U stížností na nekvalitní TV signál je nejčastějším důvodem závada na straně diváka. Pokud jde o rušení tzv. základnovou stanicí (BTS) mobilní datové sítě, lze to podle ČTÚ často řešit na místě.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) podle svého oznámení zaslaného i digirevue.cz pravidelně řeší stížnosti televizních diváků na problémy s příjmem digitálního pozemního televizního vysílání. K vyhodnocení těchto stížností uspořádal nedávno pracovní setkání společně se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu ČR a dalšími zainteresovanými subjekty.

Inverze ruší televizní signál. Jak na ni? Vzdálené vysílače škodí příjmu TV

Na „workshopu“ ČTÚ představil vyhodnocování stížností, vysvětlil související problematiku a také odpověděl na dotazy. Podrobné vyhodnocení stížností má být uvedeno v dubnové monitorovací zprávě. Ale jen za roky 2021 a 2022 úřad vyšetřil a uzavřel 2361stížností na příjem DVB-T2, přičemž nejčastější příčinou byla závada na straně diváka (1421 případů). Dále pak bylo, v 241 případech, zjištěno a potvrzeno rušení příjmu televize jiným elektronickým zařízením, přičemž plných 232 případech šlo o nově spuštěnou BTS mobilní sítě.

V takovém případě je prý buď možné provést odrušení techniky ČTÚ na náklady operátora přímo na místě, nebo je povinen dodatečná opatření na své náklady provést příslušný mobilní operátor.

V 581 případech se ani nekvalitní příjem, ani rušení neprokázaly a mezi důvody může patřit např. změna počasí v době hlášení závady a měření. Nicméně ve 113 případech byl nekvalitní televizní signál potvrzen.

Máte problémy s příjmem DVB-T2? Na vině mohou být i nekvalitní přijímače

Štítky