Musí vám pronajímatel bytu nebo majitel domu zajistit přístup k signálu DVB-T2, nebo ne?

11 komentářů 2.7.2020 / Jan Potůček

Ze zákona je vlastník domu nebo bytu povinen umožnit jeho uživatelům příjem televizního vysílání za podmínky, že v daném místě je signál přiměřené kvality. Tím však nemusí být DVB-T2.

Přechod na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 sebou přináší i poměrně kuriózní situace, kdy v nájemních domech sice fungují společné televizní antény, ale majitel domu je neupraví pro příjem nových sítí DVB-T2. Je to jeho povinnost nebo ne? A jak to je vlastně se zprostředkováním televizního signálu v nájemních bytech? Zákon jasně říká, že vlastník domu nebo bytu je povinen umožnit jeho uživatelům příjem televizního vysílání za podmínky, že v daném místě je signál přiměřené kvality. Explicitně ale nehovoří o pozemním vysílání. Majitel domu má ze zákona povinnost umožnit i zřízení vnitřního telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu – tedy například rozvodu kabelové televize nebo IPTV.

Velký test antén pro příjem DVB-T2: Jaké jsou mezi nimi rozdíly a jaká zachytí signál nejlépe?

Na televizní signál je nárok. Není ale definováno, na jaký

Pokud zůstaneme u bytových domů se společnými televizními anténami (STA), záleží na tom, jak má nájemce ve smlouvě upraveny tzv. nezbytné služby, mezi něž kromě dodávky vody, elektřiny, svozu komunálního odpadu či osvětlení společných prostor domu patří i zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání. Není-li v nájemní smlouvě upřesněno, jak mají být „nezbytné služby“ upraveny, nájemník má právo na to, aby mu pronajímatel bytu nebo majitel domu televizní signál zajistil. Pokud „nezbytné služby“ v nájemní smlouvě upraveny jsou, je mezi nimi i zajištění signálu rozhlasového a televizního vysílání. Třetí možností je, že v nájemní smlouvě je vyloženě uvedeno, že pronajímatel televizní signál pro nájemníka zajišťovat nebude.

Tato třetí možnost je nejkomplikovanější, protože nájemník přebírá na sebe řešení, jak k sobě dostane televizní signál, ale nemůže zasahovat do vlastnických práv pronajímatele nebo majitele domu. To znamená, že bez jeho svolení nesmí například na fasádu domu nebo na balkon instalovat jakoukoli televizní anténu, ať už by šlo o klasickou anténu pro příjem DVB-T2 nebo satelitní parabolu. Naopak pokojovou anténou nebo venkovní anténou přimontovanou k zábradlí balkonu nebo okenní římsy k takovému porušování práv dojít nemusí, pokud při přidělávání antény nájemník nezasahuje do fasády a anténa není napevno přivařena ke kovovým částem okna či balkonu.

Na co si dát pozor při úpravě společné antény pro DVB-T2? Na předražené nabídky i nevhodné technologie

Co když majitel domu prodal STA kabelové společnosti?

Ke kuriózním situacím dochází v případě, že dům má vlastní STA s přípojkami v jednotlivých bytech, ale majitelem STA je vlastník domu, který se dohodne s poskytovatelem placené televizní služby (většinou kabelová televize) a tuto STA mu prodá nebo pronajme. V tu chvíli se obyvatelé domu stávají „rukojmími“ onoho operátora, protože účastnická zásuvka jim zprostředkovává právě jen tuto službu. Nemusí to tak ale platit vždy. Pokud dříve STA sloužila pro bezplatný pozemní příjem televizního signálu, kabelový operátor zpravidla vedle placené programové nabídky v rozvodu šíří i multiplexy ve standardu DVB-T, které mohou diváci přijímat zdarma, aniž by k tomu potřebovali kabelový set-top box nebo CA modul se spárovanou kartou pro příjem kabelové televize.

