Běžný divák zpozorní, když dojde ke změnám v grafickém nebo architektonickém visuálu na obrazovkách televizorů. Ale co všechno za tím stojí, jaké přípravy a dlouhodobé projekty těmto změnám předcházely?

Právě tento pohled „pod pokličku“ zprostředkoval na říjnové konferenci ABEX 2021 technický ředitel TV Nova Josef Uher.

Samotnému přehledu technických novinek televize Nova předcházela vystoupení některých vystupujících o dílčích projektech. Není to jen o použití nejnovější techniky, ale hlavně o výběru vhodných dílčích řešení, které do celého projektu, respektive, jako v tomto případě projektů, zapadnou a budou vzájemně spolupracovat, což je úkolem celého technického týmu televize.

První zmínka o úpravách hlavního zpravodajského studia padla v úvodní přednášce generálního partnera konference AVT Group, kteří své zkušeností s výstavbou studií a technikou uplatnili při realizaci LED stěny včetně interaktivních technologií v novém zpravodajském studiu, které na celé ploše bylo nasazeno při letošních volbách s využitím nejnovější grafiky.

Volební dispozice v novém zpravodajském studiu TV Nova (Zdroj: prezentace AVT Group)

Zpravodajská studia

Ve své prezentaci technický ředitel TV Nova Josef Uher podrobně popsal všechny souvislosti. Po dohodě s rakouským architektem došlo ke sloučení obou částí studia – pro „Snídani“ a „TN“ v jeden velký celek o rozloze 322 m2 s možností různých dispozic. Pro zahájení úprav bylo nutno nejdříve přesunout „ranní“ dispozici do jiného studia, zvážit termín ukončení vysílání ze zpravodajské části původního studia, tak aby bylo možno plynule přejít do nové části. Ve studiu je celkem 41 m2 obrazovek v rozlišení 4K UHD, které jsou napájeny 30 optickými vlákny. Řešení plnění obrazovek grafikou projektovala firma Traco Systems zastoupená na konferenci. Tato nejmodernější grafika v Evropě používá několik Vizrt Enginů, sdílenou databázi grafických prvků i web rozhraní pro tvorbu grafiky. Vzhledem k nepřerušenému vysílání museli instalující technici dodržet všechny termíny i při covidových opatřeních a všeobecnému nedostatku různých materiálů a komponent během celé rekonstrukce zpravodajského studia.

Další inovací bylo vybudování samostatného studia TN live, kde mezi hlavní požadavky patřilo: jednoduchá obsluha, okamžitý vstup do celoplošného vysílání a samostatné vysílání pro internet. Kamery jsou dálkově ovládány, osvětlení přednastaveno, obrazovka je otočná jak ve vodorovném, tak i svislém směru. Toto studio má přímé napojení na komunikační platformy Skype, Teams a Zoom a je plně integrováno do vysílacího prostředí přes centrální matici jak pro vstupy, tak i výstupy do zpravodajského studia nebo přímo do odbavovacího pracoviště. I na této realizaci se podílela společnost AVT Group.

 

Samostatné studio pro TN live (Zdroj: prezentace TV NOVA/Josef Uher)

Další novoty

Technika dostala urgentní požadavek na vybudování odbavení do 3 týdnů pro zcela nové sportovní placené kanály Nova Sport 3 a Nova Sport 4. Vzhledem k šibeničnímu termínu bylo nutno nasadit vlastní technické síly, v současné době se připravuje rozšíření komentářů pro VOYO ze stávajících 4 zápasů na 6.

Od roku 2015 se vedly na Nově debaty o vybudování záložního pracoviště pro případy fatálních výpadů – Disaster recovery (DR) centrum. DR obecně je soubor zásad a postupů, které se zaměřují na ochranu organizace před jakýmikoli významnými dopady v případě negativní události, která může zahrnovat kyberútoky, přírodní katastrofy nebo selhání budovy či důležitého technologického zařízení. Diskuze se točily hlavně o umístění (Praha blízko Barrandova/jinde, Bratislava, Ostrava). Nakonec v covidové době bylo konečně rozhodnuto a v roce 2020 se začalo projektovat v nezávislé budově asi 800 m od hlavní budovy. Řešení zahrnuje vlastní záložní zdroje energie (dieselagregát a UPS), optické spoje ve vlastní správě a plně redundantní řetězce pro 16 vysílacích kanálů, které jsou dnes již plně obsazeny. Obsahuje zálohu na zpravodajství i archiv. Umožňuje do 10 minut přesunout obsluhu a techniky, případně pracovat v „covid“ režimu, kdy jsou jednotlivé směny kompletně odděleny.

Technický ředitel Josef Uher při prezentaci novinek TV Nova na ABEXu (Foto: Václav Udatný)

Noční můrou všech televizáků je zásah do srdce televize – centrální matice. A k tomu už muselo dojít, a to kompletně, protože původní Trinix byla sice již 3. generace, ale 4. generace nebyla k dispozici, protože výroba tohoto produktu byla ukončena. Výměna za jiný typ matice s kapacitou 576 vstupů a 1152 výstupů byla připravována po dobu jednoho roku a během unikátní noční akce z pátka na sobotu 25. září došlo k přepojení tisíců kabelů. Termín byl vybrán proto, že sobotní vysílání nezačíná snídaní v 6 hodin ráno.

Odbavení a vysílání slovenské TV Markíza

Není všeobecně známo, že odbavení programů slovenské Markízy je v Praze a do poloviny letošního roku se jednalo o dálkové ovládání hardwarové odbavovací technologie v Bratislavě. Markíza vysílá pět programů: vlastní Markíza TV, Doma, Dajto a potom Markíza international pro českého diváka a současně Nova International pro diváky na Slovensku. Všechny tyto programy jsou distribučním partnerům nabízeny jak v SD, tak i v plném HD rozlišení 1920x 1080. Od července po půlroční přípravě je všech pět kanálů plně odbavováno z Prahy s plnou redundancí včetně disaster recovery s tím, že v případě výpadku hlavní a záložní trasy z Prahy použije Markíza svou „studenou“ zálohu.

Technický ředitel Josef Uher popisuje aktivity TV Markízy v oblasti sportovních přenosů a vysílání (foto: Václav Udatný)

Další podrobnosti o vysílání a vzdálené produkci/odbavení programů TV Markíza přineseme tento týden v samostatném rozhovoru, který jsme u příležitosti mezinárodní konference ABEX pořídili.