Jednotné evropské stanovisko k využití frekvenčního pásma 600 MHz pro letošní Světovou radiokomunikační konferenci (WRC-23) s velkou pravděpodobností zachová terestrické televizní vysílání podstatně déle, než předvídají mobilní operátoři. Rozhodovat by se o něm mělo až v roce 2031.

Evropská konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), která koordinuje jednotlivé státní telekomunikační a poštovní organizace, připravila tři verze návrhu jednotného postoje Evropské unie k pásmu 600 MHz pro letošní WRC-23. Zatímco první nepočítá s žádnou změnou a případné rozhodnutí regulačních orgánů odkládá na další světové radiokomunikační konference v letech 2027 nebo 2031, druhé předpokládá přidělení všech TV kmitočtů v UHF pásmu primárně mobilním službám s eventuálně pozdější realizací než v roce 2030. Široká shoda však panuje nad třetí verzí stanoviska, která praví, že stávající TV pásmo 470 – 694 MHz by mělo zůstat terestrickému televiznímu vysílání a teprve sekundárně pro potřeby mobilních služeb. O osudu tohoto pásma by pak měla rozhodnout světová radiokomunikační konference až v roce 2031.

Čeští mobiláři chtějí pásmo 600 MHz Navrhují koprimární využití UHF

Jak se k návrhu postaví jednotlivé země EU?

Stále však jde o návrh, který musí projít schválením Rady EU, jíž ho musí posvětit jednotlivé členské země Unie. I tak jde o výrazné zúžení původních asi 16 variant stanovisek. „Mobilní operátoři nebudou mít z WRC23 velkou radost. CEPT nepodporuje změny v pásmu 470 – 694 MHz, takže by měla nejméně do roku 2031 zůstat DVB-T2 televize beze změny. Z technické autority není podpora pro rozšíření mobilních sítí namísto terestriálního vysílání,“ konstatoval Jakub Rejzek z Výboru nezávislého ICT průmyslu a Unie pro bezdrátovou komunikaci. Změna postoje ve prospěch mobilních operátorů se už nedá očekávat. „Poslední dobou se stalo pravidlem, že evropské státy jezdí na světovou nebo regionální radiokomunikační konferenci se společným stanoviskem, které se sjednocuje na úrovni CEPT a posléze Rady Evropy. Příprava je tedy poměrně dlouhá, většinou trvá dva až tři roky,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Televizníweb.cz bývalý předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák, který jako konzultant připravuje podklady k WRC-23 pro ministerstvo průmyslu a obchodu.

Frekvenční pásma 470 až 694 MHz jsou kriticky důležitá pro zachování současného rozsahu terestrického televizního vysílání. Pokud by se například opouštělo pásmo 600 MHz, v České republice by to fakticky znamenalo úplnou likvidaci celoplošného televizního multiplexu 24, který provozuje společnost Digital Broadcasting, a výrazné omezení dalších celoplošných sítí DVB-T2 i regionálních multiplexů. Terestrická televize přitom má garantováno využívání pásma UHF pouze do roku 2030. Do tohoto data jsou vydány kmitočtové příděly pro celoplošné sítě DVB-T2 v České republice a nejdále do tohoto data operátoři těchto sítí uzavírají smlouvy se svými klienty, provozovateli celoplošných televizních stanic, na šíření jejich signálu. Omezení nebo úplné vypnutí terestrického televizního vysílání by znamenalo konec bezplatného příjmu televizních programů pro polovinu českých domácností, snížení konkurenčního prostředí s možným dopadem i na ceny placených služeb.

No change pro pásmo 600 MHz má šanci, říká bývalý šéf ČTÚ Pavel Dvořák

Nejde jen o televizi, ale i o bezdrátové mikrofony

„Spektrum UHF v pásmech 470 až 694 MHz používají jak pozemní vysílací společnosti, tak kreativní průmysly pro bezdrátová produkční zařízení, jako jsou mikrofony. Je však také vhodné pro poskytování telekomunikačních služeb 5G, což ve střednědobé budoucnosti ohrožuje neplacenou televizi,“ konstatuje server Broadbandtvnews.com. Zachování stávajícího stavu i po roce 2030 prosazuje celoevropská iniciativa Save Our Spectrum (SOS), která sdružuje pořadatele kulturních akcí a provozovatele terestrických televizních sítí. Za Českou republiku jsou v ní aktivní České Radiokomunikace (CRA), jejichž ředitel pro regulaci a vedoucí právního oddělení Marcel Procházka koordinuje „broadcastingovou“ část aktivit SOS. Naopak česká Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) požaduje, aby bylo pásmo 600 MHz využito „koprimárně“, tedy aby jednotlivé národní vlády mohly rozhodnout o tom, zda a v jaké míře ho poskytnou mobilním operátorům.

Hledání společného stanoviska EU k UHF pásmu je složité, protože i v rámci Unie existují státy se silnou terestrickou televizní platformou a naopak několik jich je takřka bez terestrické televize. V EU však využívá pozemní televizní vysílání více než 40% domácností a je tak stále nevíce preferovanou platformou z strany televizních diváků „Myslím, že i na jednání Rady Evropy se ukázalo, že využívání terestrické digitální televize je v některých zemích Evropy rozdílné a nelze tedy najít úplně jednoznačné společné stanovisko. Osobně si myslím, že není aktuální primární ani sekundární přidělení pásma 600 MHz mobilním službám či IMT. Podle mě by se další diskuze měly odehrát nejdříve v roce 2031. Dřív to podle mého názoru nemá smysl ani z hlediska efektivity využití rádiového spektra, ani z hlediska dalších aspektů,“ uvedl ve zmiňovaném rozhovoru pro Televizníweb.cz Pavel Dvořák. Tématu se bude věnovat i zítřejší odborná konference DIGIMEDIA 2023.