Kauci půl milionu korun musí složit zájemci, kteří se chtějí zúčastnit prvního kola výběrového řízení Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) na provozovatele celoplošných sítí pro zemský digitální rozhlas DAB+. ČTÚ tendr vypsal v úterý, přihlášky přijímá do konce srpna.

Ve hře jsou kromě dvou celoplošných i 27 regionálních sítí DAB+ zkoordinovaných na tzv. ženevských kmitočtech v III. pásmu. Zatímco účast v první fázi aukce, kdy se bude rozhodovat o držitelích dvou celoplošných sítí DAB+, vyjde na půl milionu korun, kauce pro účast v druhé fázi aukce, kdy se budou dražit regionální sítě 1 až 11 (ale případně i nevydražené celoplošné sítě), vyjde na 130 tisíc korun a ve třetí fázi aukce pro regionální sítě 12 až 27 na 75 tisíc korun. Finanční záruka je splatná před samotným začátkem aukce, který ČTÚ plánuje na letošní říjen. Aukce má mít celkem čtyři fáze, v té poslední se budou opakovaně dražit sítě, o které nikdo neprojeví zájem v prvních třech fázích a účastníci této čtvrté fáze už nebudou muset skládat žádnou kauci. Výsledkem tendru mají být sítě určené pro šíření digitálního signálu komerčních rádií.

Jaký je aktuální stav DAB+ v Česku? Shrnuje ho zajímavý leták

Dražené sítě nebudou mít tak omezený výkon vysílačů

„Kmitočtové pásmo pro FM vysílání je téměř plné, tato nová platforma umožní novým programovým hráčům vstoupit na trh. Kmitočtové pásmo pro DAB se podařilo po několikaleté intenzivní práce zkoordinovat v průběhu roku 2022 a je tak možné jej využít. Vedle již úspěšně běžícího digitálního vysílání Českého rozhlasu tak umožníme i rozvoj komerčních sítí DAB,“ uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Komerční rádia doposud digitálně vysílají v dočasných sítích DAB+, jejichž operátoři získali individuální oprávnění pro využívání kmitočtů, jež jsou výrazně časově omezena a výkon vysílačů nesmí překonat 1 kW. Takové omezení u dražených sítí nebude. Celoplošné multiplexy B a C de facto kopírují existující veřejnoprávní síť ČRo DAB+, kterou pro Český rozhlas provozují České Radiokomunikace.

ČTÚ pro úspěšné účastníky aukce stanovil rozvojová kritéria, která by měla zajistit nejen úspěšný rozvoj DAB vysílání, ale i efektivní využití přidělených rádiových kmitočtů. „Celoplošné sítě mají do 18 měsíců pokrýt 50 procent obyvatel a dálnic a za dalších 12 měsíců pokrýt 80 procent obyvatel a dálnic. Regionální vysílání má pokrýt 40 procent obyvatel příslušného regionu do 24 měsíců a za dalších 24 měsíců následně 70 procent obyvatel regionu,“ informoval ČTÚ. Mezi výhody digitálního rozhlasového vysílání telekomunikační úřad počítá zejména možnost rozšíření nabídky celoplošně šířených rozhlasových programů. Parlament již dříve schválil úpravu vysílacího zákona, která ruší omezení, podle něhož může jeden provozovatel vlastnit pouze dvě licence pro celoplošné zemské rozhlasové vysílání.

Šestý operátor spustil DAB+ Progress Digital testuje ve středu Čech

Může vzniknout víc celoplošných komerčních rádií

Do éteru tak může vstoupit více celoplošných programů od jednoho provozovatele, ale protože v analogovém FM pásmu již není na nové programy místo, jedinou možností, jak tyto stanice šířit terestricky, je digitální vysílání DAB+. ČTÚ dále zmiňuje lepší zvukovou kvalitu tohoto typu vysílání nebo různé doplňkové multimediální funkce a aplikace, ke kterým příjemce nepotřebuje internet. „DAB by měl umožnit výrazně lepší kvalitu a dostupnost příjmu za pohybu, tedy zejména v automobilech. Všechny nově prodávané automobily už povinně několik let přijímač DAB musí obsahovat,“ konstatuje ČTÚ. Programové licence pro vysílání v sítích DAB+ už několik let uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Současná komerční rádia, která vysílají v analogovém FM pásmu, plánují pro vstup do DAB+ využít nové vysílací licence a ty stávající si ponechají pro vysílání na VKV.

Zájem o účast ve výběrovém řízení na sítě pro zemský digitální rozhlas předběžně potvrdilo už pět společností. O celoplošné vysílání budou mít zájem České Radiokomunikace a společnost Progress Digital, případně i Teleko Digital. O regionální sítě se chtějí utkat společnosti RTI cz a Joe Media. Všechny tyto společnosti již provozují vlastní sítě DAB+ na základě individuálních oprávnění pro využívání kmitočtů. Největší síť pro komerční rádia provozují operátoři Teleko digital a RTI cz. České Radiokomuníkace pokrývají svojí sítí CRA DAB+ pro komerční rádia Prahu, Ostravu a Plzeň, společnost Joe Media vysílá digitálně v Praze a části Středočeského kraje a společnost Progress Digital testuje DAB+ vysílače ve středních Čechách.

Aukce sítí DAB+ začne v říjnu ČTÚ ji vypíše v srpnu

Úvodní foto: Jan Potůček, Televizniweb.cz

Štítky