Nalaďte se na DVB-T2 s novým programem v Regionální síti 8

Již několik týdnů, poté, co České Radiokomunikace získaly licenci od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je možno tuto stanici naladit v síti s programy Barrandov Family, Noe TV (HD), Očko expres, Sport 5 a Šlágr 2.

Tato aktivita je logickým vyústěním situace, že poslední státní informační kampaň k televiznímu vysílání proběhla v letech 2008-2011 při přechodu na dnešní DVB-T. Jen pro oživení: byla zřízena speciální infolinka, letákové kampaně zaměřené na jednotlivé regiony, Diginoviny a Digihlídky v ulicích, semináře pro starosty a centrální webová stránka.
Byť zřízením tří přechodových sítí se může zdát, že nadcházející přechod na DVB-T2 bude bezproblémový, opak je pravdou. Mnozí jsou totiž uklidněni tím, že si pořídili kompatibilní televizní přijímače nebo set-top boxy a již nyní přijímají ČT HD vysílání v novém standardu DVB-T2 a že ve většině krajů České republiky kmitočty přechodové sítě 11 a finální 21 České televize zůstávají shodné. To však neplatí pro komerční vysílatele a sítě CRA, CDG a DB. Navíc zde jde o dva postupy: vypínání DVB-T a přepínání/přelaďování DVB-T2, které jsou soustředěny do jednoho dne, případně noci. Podrobné tabulky s daty jsme uvedli:

Dalším problémem mohou být navazující vysílače malého výkonu (dokrývače) v jiných krajích, než kde jsou hlavní vysílače a dokonce provozované dalšími nezávislými operátory, o tom jsme psali:

Co to znamená pro konečného diváka v praxi

Uveďme si na příkladu diváků v Praze a Středočeském kraji, jak na tom budou koncem roku v předvánočním období a následně v první polovině roku 2020, kdy přechod na nový standard po jednotlivých krajích ( a jejich hlavních vysílačů) bude vrcholit.

Pokud však dodnes při sledování ČT nemají logo ČT HD, přijímají DVB-T a musí si buď pořídit nový televizor nebo set-top box s DVB-T2/HEVC. Po naladění kanálů veřejnoprávního multiplexu v HD mohou zůstat v klidu do Vánoc a datum vypínání 27. listopadu se jich nedotkne, což znamená, že jak individuální příjem, tak příjem přes společnou televizní anténu (STA) mají pro DVB-T2 zajištěn. Další datum je 8. 1. 2020 – termín vypínání a přelaďování komerčních stanic. Pro diváka s individuální anténou pak jen zbývá v tento den D jen provést automatické ladění na svém přijímači, případně upravit filtry v malém domovním rozvodu.

Jinak tomu je však v domech s STA. Zde by si divák měl zkontrolovat svůj seznam programů a pokud v něm najde oba programy “ NOVA 2“ i „ NOVA 2 │T2“, tj. ten samý program v DVB-T i DVB-T2, je kanál, na který budou programy nového standardu převedeny, funkční a bude muset pouze projet maximálně nové ladění na svém televizoru. Důvodem je to, že finální DVB-T2 Síť 24 bude používat shodný kmitočet jako dnešní DVB-T Síť 4. Jiná situace však nastává u přechodové sítě 12, která se rozdělí na finální sítě 22 a 23, konkrétně v Praze a středních Čechách na televizní kanály 40 a 23. Ty jsou dnes volné a tudíž je před tímto datem nebylo možno zkontrolovat a ani nastavit STA. Proto by vlastníci a samosprávy měli s dostatečně včas kontaktovat odborné firmy, aby rozvody pro tytonově použité kmitočty byly připraveny v předstihu (nové kanálové vložky či programovatelné zesilovače, případně odstranění kanálových filtrů). Další rozdíl je v tom, že datum přelaďování pro Prahu je shodné jako u Sítě 4 tj. 8.1., ale pro Středočeský kraj je o týden později tj. 15.1.2020. Obdobné případy nastanou v ostatních krajích ČR.

Informační vysílání

Vypínání a přelaďování představuje technologicky neutrální proces změny vysílacího standardu v rámci bezplatné zemské digitální platformy, který byl iniciován na základě legislativních opatření (Diginovela, TPP). Proto je informování obyvatelstva nezbytné a tak aktivita provozovatelů sítí je jen vítaná, když se této role dosud neujal stát. Česká televize, jako provozovatel Sítě 1, již na své síti informační kampaň částečně spustila a dá se předpokládat, že ji bude cíleně dále směřovat k jednotlivým datům. K informačnímu kanálu „Nalaďte se na DVB-T2“ Českých Radiokomunikací se zjevně přidá i Digital Broadcasting se svou stanicí „Nalaďte se přes anténu“, pro kterou si před několika dny zažádal o licenci RRTV.

„Nalaďte se na DVB-T2“ začne brzy plnohodnotně vysílat v regionální síti RS 8. Tato síť v červenci tohoto roku disponovala minimální volnou kapacitou 5,54 Mbit/s z celkové kapacity 24,88 Mbit/s ve všech regionech České republiky. Ostatní celoplošné sítě tohoto operátora žádnou volnou kapacitu, kromě rezervy na technické zajištění provozu a vyčleněných dat pro audiodeskripci nemají, takže ani jiná volba na informační kanál nebyla.

Parametry Regionální sítě RS 8

Podrobné parametry pražského vysílače udává obrázek 1 a pokrytí plošné a domácností obrázek 2.

I když má tato síť celostátní pokrytí jen něco přes 55 %, je pro zahájení toku informací pro diváky o ladění DVB-T2 velmi vhodná, neboť její pokrytí obyvatelstva je v Praze 100 %, kde vypínání a přelaďování začíná. Přehled jejích vysílačů je na Obrázku 3 a vysílače v rámečku označují kóty, které jsou shodné s umístěním DVB-T vysílačů v sítích 2 a 3, což je předpokladem, že jsou její programy kromě individuálních antén přítomny i v rozvodech STA.

Obrázek 3 : Vysílače RS 8 (Zdroj: https://digi.ctu.cz/dtv)

Nevýhodu menšího pokrytí, zejména v kraji libereckém a královéhradeckém, kde je její teoretický zásah pouze čtvrtinový, by při vhodné spolupráci mohlo doplnit i vysílání „Nalaďte se přes anténu“, které logicky bude muset být šířeno v Regionální síti 7. Další možnosti rozšíření informací mezi české a moravské domácnosti jsou v podobě převzatého vysílání v ostatních regionálních nebo lokálních sítích, nebo i v dnes populárních OTT službách, zejména HbbTV. Problémem však zůstává to, že pro informační zásah ve všech krajích v příštím roce individuální oprávnění vydaná k provozování kmitočtů všech regionálních sítí, i zmiňovaných RS8 a RS7, prozatím končí 5. ledna 2020. Ale třeba v té době už naplno poběží informační kampaň organizovaná státem.

Další informace o přechodu na nový vysílací standard DVB-T2, o informační kampani, která se pro podzimní období chystá, a začátek vysílání informačního programu „Nalaďte se na DVB-T2“ budou oznámeny 3. 9. na tiskové konferenci Českých radiokomunikací. Naše čtenáře o jejím průběhu budeme podrobně informovat.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář