UVNITŘ DOKUMENT – Méně přísné budou podmínky chystané aukce kmitočtů pro sítě určené digitálnímu rozhlasovému vysílání DAB+. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil vypořádání připomínek k dokumentu, který den před svým odchodem z funkce umístila na web tehdejší předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Celkem 14 připomínek evidoval ČTÚ od provozovatelů sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání a od provozovatelů komerčních rádií po workshopu, který uspořádal nový předseda Rady ČTÚ Marek Ebert týden po svém nástupu do funkce. Účastníci setkání měli týden na to, aby úřadu doručili písemné připomínky, uzávěrku ČTÚ stanovil na 15. února. Koncem minulého týdne pak na svém webu zveřejnil vypořádání těchto připomínek, na jejichž základě vznikne nový dokument s podmínkami připravované aukce kmitočtů pro sítě DAB+ určené komerčním rádiím. Oproti původním představám by se tak mělo stát o něco později, nejdříve koncem tohoto měsíce, ale spíše až v květnu. Po workshopu ČTÚ plánoval, že se tak stane nejpozději koncem března.

Nový předseda ČTÚ je k budoucím účastníkům aukce viditelně vstřícnější než jeho předchůdkyně. Úřad pod jeho vedením zamítl pouze čtyři připomínky, deset jich zcela nebo částečně uznal. Budoucí držitelé kmitočtových přídělů pro regionální sítě DAB+ tak nebudou muset do dvou let pokrýt signálem 80 procent území, pro které získají oprávnění. Jeden z budoucích žadatelů navrhl snížit toto kritérium na 60 procent území do dvou let, ČTÚ ve vypořádání připomínky slíbil změnu, ale nijak ji nespecifikoval: „U regionálních přídělů je v plánu časově rozvolnit požadované pokrytí.“ Naopak u celoplošných sítí patrně podmínka dosažení pokrytí 80 procent obyvatel České republiky do dvou let od obdržení kmitočtů zůstane. Je u nich totiž pravděpodobnější, že získají klienty dříve než regionální rozhlasové multiplexy.

ČTÚ – vypořádání připomínek… by Jan.Potucek

Proč mají regionální sítě méně přísné podmínky?

„Podmínka pokrytí 80 procent obyvatel do dvou let je příliš přísná. Obzvláště u krajských multiplexů. Rychlost výstavby vysílačů by si hlavně měli určovat ti, kteří to v důsledku platí – a to jsou rozhlasové stanice, vysílající na daném území. Navíc některé významné vysílače jsou přesně na rozhraní krajů (Javořice, Praděd, Radhošť, …) a jejich záření je rozděleno mezi kraje, tudíž se jejich dosah nedá ze 100 procent započítat do jednoho nebo druhého kraje! V případě překotné honby za 80procentním pokrytím, která nebude dávat ekonomický smysl, to povede k odstoupení rozhlasových stanic z projektu z finančních důvodů a celý záměr zkrachuje,“ argumentoval jeden ze zájemců o účast na aukci s tím, že pokud byznysově bude dávat smysl pokrytí 70, 80, 90 nebo 95 procent obyvatel, operátoři ho sami splní dříve i bez podmínek od ČTÚ.

„Zvažte proto prosím toto kritérium snížit, např. 60 procent do dvou let. Až se sítě zprovozní, tak to totiž vůbec nebude znamenat, že se také ihned nebo v krátkém čase zaplní. Důkazem budiž naše síť, v které je již dlouhou dobu pouze šest stanic,“ pokračuje jeden z účastníků workshopu ČTÚ, jehož jméno dokument neuvádí, protože telekomunikační úřad připomínky anonymizoval, ale ze zmíněného počtu programů v již existující síti DAB+ je patrné, že jde o společnost Teleko digital. Jednou z nejdůležitějších změn je úprava formy aukce, kterou pro Televizníweb.cz už minulý týden potvrdila mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. Úřad nepoužije tzv. obálkovou jednokolovou metodu, ale elektronickou aukci s několika koly, kdy budou moci jednotliví účastníci přihazovat. Takový typ aukce je sice delší, ale přinese státu větší výnosy a je průhlednější.

ČTÚ mění aukční formát pro sítě DAB+ Nové podmínky zveřejní nejdříve v dubnu

Jeden ze zájemců o aukci se podivoval nad rozdílnými maximálními povolenými výkony vysílačů u plánovaných celoplošných multiplexů B a C ve srovnání s již existujícím multiplexem A, kterým je veřejnoprávní síť ČRo DAB+. Požadoval proto možnost výkony navýšit, případně zkoordinovat nové kmitočty, které by to umožnily. ČTÚ to přímo nevyloučil. „V textu se nikde neobjevuje nemožnost nové mezinárodní koordinace na jakémkoliv stanovišti, i HP/HT. Úřad pouze upozorňuje, že technické parametry referenčních vysílačů uvedených v příloze č. 1 u jednotlivých Přídělů jsou maximální možné, které se mezinárodně podařily zkoordinovat. Pokud jakýkoliv požadavek bude přesahovat hodnoty tohoto referenčního vysílače, bude nutná mezinárodní koordinace. V textu bude upraveno pro lepší pochopení a jednoznačnost,“ uvedl k tomu ČTÚ.

