O čem budou dva (a půl) dny na pardubické konferenci Radiokomunikace 2019?

Termín letošní XXIX. konference Radiokomunikace v Pardubicích se blíží. Toto nejvýznamnější setkání odborné veřejnosti s předními zástupci státní, akademické, soukromé i veřejnoprávní sféry v oblasti bezdrátového přenosu informací je letos předsunuto již na dny od 15. do 17. října.

Konference se koná šest týdnů před prvním vypnutím DVB-T vysílání České televize v Praze a Středočeském kraji. Prvotní informace o programu jsme přinesli již v červnu tohoto roku a nyní bychom rádi doplnili další.

Bloky prvního dne

Šířením televizního a rozhlasového vysílání se bude zbývat jak vystoupení zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu dopoledne prvního dne, následovat budou praktické informace v odpoledním bloku a zajímavé bude srovnat vizi ministerstva o výhledu televizního vysílání do roku 2030 a neformálně i za tento rok s tématy druhého dne o multimediálních službách pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5G.

Uvolnění pásma 700 MHz, které bude u nás ukončeno v první polovině roku 2020 s přechodem na úspornější technologii DVB-T2. Kam bude směřovat další vývoj, se pokusí naznačit také Marcel Procházka z Českých Radiokomunikací. Karel Trpák z České televize popíše technologii PMT tabulek pro účely regionálního vysílání ve finální síti 21. Podrobnosti o přechodu na DVB-T2/HEVC, včetně základních parametrů technologií na jednotlivých lokalitách sítě 24 společnosti Digital Broadcasting, která je mimo jiné generálním partnerem konference, uvedou pánové Radim Pařízek a Jakub Juhas.

Přehled o zavádění DTT v evropských zemích z pohledu historie a srovnání bude pro účastníky pouze ve sborníku. Kromě historického přehledu o vývoji kompresních standardů a vysílacích standardů první a druhé generace uvádí i vývoj celého televizního vysílání v ČR od roku 1953 do současnosti. Kromě podrobného popisu situací s digitálním vysíláním v některých evropských zemích přináší na závěr tabulku se základními parametry vysílání ve všech zemích evropského regionu.

Jiný, též jenom ve sborníku publikovaný článek Ing. Karla Mikuláštíka, o zemském digitálním rozhlasovém vysílání před branami 20. let 21. století, dochází k závěru, že moderní vysílače i přijímače pro VKV-FM dnes provádějí drtivou část zpracování signálu digitálně. Analogový signál se tak v řetězci vysílač–přijímač vyskytuje prakticky jen od bloku výkonového zesílení na vysílací straně po vstupní díl přijímače a s dostupnými digitálními prostředky použitými pro analogové účely maříme klidně i 90 % vysílané energie, což bychom v případě přechodu stávajícího rozsahu vysílání do digitální formy nemuseli. Přechod na digitální vysílání je tedy logickým krokem k úspornější a pestřejší budoucnosti.

Nedávno zaznělo, že pokud se nezmění legislativa, bude při stávajícím stavu po roce 2025 rozhlasový prostor u nás prázdný. Snad by to měla změnit výstavba první celoplošné sítě pro digitální rádio DAB+ Českého rozhlasu. Ing. Karel Zýka na stejnojmenné přednášce představí, jakým způsobem byla síť projektována, z jakých východisek vycházela a jakým omezením a reálným skutečnostem musela čelit. Otázce DAB vysílání se bude též věnovat Tomáš Řapek, jako zástupce jedné z provozovaných rozhlasových digitálních sítí TELEKO Digital. Roman Kropáček – zástupce dalšího současného operátora RTI cz – bude informovat o doprovodných multimediálních službách v systému DAB+.

Bloky druhého dne

Letos by zájemci o rozhlasové a televizní vysílání neměli vynechat ani dopoledne druhého dne. Základy systémů páté generace mobilních komunikačních sítí (5G) s nízkou latencí a vysokou spolehlivostí přednese doc. Žalud a uvede tak další téma „Multimediální služby pro rozhlasové a multikastové vysílání v sítích 5G“. Poslední vydání standardů 3GPP (od rel.14) umožňují v nových mobilních sítích poskytovat jak distribuci klasického televizního/rozhlasového vysílání (bez nutnosti použít SIM kartu), tak i ostatní multimediální služby, jako jsou obvykle placené služby na vyžádání typu VOD. Bude popsán celoevropský projekt 5G-Xcast v systému FeMBMS (Further evolved Multimedia Brodcast Multicast Service) v podání Dr. Vítka. Bavorské funkční testy „5G Today“ ve vysílání LTE FeMBMS signálu v HPHT topologii v SFN síti realizované z vysílačů v okolí Mnichova je další přednáškou, která by neměla být vynechána.

Na tomto projektu se kromě jiných podílí i firma Rohde&Schwarz a její pracovník Ing. Straka bude schopen o tomto testu, který, mimo jiné, bude ukončen kolokviem v Mnichově jeden den před začátkem pardubické konference, přinést zasvěcené informace. Podle průběžné zprávy, kterou uvedl mnichovský institut IRT na svém webu, se ve fyzické rovině u FeMBMS jedná o COFDM signál, jako u všech ostatních digitálních terestrických signálů jako jsou DVB-T i DVB-T2. Povšimněte si na následujícím obrázku, že příjem je možný nejenom na mobilních telefonech a tabletech, ale i na televizních přijímačích. Jsme tak svědky konvergence klasických vysílacích sítí a mobilních širokopásmových sítí, ve kterých se daří naplňovat i požadavky provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání.

Blokové schéma vysílacího systému FeMBMS (Zdroj: www.irt.de)

Rádiová komunikace v meziplanetárním prostoru patří ke špičkovým aplikacím současné radiotechniky. Tématem „Komunikace s kosmickými sondami“ přijde přednášet odpoledne druhého dne prof. Kasal z VUT v Brně. Satelitní tématiku doplní Ing. Laifr přednáškou o další české družici.

Poslední půlden

O sítích 5G zazní na konferenci další informace. Zdravotní rizika budou popsána v přednášce doc. Jelínka ze Státního zdravotního ústavu „Rizika expozice člověka elektromagnetickému poli v pásmu centimetrových a milimetrových vln“, kde budou představeny a následně diskutovány případné scénáře expozice spojené s provozem sítí páté generace a časté mýty spojené se zaváděním každé nové technologie. Přednáška prof. Vlčka ze zlínské univerzity „Řešení bezpečnostních rizik v sítích 5G“ se bude aktuálně věnovat zabezpečení fyzické vrstvy při přenosu utajovaných dat s využitím kanálových kódů na základě teorie informací.

Účastníky čeká 35 přenášek a příspěvků, panelové diskuze a partnerský program vystavovatelů spojených s bezdrátovými technologiemi. Rozvoj v bezdrátové komunikaci a distribuci nabírá stále větší rychlost. Vzdělávací agentura UNIT, jako pořadatel konference, se snaží dát těm, kteří nechtějí za vývojem zaostávat, ty nejkvalifikovanější informace. Další podrobnosti o programu je možno získat na webových stránkách www.konferadio.cz a www.unit.cz.

Vstup do Diskuse

Napsat komentář