 připojen přes VKV a auto přijímač podporuje RDS. Dále možno provést volbu jazyka a zobrazení kvality a síly signálů vysílačů, které se zobrazí na dvouřádkovém displeji.

Jak je zmíněno výše, vlastní přijímací jednotka je ovládána bezkabelovou jednotkou ovládací, ta na rozdíl od Car 1 je napájena 2 přiloženými bateriemi AAA a ne akumulátorm. Jejich vybití se zjistí až, když jednotka nereaguje, nebo zobrazovač nic neukazuje. To samozřejmě může být nepříjemné, pokud k tomu dojde během cesty a nemám náhradní baterie v pohotovosti v autě. Instalace displeje/ovládací jednotky je výlučně na palubní desku přes dodaný přilepovací stojánek s kloubním mechanismem. Ve srovnání s Car 1 a jeho popisovanou výhodou se u Car 2 nejedná o téměř „bezkabelovou“ instalaci vzhledem k tomu, že napájení přijímací jednotky musí být vedeno k 12V zásuvce „cigaretového“ zapalovače, který bývá umístěn ve středové konzoli vozidla. V případě, že audio zařízení vozidla nemá 3,5 mm zásuvku, jako v mém případě, je zde ještě jeden nevyužitý kabel navíc, protože je pevně spojen s vlastním přijímačem.

Volba vysílacího kmitočtu

Příjem přes audio zařízení auta je i v tomto případě možno realizovat přes zabudovaný FM vysílač. I v tomto případě je nutno si uvědomit, že údaj VKV – rozsah vysílání 87,6 – 107,9 MHz je rozsah, na který je možno naladit zabudovaný vysílač. Otázka volby kmitočtu, tak aby naladěné FM stanice nebyly rušeny – a hlavně nerušily ostatní účastníky silničního provozu svým přesahem mimo vlastní vozidlo – pokud možno alespoň po celém území ČR, je ponechána uživateli. S ohledem právě na ostatní by každý uživatel měl věnovat volbě vysílacího kmitočtu náležitou pozornost. Kmitočtové pásmo VKV je totiž v ČR využito tak, že volné kmitočty nejsou. V uvedeném rozsahu je na každém 100 kHz kmitočtu nějaký vysílač o větším či menším výkonu. V některých oblastech dokonce dochází i ke vzájemnému rušení. Kmitočty, které se v ČR vyskytují jen jednou, a jsou tak nejméně obsazené, jsou v následující tabulce.

Nevhodný je rozhodně kmitočet 103,2 MHz, kde výkonem 50 dbW vysílá Český rozhlas 2 v celém středočeském regionu. Jako nejvhodnější se mi jeví poslední dva, které obsluhují příhraniční lokální oblasti s poměrně malým výkonem. Navíc přeladění mezi těmito dvěma, téměř sousedními, kmitočty by bylo rychlé. Problémem v Čechách by však mohl být vysílač Buková hora, nebo na Moravě Kojál, které jsou na kmitočtu 104,5 MHz. Údaje jsem čerpal z tabulky Aktuální seznam VKV-FM vysílačů v České republice a tak v případě problémů je možno si najít jinou kombinaci zejména v souladu, kde se nejčastěji pohybuji.

Závěrem

Původní záměr, rozšířit si infotainment ve vlastním autě, se nakonec nenaplnil. Příjem DAB je totiž jediná mezera v jinak instalovaném multimediálním zařízení, které umí přehrávání souborů a hlavně bezproblémové hands-free telefonování. Přínos Car 2 oproti Car 1 vidím hlavně v propracovaném hands-free se zobrazením všech kontaktních seznamů a přídavném mikrofonu pro kvalitní komunikaci. Přináší též dopravní hlášení i FM text. Nezanedbatelným přínosem je též český návod, možnost uchycení kabelů samolepícími příchytkami, které jsou součástí balení, a možnost propojení na externí linkový vstup. I cena, byť vyšší, odpovídá kvalitnějším hands-free na trhu. Určitě tak Car 2 najde uplatnění u majitelů starších autorádií, kteří nechtějí absolvovat složitou úpravu ve specializovaných servisech, ale chtějí kvalitně telefonovat v autě bez porušování předpisů a navíc chtějí jít s dobou rozšiřujícího se DAB+ vysílání.

Štítky