Poradní orgán Evropské komise připravil návrhy stanovisek k budoucímu využití frekvenčního pásma 470-694 MHz, které mohou sehrál roli při přípravě jednotného stanoviska Evropské unie pro letošní Světovou radiokomunikační konferenci WRC-23.

Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) je poradním orgánem Evropské komise pro záležitosti související s rádiovým spektrem. Tvoří ji zástupci Evropské komise a členských zemí Evropské unie. 16. června publikovala k veřejné konzultaci návrhy stanovisek ke strategii budoucího využívání frekvenčního pásma 470–694 MHz po roce 2030 v EU, k rozvoji 6G a možným důsledkům pro potřeby spektra a pokyny pro zavádění budoucích bezdrátových širokopásmových sítí. Dokumenty poskytují pohled expertů na současný a budoucí vývoj v obou oblastech napříč státy EU a jsou zdrojem informací pro odbornou i širokou veřejnost.

Rozhodování o kmitočtech až v roce 2031? Evropa chce chránit DVB-T2

Návrhy je možné připomínkovat na webu RSPG až do 25. srpna. Světová radiokomunikační konference WRC-23, na které se bude diskutovat o budoucnosti pásma 600 MHz, se bude konat letos v listopadu a prosinci ve Spojených arabských emirátech. Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), která koordinuje jednotlivé státní telekomunikační a poštovní organizace, se nejvíce shoduje na stanovisko, aby stávající TV pásmo 470 – 694 MHz zůstalo i po roce 2030 terestrickému televiznímu vysílání a teprve sekundárně pro potřeby mobilních reportovacích aplikací (nikoli mobilních sítí jako takových).

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Marek Ebert na nedávné konferenci DIGIMEDIA 2023 řekl, že předpokládá ponechání pásma 600 MHz pro potřeby televizního vysílání i na další dekádu.