Už je týden mají zájemci provozování terestrických sítí pro digitální rozhlasové vysílání ve standardu DAB+ na podání přihlášky do výběrového řízení, které vypsal Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ve čtyřech aukčních kolech se budou dražit dvě celoplošné a 27 regionálních sítí určených pro komerční rádia.

Společně s přihláškou musí zájemci do 31. srpna složit i vratnou kauci, která pod prvního aukčního kola činí půl milionu korun. Pokud se zájemce přidá až v druhém aukčním kole, musí složit záruku 130 tisíc korun, od třetího kola 75 tisíc korun a pokud se zúčastní až čtvrtého kola, nemusí skládat žádnou finanční záruku. Na druhou stranu ale musí počítat s tím, že nejzajímavější sítě už budou rozebrané, protože do čtvrté aukční fáze půjdou všechny sítě, které se nepodaří vydražit v předchozích třech kolech aukce. Finanční záruku musí zájemci o účast na aukci zaslat na účet ČTÚ tak, aby na něm příslušná částka byla připsaná nejpozději v den uzávěrky přihlášek do výběrového řízení, tedy do příštího čtvrtka 31. srpna. Co bude následovat potom?

Začal tendr na sítě DAB+ Účast stojí až půl milionu

Předaukční fáze výběrového řízení

Po uzávěrce přihlášek do výběrového řízení na provozovatele sítí DAB+ si ČTÚ nechává lhůtu dvou týdnů na ověření splnění podmínek účasti v tendru a do týdne poté osloví ty účastníky soutěže, kteří podmínky splnili, k účasti na školení a zkušebním aukčním kole. Pět týdnů po uzávěrce přihlášek do tendru, tedy v prvním říjnovém týdnu, zveřejní ČTÚ harmonogram samotné aukce. „Předmětem výběrového řízení jsou výlučně kmitočty pro komerční rozhlasové vysílání, nikoliv kmitočty pro šíření veřejnoprávního vysílání. V současnosti je vydán pouze příděl Českého rozhlasu pro multiplex veřejné služby a několik dočasných individuálních oprávnění,“ upozorňuje ČTÚ ve své měsíční monitorovací zprávě za srpen.

III. pásmo, ve kterém se nachází dražené kmitočty, je podle ČTÚ téměř volné a je tak možné práva k jeho využívání udělit, a umožnit využívání příslušných rádiových kmitočtů dalšími uživateli. „Využití těchto kmitočtů má značný význam pro budoucí rozvoj rozhlasových služeb a vytvoří podmínky nejen pro rozšíření nabídky rozhlasových programů, ale i pro poskytování dalších mobilních multimediálních aplikací. Digitální rozhlasové vysílání s využitím nabízených kmitočtů poskytne nový vysílací prostor pro provozovatele rozhlasového vysílání,“ konstatuje ČTÚ. Důležité je to zejména kvůli tomu, že v analogovém FM pásmu již není prostor pro další nové hráče a těm současným Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již několikrát prodloužila platnost vysílacích licencí.

První fáze aukce: dražba dvou celoplošných sítí

Do první fáze aukce se mohou přihlásit zájemci o provozování jedné z dvou celoplošných sítí DAB+ určených pro komerční rádia označovaných písmeny B a C (multiplexem A se míní již existující veřejnoprávní síť ČRo DAB+ provozovaná Českým rozhlasem a technicky zajišťovaná Českými Radiokomunikacemi). Jak už bylo řečeno, zájemci o tuto část aukce musí složit vratnou kauci 500 tisíc korun a vyvolávací cena u obou celoplošných sítí je 1,05 milionu korun (10 tisíc korun za každých 100 tisíc pokrytých obyvatel). Každá z celoplošných sítí je trochu jiná. Zatímco síť B je členěná po více regionech a možní odpojování až na úroveň osmi různých regionálních celků (což velká rádia preferují kvůli regionálně odpojované reklamě), síť C může využít maximálně tři různé kanály a tedy odpojování pro tři multiregiony. Jedním je Praha a střední Čechy, druhým můžou být Čechy a třetím Morava. Záleží však na držiteli přídělu, protože mimo Prahu a Středočeský kraj si může u všech dalších krajů vybrat, zda bude vysílat na kanálu 9B nebo 9D a v průběhu času je může i vystřídat.

