Hned několikeré překvapení přinesla volba generálního ředitele České televize. Jednak nečekanou porážku současného šéfa ČT Petra Dvořáka a také opakované tvrzení nově zvoleného ředitele Jana Součka, že v roce 2030 skončí terestrické televizní vysílání.

O roku 2030 jako konečné pro terestrické televizní vysílání mluvil Jan Souček už během veřejného slyšení při finále výběrového řízení na generálního ředitele ČT. Jeden z členů Rady ČT ho opravil, že o konci terestrické televize není zdaleka rozhodnuto a bude o něm jednat Světová radiokomunikační konference (WRC). Což také není úplně přesné – WRC má jednat o budoucnosti kmitočtového pásma 600 MHz, což není celé frekvenční spektrum vyčleněné pro terestrické televizní vysílání (zbývá ještě pásmo 500 MHz). Každopádně o osudu pásma 600 MHz po roce 2030 ještě není zdaleka rozhodnuto a s velkou pravděpodobností to vypadá, že stávající pásmo zůstane primárně přiděleno televiznímu vysílání i po roce 2030. Je to silné doporučení unijních i evropských organizací, které se bude brzy schvalovat na úrovni Evropské komise a organizace CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations).

Překvapení: Dvořák končí Ředitelem ČT bude Jan Souček

I když radní Jana Součka během veřejného slyšení opravili, svoji vizi konce terestrické televize v roce 2030 si podržel i po vítězném konkurzu a mluvil o ní i v rozhovorech pro novináře. Dokonce i v samotné České televizi jako host pořadu Události, komentáře, kde řekl: „Pokud dojde k tomu, co se předpokládá – zatím to není schváleno – tak v roce 2030 skončí pozemní šíření signálu. To znamená, že po roce 2030 si s vysokou mírou pravděpodobnosti, pokud budete chtít sledovat televizní obsah, budete moci vybrat z celé řady platforem, které fungují v internetovém prostředí. Tedy budete muset, protože jiný způsob sledování televizního obsahu pravděpodobně po konci terestrického vysílání nebude k dispozici.“

Načež Jan Souček předložil plán, jak je třeba zásadně posílit roli iVysílání jako hlavní distribuční platformy obsahu České televize. Zajímavé je, že o konci terestrické televize v roce 2030 se vítěz konkurzu na ředitele ČT vůbec nezmiňuje ve svém kandidátském projektu a přišel s ním až ve finále výběrového řízení. Trochu to připomíná pověstné vystoupení dnes již bývalé předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hany Továrkové na konferenci DIGIMEDIA 2021, kde všechny přítomné překvapila tvrzením, že se veškeré televizní vysílání po roce 2030 překlopí na internet. Tak jednoduché to ale nebude. Převést veškeré televizní vysílání na online je technologicky, ale i legislativně nemožné.

Jak už dnes budoucí generální ředitel ČT možná ví, veřejnoprávní televize má ze zákona pokrývat terestrickým signálem alespoň 95 procent obyvatel České republiky. Podle posledního výzkumu Českého statistického úřadu používá internet 81 % obyvatel Česka. Je tedy zřejmé, že jen internet na zajištění široké dostupnosti ČT stačit nebude. Veřejnoprávní média jsou univerzální službou, která by měla být dostupná kdekoli, kdykoli a komukoli. Podmínění přístupu k obsahu ČT internetovou konektivitou by se výrazně zvýšila takzvaná digitální dividenda, to znamená rozevírání nůžek mezi částí populace s přístupem k internetu a bez přístupu.