Interaktivní mapy pokrytí vysílacích sítí od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) sdružené pod vizualizačním nástrojem VPortal získaly několik nových funkcí. Díky nim lze například zobrazovat pokrytí jednotlivých televizních vysílačů a zjistit, odkud pocházejí stížnosti na špatný televizní signál.

Od úterý 9. května na VPortalu přibyla také kategorie rozvojová kritéria, kde lze přehledně vyfiltrovat, jak jednotliví operátoři plní své závazky z aukcí a pokrývají signálem mobilních služeb dříve nepokrytá nebo hůře pokrytá místa. Nejvíce novinek se ale týká zobrazení pokrytí televizním signálem. „Nově je lépe zobrazen terén, tedy lze na mapě pohodlně identifikovat místa, kde je např. signál horší kvůli poloze v údolí. VPortal nově nabízí seznam všech aktivních televizních vysílačů a je možné si prohlédnout dosah každého z nich. Součástí VPortalu se také staly výsledky Úřadem provedeného měření pokrytí a zobrazit je možno i stížnosti diváků – jak to, odkud pocházejí, tak i to, s jakým výsledkem byly vyřešeny,“ informoval ČTÚ na svém webu.

Nový modul „Rozvojová kritéria“ nabízí možnost zobrazit, jak jednotliví operátoři (držitelé přídělů rádiových kmitočtů) plní závazky z aukcí z let 2017 a 2020, týkající se pokrytí signálem mobilních služeb. Jedná se jak o pokrytí obcí, spadajících mezi tzv. „bílá místa“, tak o zlepšení pokrytí ve městech či na železničních či silničních koridorech. Na stránkách portálu je detailně a přehledně uvedeno, do jakého data musí být jaké závazky splněny, a lze jednoduše vyčíst, jak si operátor v současnosti s požadovaným pokrytím stojí.

Vizualizační portál ČTÚ: co nabízí a jak může pomoci

Štítky