Druhá fáze aukce: regionální sítě pro více krajů najednou

Předmětem druhé fáze aukce budou bloky pro sítě pokrývající několik regionů najednou. Jde o Regionální sítě 1 až 11, z nichž nejzajímavější jsou Regionální sítě 1 a 2 s pokrytím Prahy a Středočeského kraje a Regionální síť 7, která pokryje celou Moravu. Dražit se ale budou moci i celoplošné sítě, které nebyly vydraženy v prvním kole. Zájemce může získat buď jednu celoplošnou síť nebo sítě, které pokrývají maximálně osm regionů (krajů), přičemž v každý kraj jenom jednou. Vyvolávací ceny odpovídají ekvivalentu 10 tisíc korun za každých 100 tisíc obyvatel pokrytých signálem. Nejdráž tedy vyjde Regionální síť 7 pokrývající celou Moravu, kde vyvolávací cena dosahuje 420 tisíc korun. Regionální sítě 1 a 2 vyjdou nejméně na 270 tisíc korun, zatím nejnižší vyvolávací cenu má Regionální síť 6 s pokrytím Libereckého a Královéhradeckého kraje (90 tisíc korun).

Třetí fáze aukce: draží se krajské sítě plus ty, co se nevydražily dříve

Ve třetí aukční fázi se bude rozhodovat o provozovatelích krajských regionálních sítích 12 až 27, ale dražit se budou také sítě, které se neprodají v prvních dvou aukčních fázích. Tedy může jít i o celoplošné a multiregionální. Opět platí pravidlo, že jeden žadatel může v této fázi získat buď jednu celoplošnou síť, nebo multiregionální síť s pokrytím osmi regionů a maximálně jeden blok kmitočtů pro jeden region (kraj). Největší zájem se dá očekávat o Regionální sítě 13 až 16, které pokrývají Prahu a jejich vyvolávací cena je 130 tisíc korun. Dalšími velmi lukrativními sítěmi budou multiplexy 17 a 18, které pokrývají Brno a Jihomoravský kraj a Regionální síť 19 s pokrytím Ostravy a Moravskoslezského kraje. Tyto sítě mají vyvolávací cenu 110 tisíc korun. Nejnižší vyvolávací cenu má Regionální síť 27 pokrývající pouze Karlovarský kraj. Jde o pouhých 20 tisíc korun.

Čtvrtá fáze aukce: draží se vše, co zbylo, bez jakýchkoli omezení

Na čtvrtou fázi aukce připadnou všechny sítě, které se nepodaří vydražit v předchozích třech aukčních fázích. Může jít tedy jak o celoplošné, tak multiregionální a regionální sítě a žadatel jich může získat tolik, kolik jich vydraží. Pokud se rozhodne vstoupit do aukce až v této fázi, nemusí skládat ani žádnou vratnou kauci. Na druhou stranu je jasné, že do této fáze se dostanou už jen méně lukrativní sítě, o které zprvu nebude mít nikdo zájem. Úspěšní žadatelé z předchozích kol aukce jimi ale mohou dokrýt dříve získané regionální sítě a vytvořit si další celoplošné nebo multiregionální multiplexy. Předpokládá se, že poslední fáze aukce by měla probíhat na přelomu letošního a příštího roku.

Co se bude dít po ukončení aukce a přidělení vydražených sítí? „Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 % obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsících pokrýt 80 % obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 % obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 % obyvatel regionu,“ vypočítává ČTÚ.

Mapky: ČTÚ

Štítky