Mediální zastupitelství Atmedia informovalo, že na základě poslední verze jeho průzkumu Atmedia Index jen něco málo přes polovinu českých domácností využívalo placeného příjmu TV.

Zatímco v České republice mělo ve druhém pololetí loňského roku placené televizní vysílání 57 % diváků ve věku 15-69 let, na Slovensku to bylo 95 %.

„Značná část českých diváků za sledování televize neplatí a sleduje pouze volně šířené stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání. V Česku je takových televizních stanic hodně, jejich počet navíc díky přechodu na DVB–T2 roste. Posledním příkladem je televizní kanál Spektrum Home, který začal vysílat v jednom z digitálních multiplexů na začátku března letošního roku,“ vysvětluje Pavel Müller, Head of Research & Marketing ve společnosti Atmedia.

Česko a placená televize Jsme jedna z několika evropských výjimek

Poslední průzkum Atmedia Index také ukázal, že slovenští diváci za služby některého z operátorů platí o téměř 50 Kč měsíčně více než čeští. Ve druhém pololetí loňského roku to bylo konkrétně v průměru 18 € měsíčně, v přepočtu 437 Kč. Čeští diváci ve stejném období vydali za placenou televizi v průměru 389 Kč měsíčně, což je obdobná částka jako v 1. pololetí roku 2022.

Nejvyužívanější platformou placené televize je jak v Česku, tak na Slovensku IPTV a kabelová televize. Právě IPTV zažívá v posledních letech velký boom a tento způsob příjmu, nebo kabelový, využívá 62 % českých diváků placené televize, zbývajících 38 % připadá na satelitní příjem. Na Slovensku je tento poměr 53 % a 40 %. Zbývajících 7 % připadá na placené digitální pozemní vysílání.

Průzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala společnost Ressolution/Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 3910 respondentů z internetové televizní populace ve věku 15-69 let z Českého národního panelu. Na Slovensku to bylo 2941 respondentů (internetová TV populace, 15-69 let) ze Slovenského národního panelu. Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022.

Image by Drazen Zigic on Freepik