Výroční summit, v pořadí desátý, Asociace HbbTV se bude tento rok konat 9. až 10. listopadu v Praze ve spolupráci s Českou asociací komerčních televizí (AKTV). Symposium HbbTV spojené s udílením každoročních cen poskytne jedinečnou platformu pro diskusi o všech relevantních tématech okolo HbbTV s vedoucími pracovníky a zahraničními odborníky.

Asociace HbbTV je globální iniciativa věnovaná poskytování otevřených standardů pro pokročilé interaktivní televizní služby prostřednictvím vysílacích a širokopásmových sítí pro chyté televizory a set-top boxy. Zahrnuje společnosti zabývající se digitálním vysíláním a internetovým průmyslem, které vytvořily standard pro spojení TV vysílání a internetového streamování do domácností prostřednictvím jediného uživatelského rozhraní, čímž vytvořila otevřenou hybridní platformu. Služby využívající standard HbbTV mohou fungovat v různých vysílacích technologiích, jako jsou satelitní, kabelové nebo terestrické sítě.

Vývoj interaktivity v TV

Od samého počátku zavádění digitální televize zde byla snaha o interaktivitu. Během prvního desetiletí tohoto tisíciletí se objevilo několik proprietárních standardů interaktivní televize. Prvním otevřeným standardem byla v roce 2000 multimediální domácí platforma MHP, která specifikovala formát a syntaxi pro vysílaná data a definovala sadu softwarových nástrojů jako MHEG-5. Avšak interaktivní funkce MHP byly poněkud omezené a systém se rozvinul převážně jen ve Velké Británii.

Přirozeně s rozvojem internetu, jako interaktivní služby, do hry vstoupilo OIPF (Open IPTV Forum) průmyslová organizace pro end-to-end televizní služby přes internetový protokol (IPTV), která vznikla v roce 2007. HbbTV Consortium předvedla první využití specifikace HbbTV 1.0, založené na prvcích existujících standardů OIPF a DVB v roce 2009 ve Francii na tenisové sportovní události Roland Garros na DTT vysílání a IP připojení a v Německu pomocí satelitu Astra na pozici 19,2° východně během výstav IFA a IBC Amsterdam. V červnu 2010 standardizační orgán ETSI vydal HbbTV jako standard ETSI 102 796.

V červnu 2014 se Asociace HbbTV sloučila s Open IPTV Forum, která před tím úzce spolupracovala s iniciativou HbbTV na specifikacích prohlížečů a médií pro internetové sítě. Tyto dvě iniciativy byly spojeny pod hlavičkou Asociace HbbTV, protože trhy pro IPTV, OTT a hybridní vysílání a televizní broadband se začaly sbližovat.

V září 2017 Asociace HbbTV oznámila zveřejnění své specifikace organizací ETSI jako TS 103 555. Tato specifikace je založena na HbbTV 2.0 a definuje, jak lze audiovizuální obsah poskytovaný službou IPTV prezentovat na koncových zařízeních HbbTV (např. boxy a televizory) – na hybridních terminálech s IP konektivitou a připojením na radiofrekvenční vysílací signál z pozemního, satelitního nebo kabelového přívodu. Kromě toho zahrnuje i zpracování podle MHEG-5 pro plynulý přechod britského standardu.

Je tu nová verze HbbTV 2.0.2: obsahuje mimo jiné HDR a nový zvuk

Poslední verze z roku 2022 HbbTV 2.0.3 aktualizuje HbbTV 2.0.2 o novější webové standardy a podporu OTT streamingu. Některé funkce, které se nepoužívají v reálném světě, jsou odstraněny nebo jsou k nim přidána varování, že pravděpodobně budou odstraněny. Opravuje také problémy zjištěné během implementace aplikací, přijímačů a testů předchozích verzí 2.0.1 a 2.0.2.

Program pražské konference HbbTV Symposium

Konferenci zahájí předseda HbbTV Vincent Grivet (z členské společnosti Eutelsat) a prezident spolu pořádající Asociace komerčních televizí (AKTV) Jan Vlček (TV Nova). Po nich vystoupí Paul Gray (Omdia) s přehledem globálního televizního trhu. První dva panely se zaměří na vývoj HbbTV v České republice a na možnosti monetizace s využitím cílené reklamy a adresovatelné televize. V další klíčové části programu se bude debatovat o zásadní roli, kterou může HbbTV hrát v ekosystému nového standardu DVB-I.

Druhý den zahájí projev předsedy HbbTV Vincenta Griveta výroční zprávou. Aktuální informace o nejnovějším vývoji a činnosti v oblasti specifikací HbbTV přinese místopředseda HbbTV Jon Piesing (TP Vision). V následující panelové diskusi se představí nové služby HbbTV a u kulatého stolu se budou projednávat důležitá témata posuzování shody, certifikace a interoperability. Konferenci uzavře nejnovější vývoj na trhu v USA, kde interaktivitu poskytuje standard ATSC 3.0, a pohled na technologické trendy. Podrobnosti programu je možno najít zde.

