Dokumentární kanály se v Česku těší slušné oblibě. Z celkového času, který diváci ve věku 15 až 69 let tráví u televize, připadají na dokumentární pořady solidní 4 %.

Mediální zastupitelství Atmedia obhospodařuje téměř 30 tematických televizních stanic, včetně těch, které patří zahraničním skupinám, jako jsou AMC Networks, Warner Bros. Discovery, The Walt Disney Company nebo JOJ. Ačkoliv se programová schémata v případě dokumentárních stanic liší, z výsledků sledovanosti lze vypozorovat, že některá témata jsou zde obecně oblíbenější než jiná. Jde zejména o pořady o 2. světové válce a tzv. dokumentární reality show.

57 % Čechů si předplácí TV, Slováků 95 % Atmedia: Slováci platí i vyšší sumy

Podle společnosti Atmedia připadá, z celkového času, který čeští diváci ve věku 15-69 let tráví sledováním televize, na dokumenty 4 % a zajímají více muže než ženy. Zatímco muži věnují dokumentům 5 % času u žen jsou to 3 %.

Pokud jde o sledovanost jednotlivých stanic, ta se liší i v tom, zda jde o kanál volný nebo hrazený. Například volně šířená Prima Zoom osloví měsíčně v průměru 2,7 mil. diváků a CS Mystery přes 600.000 diváků. Například u National Geographic je to v průměru přes 400.000 diváků opět ve věku 15-69 let.

Dokumentární televizní stanice se z počátku primárně zaměřovaly na historii, politiku, přírodu a společnost, dnes tu se věnují i sportu, cestování, zdraví, ekonomice či sociálním médiím. Pořady jsou navíc většinou zaměřené na konkrétní téma a zatímco například NatGeo Wild oslovuje milovníky přírody a divočiny, diváci se zájmem o historii půjdou spíše na CS History či Viasat History.

V současnosti mají domácí televizní diváci na výběr z asi 20 dokumentárních kanálů, přičemž většina je placená.

Foto a foto v úvodu: archiv redakce