UVNITŘ TABULKA – Celkem 14 individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů získaly od Českého telekomunikačního úřadu pro svůj regionální televizní multiplex České Radiokomunikace.

Nikoli z šesti, ale již ze 14 lokalit může vysílat televizní Regionální síť 8, kterou ve standardu DVB-T provozují České Radiokomunikace (CRA). Multiplex, který svého času pokrýval signálem přes polovinu populace České republiky a byl dostupný ve všech krajských městech, nyní může obnovit vysílání v osmi krajských metropolích. Vedle Českých Budějovic, kde vysílá od letošního jara, a Hradce Králové, Pardubic a Jihlavy, pro něž CRA získaly povolení od ČTÚ v červenci, jde také o Liberec, Olomouc, Plzeň a Ústí nad Labem. Kromě toho získala Regionální síť 8 i několik individuálních oprávnění pro kmitočty dokrývačů ve městech a obcích Děčín, Jablonec nad Nisou, Trutnov, Uherský Brod a Určice.

Regionální síť 8 se vrací, po Budějovicku získala pět kmitočtů na východě Čech a Vysočině

Multiplex nevyužije základní vysílače

Všechny nové lokality se objevily v databázi platných individuálních oprávnění pro televizní vysílače na webu ČTÚ. Regionální síť 8 vysílá na základě dříve vydaného individuálního oprávnění už v Českých Budějovicích z vysílače Včelná, kde šíří hudební programy Óčko Expres a Óčko Black. Z nových lokalit by tento multiplex měl vysílat poměrně slušným výkonem, tedy alespoň pokud jde o krajská města: v Olomouci a Plzni půjde maximálně o 1 kW, v Ústí nad Labem o 0,5 kW a v Liberci o 0,316 kW. Zbývající lokality se musí spokojit se 100 W, Uherský Brod dokonce jen s 50 W. Jednotlivá vysílací stanoviště ve velkých městech nekopírují stávající celoplošné sítě DVB-T2, které CRA provozují nebo zajišťují jejich technický chod. Například v Ústí nad Labem tak bude Regionální síť 8 vysílat z lokality Klíše, v Liberci z budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, v Plzni z vysílače Krkavec, v Olomouci z Radíkova.

Volba lokalit a maximální povolené výkony vysílačů naznačují, že Regionální síť 8 bude levnější alternativou pro ty provozovatele televizního vysílání, kteří si nemohou dovolit celoplošné vysílání v sítích DVB-T2. Zatím není jasné, zda bude tato síť regionalizovatelná, tedy zda umožní vysílání jen v některých lokalitách. Například východní Čechy pokryje Regionální síť velmi slušně z vysílačů a dokrývačů v Hradci Králové, Pardubicích, Svitavách a Trutnově (zde nepůjde o Černou horu, ale městský dokrývač Poříčí).

O obnově uvažuje i Regionální síť 7

V minulosti (do října 2020, kdy musela ukončit vysílání kvůli uvolňování pásma 700 MHz, v němž měla většinu kmitočtů) šířila Regionální síť 8 například vysílání východočeské televize V1, která poté musela přejít do multiplexu 24, protože pro ni neexistovala žádná jiná terestrická varianta. Vstupem do multiplexu 24 jí pokrytí stouplo, protože tato celoplošná síť využívá silné vysílače ve více lokalitách, na druhou stranu poplatky za šíření signálu stouply také. Regionální síť 8 by mohla také zabojovat o klienty na Liberecku a Jablonecku, kde pokryje obě blízká města. Zde prostřednictvím multiplexu 24 vysílá liberecká televize rtm+. CRA také mohou zkombinovat kmitočty pro Regionální síť 8 s již existující Regionální sítí 12, která vysílá pro Prahu a blízké okolí ze žižkovského vysílače na kanálu 47 a rovněž šíří hudební kanály Óčko Expres a Óčko Black.

Po zprovoznění všech plánovaných vysílačů a dokrývačů se z Regionální sítě 8 stane největším regionálním multiplexem pro televizní vysílání v Česku. Dříve měla největší pokrytí Regionální síť 7 provozovaná společností Progress Digital (sesterská společnost Digital Broadcasting), jež byla fakticky celoplošná – dosahovala pokrytí 85 procent obyvatel Česka. Nyní operátor podle informací serveru Televizníweb.cz uvažuje stejně jako CRA o její částečné obnově a patrně požádá ČTÚ o vydání individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů. Zatím se však žádné nové kmitočty pro Regionální síť 7 ve veřejné databázi na webu ČTÚ neobjevily. Síť má pouze jediný kmitočet pro vysílání v Českých Budějovicích (vysílač Kluk, kanál 45).