Data společnosti Nielsen Admosphere Ad Intel za rok 2021 ukazují, že nejsilnější byla opět televize.

Výsledky komentuje Tomáš Hynčica: „Televize si udržela vedoucí pozici, přestože její růst v porovnání s předchozími lety zpomalil. V růstových hodnotách roku 2021 se odráží zotavení trhu z pandemie COVID-19, která ho zasáhla především v roce 2020. Například tisk díky tomu také meziročně rostl, dokonce 11%, ale v porovnání s hodnotami v době před pandemií COVID-19 sledujeme spíše potvrzení trendu stagnace až mírného poklesu v ceně jeho reklamního prostoru.“

Boom televize přes anténu v USA Diváci ji kombinují se streamovacími službami

Celý trh loni dosáhl hodnoty téměř 141 mld. Kč a meziroční nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru (oproti roku 2020) vykázaly všechny druhy reklamy. Z uveřejněných dat vyplývá, že nejsilnějšími zadavateli byly v loňském roce potravinové řetězce Lidl, Kaufland a Albert. To do velké míry kopíruje i žebříček nejsilnějších reklamních segmentů, podle kterého byla jedničkou právě kategorie potravinových řetězců, následovaná bankovnictvím, resp. pojišťovnictvím, a třetí místo patřilo elektronice a domácím spotřebičům.

Průzkum Nielsen Admosphere vždy pracoval s tzv. ceníkovou hodnotou reklamy a nikoli s cenou, která byla za reklamní prostor skutečně zaplacena.

Štítky