Z výsledků průzkumu za 1. pololetí letošního roku, který realizovalo mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia, vyplývá, že z diváků ve věku 15 až 69 let má placenou televizi plných 56 %.

Češi stále častěji sledují televizní vysílání prostřednictvím některého z operátorů placené televize. „Nejvyšší nárůst zaznamenala za poslední roky IPTV, a to na úkor satelitní televize,“ vysvětluje nárůst popularity placené televize mezi českými diváky Pavel Müller ze společnosti Atmedia. IPTV nebo kabelovou televizi využívá konkrétně 61 % diváků placené televize, zbývajících 39 % připadá na satelitní příjem.

57 % Čechů si předplácí TV, Slováků 95 % Atmedia: Slováci platí i vyšší sumy

Nejvíce placenou televizi využívají ti, kteří žijí v obcích s méně než tisícovkou obyvatel, přičemž nadpoloviční většina má satelitní příjem. Naopak nejnižší je u diváků žijících ve městech nad sto tisíc obyvatel. Ti ze tří čtvrtin využívají kabelovou televizi nebo IPTV.

Průměrná částka, kterou diváci platí, je podle průzkumu dlouhodobě stabilní. V prvním pololetí letošního roku to bylo v průměru 393 Kč měsíčně, zatímco ve stejném období v roce 2021 to bylo 391 Kč.

Atmedia index také dlouhodobě sleduje i důvody stojící za využíváním služeb operátorů placené televize. Nejčastěji je zmiňováno zpětné zhlédnutí (43 %, nárůst za poslední 2 roky o 6 %), možnost sledovat kanály, které nejsou dostupné bezplatně (39 %), sledování televize na více zařízeních současně (29 %) či možnost sledovat televizi nejen na televizoru, ale také na počítači, notebooku, tabletu či mobilním telefonu (27 %).