V některých bytových domech kombinují příjem bezplatné pozemní televize ve standardech DVB-T a DVB-T2 s placenou satelitní nabídkou šířenou rozvodem STA. Jednotlivé domácnosti si pak mohou vybrat, zda zůstanou u neplaceného příjmu televizních programů, nebo si k nimi přikoupí i placenou satelitní nabídku. V žádném případě by ale divák neměl být odkázán pouze na placenou televizní službu. To znamená, že pokud je v domě funkční STA a Česká republika nyní vypíná vysílání ve standardu DVB-T, musí majitel domu zajistit úpravu STA pro bezplatný pozemní příjem televizního vysílání v novém standardu DVB-T2 nebo zprostředkovat jiný způsob bezplatného příjmu signálu základních televizních programů (třeba i ve standardu DVB-T prostřednictvím místního kabelového operátora, který má pronajatou nebo zakoupenou STA v tomto domě).

Domovní a linkové anténní zesilovače pro příjem pozemní digitální televize: od analogu až po DVB-T2

Vstup do Diskuse

11 komentářů: “Musí vám pronajímatel bytu nebo majitel domu zajistit přístup k signálu DVB-T2, nebo ne?”

 1. Antena.cz napsal:

  Pokud je mi známo, tak nájemník má právo sledovat všechny programy a rádia, která
  1) mají platnou licenci o Rady
  2) je technicky možné je zachytit.

  To právo, ale neznamená, že to zajistí majitel, ale že to majitel nájemníkovi umožní. Jakým způsobem a za jakých podmínek není nikde stanoveno.

 2. Stranik napsal:

  Kvalitní Pokojovka, co to je? 😀 Obecně Pokojovka je to nejhorší co vůbec na trhu je pro sledování nějakého pozemního příjmu.

 3. taipan napsal:

  „Kvalitní pokojovka“ je oxymorón, nic takového neexistuje 🙂

 4. Stranik napsal:

  Mnohem univerzálnější a kvalitnější anténou když to řeknu tak +- obecně pro začátečníky a neznalce je velké husté síto Vaten samotné bez zesilovače.

 5. Stranik napsal:

  MAJITEL MUSÍ UMOŽNIT … zákon snad zní jasně. A výmluvou není nějaký telefonní drát který odkazuje na zloděje z O2, dříve to bya Teléfonica, Telecom. Kabelovka rovněž není výmluva … vše jsou placené služby které nemusí zaručovat kvalitu příjmu. Jinak zákon se vztahuje pokud se nepletu na Pozemák … nikoliv na Sat či nějaké kabelovky nebo telefonní dráty.

 6. Antena.cz napsal:

  Ne, myslím, že se pletete. Zákon neřeší formu příjmu. Ať už technicky nebo finančně.
  Navíc musí umožnit. To neznamená, že na svoje náklady. Znamená to, že v požadavcích bude např.: veškeré náklady na zřízení antén jdou na vrub uživateli, montáž stožáru a antén zajistí odborná firma po součinnosti s památkáři. Zesilovač/hlavní stanice bude napojená na vlastní elekroměr a po instalaci antén zajistí uživatel i úpravu bleskosvodu vč. nové revize elekřiny…
  Takže nakonec zůstanete u kabelovky, protože to vyjde roky levněji…
  více na: http://www.antena.cz/spolecna-televizni-antena-povinnosti-c584/

 7. Stranik napsal:

  Antena.cz: Pokud dobře čtu to na co zde odkazujete, tak tam stojí právěže to co říkám … že odkaz na kabelovku či sat nemusí být dostačující díky regionálním Tv. Však jo 🙂 čili jde o Pozemák. Otázka kdo vypracoval toto povídání a zdali má opravdu 100% váhu před právníkem. A hlavně nikde nestojí to, že zákazník musí vzít placenou službu když v luftu je FTA služby až až …

Napsat komentář