Jak se Česká republika oficiálně postaví k budoucímu využívání televizních kmitočtů pásma 600 MHz po roce 2030?

Ačkoli vládní politici unisono odmítají, aby terestrické televizní sítě přišly o další, již třetí sadu kmitočtů, oficiální postoj vlády k této věci neexistuje. Česká republika by ho přitom měla zaujmout ještě před Světovou radiokomunikační konferencí WRC-23, která proběhne v listopadu a prosinci příštího roku ve Spojených arabských emirátech. Jak na dotaz serveru Televizníweb.cz uvedl David Hlušík z odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Česká republika vyčká na jaro 2023, kdy by o osudu pásma 600 MHz měly jednat členské státy Evropské unie na Radě EU.

Nechte pásma 500 a 600 MHz televizi! 57 subjektů z 18 zemí podepsalo výzvu EU

Záleží na shodě v rámci Evropské unie

„Budoucí podmínky v pásmech pod 700 MHz přijme EU formou rozhodnutí. Předpokládáme, že návrhy rozhodnutí budou známé až po WRC-23. Postoje ČR k návrhům EU na konferenci WRC-23 budou projednány v Radě EU na jaře 2023, která předloží návrhy společných stanovisek pro WRC-23. Příprava stanoviska EU již v tuto chvíli zohledňuje zájmy těch zemí EU, které hodlají provozovat terestrické vysílání i po roce 2030. Jinými slovy, pokud bude shoda na úrovni EU, tak lze předpokládat, že příslušné evropské legislativní harmonizované řešení bude finalizováno až ke konci dekády,“ uvedl Hlušík. Názory na využití pásma 600 MHz v České republice se přitom donedávna rozcházely. Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Hana Továrková například navrhovala, aby Česká republika o zachování tohoto pásma pro televizní vysílání vůbec neusilovala.

Továrková na konferenci DIGIMEDIA 2021 loni v říjnu prohlásila, že by se televizní vysílání mělo po roce 2030 zcela přestěhovat na internet, protože jako malý vnitrozemský stát nemáme šanci zvrátit zájmy velkých mobilních operátorů. Proti tomuto názoru se ostře ohradili tehdejší opoziční politici, kteří nyní tvoří vládní koalici. A současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela po jarní bleskové návštěvě ČTÚ prohlásil, že Továrková nemá kompetence vyjadřovat se k osudu pásma 600 MHz, protože jde o politické rozhodnutí, které musí učinit vláda na základě doporučení MPO. Takové doporučení ale zatím nepřichází, byť k tomu tento resort začátkem roku vyzvali i senátoři. Operátoři sítí pro terestrické televizní vysílání jsou nicméně přesvědčeni o tom, že pozemní digitální televize zůstane zachována i po roce 2030.

Zvoní mikrofonům hrana? Uvolnění pásma 600 MHz by ohrozilo i kulturu

MPO si nechalo vypracovat dvě studie, čeká se na třetí

„Existuje všeobecná shoda na tom, že zemské digitální televizní vysílání bude zachováno i po roce 2030 a v tomto smyslu MPO informovalo Senát,“ říká David Hlušík z MPO. K otázce dalšího osudu pásma 600 MHz vznikla při MPO také pracovní skupina, která zahrnuje i operátory multiplexů a provozovatele televizního vysílání. „Pracovní skupina se sešla v červnu tohoto roku a projednala relevantní aspekty se zainteresovanými subjekty. V současnosti existují dvě studie k předmětné problematice, které byly rovněž projednány v rámci pracovní skupiny, přičemž se nyní komunikuje nad zadáním třetí studie a její realizaci,“ dodal Hlušík. Resort mezitím připravuje návrh složení české delegace, která bude zastupovat Česko na Světové radiokomunikační konferenci 2023 ve Spojených arabských emirátech.

„Obvyklé obsazení zahrnuje v roli spolugestorů zástupce MPO a ČTÚ, a zapojení zástupců resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany. Delegaci doplní podle potřeby rovněž zástupce Ministerstva zahraničních věcí a někdo ze stálého zastoupení České republiky, případně přímo pan velvyslanec,“ vypočítává David Hlušík z tiskového odboru MPO. Ostatní organizace a úřady podle něj budou zastoupeny na WRC-23 prostřednictvím této delegace. „K tomu účelu je zřízena pracovní skupina, která jednotlivé zájmy zohledňuje. Skupinu koordinuje ČTÚ. Přímo na místě bude během hlavního běhu WRC-23, vezmeme-li do úvahy předchozí zkušenosti, čtyři až šest věcně zainteresovaných delegátů České republiky,“ dodal Hlušík.

Nahradí „Defragmentační dividenda“ uvažovanou třetí digitální dividendu v pásmu 600 MHz?