Do 29. května přijímá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připomínky k nově zveřejněným podmínkám aukce kmitočtů pro sítě určené terestrickému digitálnímu rozhlasovému vysílání DAB+. V dokumentu jsou již zapracované připomínky, které vznesli účastníci únorového workshopu ČTÚ k připravovanému výběrovému řízení na provozovatele sítí DAB+.

Připomeňme, že původně ČTÚ zveřejnil podmínky aukce kmitočtů pro DAB+ poslední lednový den, což byl zároveň i poslední den, kdy byla předsedkyní Rady ČTÚ Hana Továrková. Její nástupce Marek Ebert veřejnou konzultaci k dokumentu zastavil s tím, že Hana Továrková jej zveřejnila bez vědomí dalších členů Rady ČTÚ. Ještě v první polovině února pak ČTÚ pod Ebertovým vedením uspořádalo zmiňovaný seminář, po kterém stanovil lhůtu na podávání písemných podnětů. Jejich vypořádání telekomunikační úřad zveřejnil 28. března s tím, že je zapracuje do nového návrhu podmínek aukce kmitočtů pro DAB+. Tyto podmínky ČTÚ zveřejnil ve čtvrtek.

„V návaznosti na tyto připomínky tak došlo např. ke změně formátu aukce z původně zamýšlené jednokolové obálkové aukce s utajenými nabídkami na transparentnější elektronickou aukci,“ uvedl úřad v tiskové zprávě. „Opakovaným vyhlášením veřejné konzultace k výběrovému řízení pro zajištění vysílání DAB+ jsme dostáli závazku celý proces vést transparentněji a otevřeněji. Naším cílem je nastavit podmínky správně, tak, aby se nový formát vysílání mohl zdárně rozvíjet a transformovat do trvalého a stabilního vysílání,“ dodal předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

Aukce kmitočtů pro DAB+ začne v červnu Vyvolávací ceny se nezmění

Zmírnění podmínek pro pokrytí regionálních sítí

Oproti původním podmínkám aukce z ledna letošního nový dokument zmírňuje podmínky pro operátory vydražených sítí pro rychlost spouštění vysílačů a zvyšování pokrytí. Zejména provozovatelé regionálních sítí, jichž se bude dražit 27, nově získají až dva roky na to, aby pokryli 40 procent území regionu, pro který získají kmitočtové příděly. Na 80 pokrytí daného území se mají dostat do čtyř let od získání kmitočtů a nijak se jich netýká podmínka pokrytí dálnic a silnic první třídy. Držitelé přídělů pro celoplošné vysílání mají do půldruhého roku pokrýt polovinu obyvatel České republiky a polovinu délky dálnic v Česku, do dvou a půl roku pak 80 procent populace a 80 procent délky dálniční sítě.

Vyvolávací ceny kmitočtových sad se oproti lednové verzi dokumentu nemění, odpovídají zhruba ceně jedné koruny za každého obyvatele daného území (u celoplošných sítí to je tedy 10,5 milionu korun). Zásadní změnou je zmiňovaná forma aukce z obálkové na elektronickou několikakolovou. V prvních třech kolech může stejný žadatel dražit buď jednu z dvou celoplošných sítí DAB+ nebo maximálně osm regionálních sítí, přičemž může jít maximálně o jeden blok v daném regionu. Ve čtvrtém kole aukce se jakákoli omezení ruší. Po uzavření příjmu podnětů k návrhu podmínek aukce 29. května poběží ČTÚ měsíční lhůta na jejich vypořádání a zveřejnění, jak s nimi naložil. Poté ČTÚ, nejdříve na konci června, vypíše samotnou aukci.

DAB+ nemusí do dvou let pokrýt 80 % regionů ČTÚ vypořádal připomínky k aukci kmitočtů

Štítky