Upoutávka na Sympozium (zdroj: webová stránka scrrenvoice)

Ceny HbbTV – Awards 2022

Posledních 5 let jsou udělovány HbbTV ceny se širokou škálou kategorií navržených tak, aby ocenily osvědčené postupy a dokonalost v komunitě HbbTV. Na kongresu v Aténách v roce 2019 získala skupina Prima dvě ocenění. Porota ocenila Primu v kategorii Nejlepší marketing a propagace za kampaň Červené tlačítko s Karlem Voříškem a v kategorii Nejlepší využití HbbTV pro rozšířené televizní služby v nabídce seriálů ve videopůjčovně.

HbbTV Association Začínají se přijímat návrhy na letošní ocenění

Letos je na ceny přihlášeno 30 návrhů na následující témata, z nich budou vybrání finalisté, kteří budou zveřejněni po 15. říjnu.

Nejlepší využití HbbTV pro řešení založená na reklamě má ocenit inovace ve zlepšování reklamy pomocí technologie založené na HbbTV, a to prostřednictvím cílené reklamy nebo interaktivity. Účastníci musí prokázat, jak nominovaná služba zvyšuje hodnotu reklamy nebo přináší inovativní řešení

Nejlepší nástroj nebo produkt pro vývoj nebo poskytování služeb HbbTV. Toto ocenění je určeno pro nástroje podporující rozvoj služeb HbbTV a/nebo jejich dodání na trh.

Nejlepší technologická inovace v produktu nebo službě HbbTV oceňuje ty, kteří našli nové způsoby, jak využít schopnosti zařízení HbbTV k novým nabídkám služeb, které dosud nebyly vidět. To může být buď pomocí nových technologií, jako jsou aplikace operátora nebo zjišťování aplikací přes širokopásmové připojení, nebo pomocí nových typů aplikací, které v prostoru Smart TV dosud nebyly vidět. O jednom netradičním řešení jsme psali:

Majitel Skylinku integruje do chytrých TV Pro příjem služby nebude třeba set-top box

Nejlepší nástroj pro interoperabilitu a shodu rozpozná řešení a iniciativy, které pomáhají provádět spolehlivé, rychlé a levné ověřování shody v celoevropském měřítku. Pro vydavatele aplikací HbbTV a koncové uživatele je totiž nezbytné, aby měli jistotu, že televizory plně vyhovují specifikacím HbbTV.

Nejlepší marketing nebo propagace služby založené na HbbTV. Cena Best Promotion Award oceňuje inovaci a kreativitu v marketingu a propagaci služeb založených na HbbTV. Účastníci musí prokázat, jak nominovaná marketingová nebo propagační kampaň vedla k používání služby HbbTV.

Nejlepší individuální příspěvek. HbbTV je založeno a prosperuje z individuálních dobrovolných příspěvků svých členů. Cena za nejlepší příspěvek ocení jednotlivce, který za poslední rok nejvíce přispěl.

Nenechte si ujít tuto příležitost

Sympozium začíná ve středu 9. listopadu v 10 hodin v krásných prostorách Národního domu na Vinohradech. Obvykle se sympozia účastní stovky odborníků jak ze skupiny vysílatelů, provozovatelů sítí, standardizačních a výzkumných institucí, tak i institucí ochrany autorských práv (DRM) a světových výrobců spotřební elektroniky.

Vincent Grivet, předseda Asociace HbbTV, o sympoziu řekl: „Jsme hrdí na zajímavý program konference, která představí všechny klíčové události na trhu, budoucí trendy i vynikající sestavu špičkových řečníků. Zvláštní pozornost věnujeme zemím střední a východní Evropy, kde standard HbbTV hraje důležitou roli a jeho význam roste. Zároveň se zde otevírají příležitosti k růstu pro stávající i nové hráče na trhu.”

Tato výjimečná událost je především určena vývojovým pracovníkům aplikací ve společnostech, které u nás poskytují služby nejrozšířenějšího způsobu vysílání DTT a mohli by tak přispět účinně k rozšíření okruhu svých diváků v dnešním konvergujícím světě vysílacích a streamingových sítí.

Jan Vlček, prezident AKTV a generální ředitel skupiny Nova, dodává: „Technologie HbbTV dokonale kombinuje možnosti internetu a lineárního vysílání a otevírá dveře zcela novému televiznímu zážitku. Zároveň nabízí širokou a jedinečnou škálu možností nejen z hlediska aktuálních zpráv, ale i z pohledu obchodu a reklamy. Je pro nás velká výzva posunovat hranice a být průkopníkem této technologie v České republice. Jsem proto velmi hrdý, že se 10. ročník Sympozia koná v Praze, a těším se na budoucnost, kterou nám HbbTV přinese.”

Televizníweb.cz je mediálním partnerem této akce a přinese z ní aktuální zpravodajství.

Úvodní foto: Asociace HbbTV