Formou workshopu s dotčenými subjekty chce Český telekomunikační úřad (ČTÚ) příští středu 28. června vypořádat připomínky k návrhu podmínek výběrového řízení na držitele kmitočtových přídělů pro sítě určené zemskému digitálnímu rozhlasovému vysílání DAB+.

Termín vypsání výběrového řízení ale zatím zůstává neznámý. Podle Jiřího Duchače, vedoucí odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ, se s tendrem stále počítá v letošním roce a úřad by rovněž chtěl ještě letos stihnout vydražit sítě pro DAB+. Do aukce jich půjde celkem 29, z toho dvě celoplošné (multiplex B s velkou jednofrekvenční sítí v celé republice s výjimkou Prahy a středních Čech, které využijí jiný vysílací kanál a regionálně členěný multiplex C) a 27 regionálních s pokrytím buď několika krajů najednou, nebo samostatných krajů, případně i menších regionů. „Účelem výběrového řízení není maximální finanční výnos,“ prohlásil Duchač na konferenci DIGIMEDIA 2023, která se konala minulý týden v České televizi. Nepřímo také odmítl požadavky komerčních rádií na přednostní místa v chystaných sítích.

FM navždy, do DAB+ s novými licencemi Komerční rádia mají nový plán

Operátoři mají zajistit dobré pokrytí uvnitř budov

„Výběrové řízení musí být transparentní a nediskriminační. Podmínky nemohou zvýhodnit žádného z účastníků,“ uvedl Jiří Duchač. Stávající komerční rádia, která vysílají v analogovém FM pásmu, přitom žádají o garanci přednostních pozic v chystaných sítích nebo dokonce přímé přidělení jednoho z celoplošných multiplexů bez soutěže subjektu, který si sama založí. To by ale znamenalo zaplnění jedné celoplošné sítě stávajícími komerčními rádii z FM pásma, která zároveň zůstanou i na VKV. Telekomunikační úřad si přitom od aukce kmitočtů pro DAB+ slibuje liberalizaci rozhlasového trhu. „Výběrové řízení otevírá velký prostor pro celoplošné i regionální nebo lokální programy, příležitost pro nové provozovatele, nové programy,“ uved na zmiňované konferenci Jiří Duhač.

Zásadním požadavkem ČTÚ na budoucí držitele kmitočtových přídělů bude kvalitní pokrytí digitálním rozhlasovým signálem uvnitř budov. „Posluchači vyžadují možnost příjmu bez vnější antény – indoor příjem – pro který jsou nezbytné vysílače v blízkosti měst a hustě osídlených oblastí,“ zdůraznil Duhač. S příjmem DAB+ signálu uvnitř budov má Český rozhlas, který provozuje zatím jedinou celoplošnou digitální rozhlasovou síť v České republice. Jeho multiplex ČRo DAB+ sice pokrývá signálem 95 procent obyvatel České republiky, toto pokrytí je ale vypočítané na venkovní anténu. Pokud jde o příjem uvnitř budov, Český rozhlas ho rozděluje na dvě úrovně podle kvality. Buď na „dostatečný“, a tím prý nyní disponuje 74 procent obyvatel Česka, nebo „dobrý“, který má 55 procent populace.

Nové podmínky aukce kmitočtů pro DAB+ ČTÚ vyhlásil opakovanou konzultaci

Do aukce se chce přihlásit minimálně pět zájemců

Kvůli nedostatečnému indoor pokrytí začal Český rozhlas v loňském roce doplňovat svoji digitální síť dalšími vysílači a dokrývači. Loni jich spustil devět, letos jich plánuje sedm, přičemž v některých lokalitách využije vysílače společností Teleko digital a RTI cz. Ty se stanou subdodavateli Českých Radiokomunikací, s nimiž má rozhlas smlouvu na technickém zajištění provozu sítě ČRo DAB+. Faktickým provozovatelem této sítě je podle zákona sám Český rozhlas. CRA mají ambici získat přinejmenším celoplošnou síť pro DAB+ určenou komerčním rádiím, která by kopírovala veřejnoprávní síť ČRo DAB+. Již nyní provozují svoji síť CRA DAB+ s největšími komerčními rádii, která vysílá na základě individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů v Praze, Ostravě a Plzni.

Zájem účastnit se aukce kmitočtů pro sítě DAB+ deklaruje minimálně pět společností. Vedle CRA jde o všechny dosavadní provozovatele digitálních rozhlasových sítí v České republice, tedy společnosti Teleko digital, RTI cz, Joe Media a nově také Progress Digital, která již získala individuální oprávnění pro využívání kmitočtů ve třech lokalitách, ale zatím DAB+ vysílání nespustila. Podle návrhu ČTÚ by úspěšní dražitelé měli mít dva a půl roku na spuštění celoplošných sítí DAB+ do úrovně pokrytí 80 procent obyvatel území, pro které získají kmitočtové příděly, a držitelé přídělů pro regionální sítě lhůtu čtyři roky na dosažení 80 procent obyvatel území, na kterém mají tyto sítě vysílat. Někteří operátoři jako CRA žádají tyto lhůty zásadním způsobem zkrátit.

Komerční rádia: Chceme garanci místa v DAB+ ČTÚ zveřejnil připomínky k aukci kmitočtů