Peněžní záruka pro účastníky aukce se zvýší na 200 000 Kč

Do nových podmínek aukce se nevrátí požadavek na rychlé pokrytí dálniční sítě a silnic I. třídy. V původním dokumentu bylo řečeno, že do dvou let musí zájemci o kmitočty pokrýt 80 procent těchto rychlostních komunikací. „Úřad v rámci snížení rozsahu pokrytí akceptoval připomínky dalších subjektů i skutečnost, že se jedná o implementaci zcela nového systému v situaci, kdy současná ekonomická situace, včetně nejistoty týkající se cen energií, negativně dopadá na provozovatele vysílání. Snížením podmínek poskytuje operátorům sítí čas potřebný k získání zákazníků. Operátoři v případě požadavků svých zákazníků nepochybně zajistí rozsah pokrytí podle těchto požadavků. Všichni potenciální operátoři nedisponují historicky nabytou celoplošnou sadou vysílačů, na které se navíc jednotlivé příděly předběžně koordinují,“ vysvětlil ČTÚ.

Naopak se zvýší kauce pro zájemce o účast ve výběrovém řízení na kmitočty pro DAB+, a to z původně zamýšlených 100 tisíc korun na 200 tisíc korun. Podle ČTÚ to je průměr minimálních cen regionálních kmitočtových přídělů. Vyšší kauce by podle ČTÚ neměla smysl, protože v prvním kole připomínkování Principů pro přípravu podmínek aukce naopak několik subjektů chtělo tuto peněžní záruku snížit. Samotná aukce by měla být rozdělena na dvě, přičemž jedna se bude týkat kmitočtů pro celoplošné sítě a druhá pro regionální sítě. V původním návrhu podmínek výběrového řízení se počítalo s třemi samostatnými aukcemi, kdy regionální sítě se měly dražit ve dvou skupinách odděleně. Toto rozdělení nyní ČTÚ zruší.

Návrh aukce kmitočtů pro DAB+ je tu ČTÚ výrazně snížil ceny

Platí, že zájemce o celoplošnou síť nesmí žádat o regionální

Kmitočtový příděl pro Regionální síť R12, která má vysílat v Jihočeském a části Plzeňského kraje, pak ČTÚ na upozornění jednoho ze zájemců o účast v aukci upravil na jedno skupinové přidělení, i když v mapce pokrytí je území rozděleno na dva kraje. Pokrýt ho má ale pouze vysílač v lokalitě Sušice (mezinárodní koordinace se dělala na vysílač Svatobor), protože využití jakéhokoli vysílače v lokalitě Kleť nebude pro plánovaný kanál 9C z důvodu negativní mezinárodní koordinace kmitočtů možné. ČTÚ nebude měnit podmínku, že v prvním kole aukce nesmí zájemce o celoplošnou síť zároveň žádat o nějakou z regionálních sítí DAB+. „S ohledem na možnost využití rádiových kmitočtů v jednotlivých částech ČR a množství zájemců o přidělení práv k nabízené části spektra, se jedná o jedinou možnost, jak uspokojit co největší množství zájemců,“ hájí svůj postup ČTÚ.

„Další rádiové kmitočty pro vysílání DAB nebudou prakticky v budoucnu k dispozici. Cílem uvedeného omezení v prvním kole je zajištění maximální možné úrovně hospodářské soutěže,“ vysvětlil telekomunikační úřad. Plánovaná aukce kmitočtů se bude týkat dvou celoplošných a 27 regionálních sítí, přičemž regionální multiplexy budou mít rozdílné pokrytí: půjde o sítě s dosahem po celém kraji, ale také o metropolitní sítě pro jednotlivá velká města, jako je Praha, Brno, Ostrava či Plzeň, a také o multiregionální sítě s pokrytím několika krajů najednou. Z nich pak půjde teoreticky sestavit další celoplošnou síť s regionálním odpojováním. Ze dvou nabízených celoplošných sítí B a C umožní regionalizaci pouze síť B, zatímco síť C má vysílat v celé republice na stejném kanálu s výjimkou Prahy. Samotnou aukci chce ČTÚ uskutečnit ještě v průběhu letošního roku.

Obrat: ČTÚ stahuje návrh aukce DAB+ Šlo prý o unáhlený krok Hany Továrkové

Štítky