Vládní novela zákona o elektronických komunikacích počítá s tím, že Český rozhlas dostane pro veřejnoprávní síť DAB+ kmitočty, o které si požádá u Českého telekomunikačního úřadu.

Český rozhlas by tak měl získat kmitočty pro provozování rozhlasového multiplexu veřejné služby v pozemním vysílání. Vyplývá to z vládního návrhu novely zákona o elektronických komunikacích, kterou se v prvním čtení začnou zabývat poslanci na schůzi sněmovny, jež začala tento týden. Ačkoli Český rozhlas již vlastní digitální síť provozuje – pod názvem ČRo DAB+ ji pro něj technicky zajišťují České Radiokomunikace – její kmitočty pozbydou platnosti ke konci tohoto roku. Rozhlas má tedy pouhých 11 měsíců na to, aby současné digitální vysílání ve standardu DAB+ zachoval. Novela s tím počítá, když umožňuje rozhlasu požádat o přidělení kmitočtů u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Pokud se podaří novelu schválit, bude moci Český rozhlas provozovat vlastní digitální rozhlasový multiplex DAB+, který bude obdobou televizního multiplexu DVB-T2 České televize.

Český rozhlas nevylučuje odchod z DVB-T2, pokud se v Česku rozjede digitální rozhlas DAB+

Prodloužení vysílání by měla být jen formalita

ČTÚ v minulosti rozhlasu přidělil individuální oprávnění pro využívání kmitočtů dnešní sítě ČRo DAB+, která signálem pokrývá 95 procent obyvatel Česka. Pokud vládní návrh novely zákona o elektronických komunikacích projde sněmovnou, Senátem a podepíše ho prezident, rozhlas by v podstatě jen formálně požádal ČTÚ o přidělení kmitočtů, na kterých digitálně vysílá již dnes. Pokud by tak neučinil, platnost individuálních oprávnění pro kmitočty sítě ČRo DAB+ by vypršela a ČTÚ by musel ve spolupráci s Ministerstvem kultury najít způsob, jak individuální oprávnění pro ČRo prodloužit.

Co konkrétně vládní návrh říká? „Český rozhlas provozuje zemské digitální vysílání tak, aby zajistil úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání, které odpovídají stavu rozvoje vysílacích technologií a služeb, prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových kmitočtů vyhrazených pro Český rozhlas státním orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu 1), které umožňují pokrytí území České republiky rozhlasovými programy a dalším obsahem v pásmu vyhrazeném podle národní kmitočtové tabulky pro zemské digitální rozhlasové vysílání, a to zejména v pásmu 174 – 230 MHz (dále jen „rozhlasový multiplex veřejné služby“).“

Pokrytí sítě ČRo DAB+ k 18. 9. 2020. Dosavadní pokrytí – oranžová, nové pokrytí – tyrkysová, překryv pokrytí – zelená (Zdroj: ČRo/CRA)

Získá DAB+ a může zůstat v DVB-T2. A co komerční rádia?

Dále novela jasně říká, že Český rozhlas má kmitočty získat bez výběrového řízení jen na základě vlastní žádosti předložené ČTÚ: „Pro účely rozhlasového multiplexu veřejné služby podle odstavce 1 písm. d) se práva k vyhrazeným rádiovým kmitočtům udělují na žádost Českého rozhlasu přídělem bez předchozího výběrového řízení podle zákona o elektronických komunikacích. Nepožádá-li Český rozhlas do 6 měsíců ode dne, kdy byly kmitočty vyhrazeny, o příděl, státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zákona o elektronických komunikacích, postupuje při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle tohoto zákona.“ Rozhlas má navíc podle novely právo šířit své programy, pořady a jejich části, multimediální obsah a doplňkové služby digitálně i prostřednictvím jiných sítí a služeb elektronických komunikací.

Novela tak posvěcuje zachování vysílání ČRo nejen ve vlastním veřejnoprávním multiplexu DAB+, ale také v multiplexu veřejné služby, který provozuje Česká televize ve standardu DVB-T2, po internetu, přes satelit či v kabelech. A co komerční rádia? Ta sice již dnes mohou získat od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání licenci pro pozemní digitální vysílání ve standardu DAB+, ale žádný ze tří operátorů digitálních rozhlasových sítí jim nemůže nabídnout celoplošné pokrytí. Všichni totiž čekají na slibovaný tendr ČTÚ, v němž by se mělo rozhodovat o provozovatelích celoplošných sítí ve III. pásmu. Telekomunikační úřad ve své pravidelné monitorovací zprávě slíbil, že se „dabovými“ kmitočty v dohledné době bude zabývat: „ČTÚ dokončí mezinárodní koordinaci kmitočtových bloků ve III. pásmu, určených pro rozvoj digitálního rozhlasového vysílání na platformě T-DAB, a navrhne další postup pro udělení práv k využívání těchto rádiových kmitočtů.“

Český rozhlas rozdělil digitální vysílání DAB+ na Čechy a Moravu, regiony už nevysílají celoplošně