Termín letošní XXXII. konference Radiokomunikace v Pardubicích se blíží. Toto nejvýznamnější setkání odborné veřejnosti s předními zástupci státní, akademické, soukromé i veřejnoprávní sféry v oblasti bezdrátového přenosu informací je letos prakticky ve stejném termínu jako loni, od 17. do 18. října. I místo konání zachovává svou letitou tradici v dobrém dosahu městské dopravy jak od pardubického nádraží, tak i z centra. Záštitu nad konferencí převzal Český telekomunikační úřad.

Na letošní konferenci je připraveno 20 přednášek v rozsahu 20–30 minut, které jsou rozděleny v tematických blocích do dvou přednáškových dnů.  První den je věnován čistě kmitočtovému spektru a zejména rozhlasovému a televiznímu vysílání. Druhý den mobilním komunikacím, včetně přednášek od našich mobilních operátorů, a praktické příklady použití elektroniky. Program konference i organizační informace jsou zveřejněny na stránkách pořádající agentury UNIT, jednoduše po zadání https://www.konferadio.cz/ .

Bloky prvního dne

Letošní termín pardubické konference předchází Světovou radiokomunikační konferenci WRC 2023, která se po čtyřech letech schází od 20.listopadu do poloviny prosince v Dubaji. Jejím hlavním cílem je projednat a schválit návrhy na využívání rádiového spektra podle bodů jednání odsouhlasených na minulé konferenci a projednávaných v odborných komisí na bázi provedených studií v souladu s technologickým vývojem ve spektru elektromagnetických vln.

Toto téma bude také předmětem prvního bloku prvního dne, kdy v úvodu vystoupí nový předseda ČTÚ Marek Ebert, aby seznámil účastníky s národní Strategií správy spektra v ČR v perspektivě Evropské unie. Zřejmě se v jeho přednášce objeví i výsledky veřejné diskuze k materiálu revize Strategie, která byla po měsíci ukončena koncem srpna. O výzvě k podnětům jsme psali

Česko zreviduje Strategii spektra ČTÚ žádá veřejnost o podněty

V tomto bloku, Správy rádiového spektra, regulace a legislativy bude určitě zajímavý příspěvek Pavla Šístka z ČTÚ o Evropě a ČR před konferencí WRC 2023, který se také účastnil v červenci tohoto roku jako jeden z řečníků na 18. Evropské konferenci o managementu spektra, na jejímž programu byla i hledání řešení koexistence DTT a PMSE s mobilním průmyslem v 700 MHz sub-pásmu. Neopomine ani horní část pásma 6 GHz ve světle příležitosti pro konektivitu v Evropě i ostatních regionech.

Blok o digitálním rozhlasu a televizi, jednoduše o audiovizuálních mediích, určitě nevynechá letošní nejdůležitější událost ve správě spektra, kterou je bezesporu výběrové řízení na sítě digitálního rozhlasu DAB+. Vývoji technologií rozhlasového vysílání, spektrálním přídělům a pásmům jsme se věnovali jak v článcích v souvislosti se 100. výročím zahájení vysílání rozhlasu na území Čech, Moravy a Slezska, tak zejména v článku

Bude u nás více rádia s DAB+? Dnes končí přihlášky na aukci DAB kmitočtů

I přes to, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání včera vyhlásila licenční řízení na dva FM kmitočty, dnes již víme, že o sítě DAB+ se utká 9 zájemců, z toho 6 o dvě celoplošné sítě B a C v první fázi aukce, která začne 1. října. Přednáška Jiřího Duchače s názvem Výsledek aukce na DAB+ v ČR a další vývoj pravděpodobně na Konferenci avizovaný obsah nenaplní, ale možná, že poodhalí, kterých 6 společností do první fáze vstoupilo a možná, že budete mezi prvními, kteří se dozví, zda již některá z nich v soutěži zvítězila.

Téma Český rozhlas – 100 let si vzal za námět technický ředitel Karel Zýka, který se nebude ve své prezentaci zabývat jen historií, ale poukáže na DAB+ a internet, které umožnily výrazné rozšíření programové nabídky, snížení energetické náročnosti a zvýšení dostupnosti obsahu každému posluchači. Zamyslí se i nad tím, že umělá inteligence (AI), na prahu jejíhož rozvoje právě stojíme, způsobí podobnou revoluci i v oblasti výroby obsahu a programu a v budoucnosti pravděpodobně přinese i možnosti významného zefektivnění kódování zvukového signálu.

Režijní stůl firmy Mikrofona z Rozhlasového paláce Radiojournálu na Vinohradech z roku 1934 (Foto: Václav Udatný z výstavy v NTM , 100 let  je jen začátek. Český rozhlas 1923-2023)

Přehled o Vývoji obrazových kompresních algoritmů, formátů a standardů a Vývoj v přenosových televizních soustavách budou předcházet právě úvaze o zefektivní kódování při zavádění AI, která je v současné době předmětem široké, nejen odborné, diskuze.

V televizní části si dlouhodobý generální partner Konference, společnost Digital Broadcasting připravila prezentaci Příprava a realizace vysílací lokality DTT na příkladu jedné z 84 lokalit, kde provozuje Multiplex 24. Od technického záměru, včetně statiky, územních a stavebních řízení až po výběr dodavatele technologií a integrace do dálkového monitorovacího a ovládacího systému nám představí jakub Juhás  celý komplex vzájemně navazujících činností nezbytných pro úspěšné spuštění vysílače.

Pro bezproblémový příjem pozemního vysílání je nutno zabezpečit i kvalitní přijímací zařízení. Stále existují problémy s kvalitním příjmem na straně některých diváků, o nichž se vedly široké diskuse. Kde jsou nejčastější problémy instalací jak individuálních, tak i v bytových domech? Na to se pokusí odpovědět přednáška Problematika příjmu DVB-T2 a DAB+ se zaměřením na přijímací zařízení a antény.

Svět elektronických medií byl a je v posledních letech diktován technologickým rozvojem jako takovým bez objektivní potřeby nebo společenské objednávky. S tím logicky souvisí i konkurence výrobců a distributorů obsahu při získávání konečných zákazníků v multimediální oblasti. Zvuk, pohyblivý a statický obraz a text mohou dojít ke konečnému uživateli cestou televizní obrazovky, displeje počítačů nebo internetovou pevnou i mobilní sítí. Čí je a čí bude televizní obrazovka v budoucnosti a zda se podaří vytvořit jednotnou standardizovanou platformu pro všechny diváky, bude obsahem stejnojmenné úvahy nad dnešním konkurenčním světem mediální zábavy.

V plánované prezentaci Českých radiokomunikací se nejspíše dočkáme vyhodnocení druhé fáze testů 5G Broadcast.

Michal Bureš (CRA) ukazuje předpověď počasí ve vysílání ČT24 na mobilu vybaveném pro příjem 5G Broadcast, s nímž jsme měli možnost se seznámit (foto Václav Udatný)

Témata druhého dne

Úvod do bloku mobilních komunikací býval dříve doménou docenta Václava Žaluda z ČVUT v Praze. Bohužel tomu už tak není a nebude. Tento vizionář, vynikající pedagog a přednášející, jehož přehledy moderních komunikačních systémů současnosti vždy přilákaly obrovský zájem účastníků, skonal nedlouho po loňské pardubické konferenci. Proto již loni ani neodpřednášel Sítě 5G a jejich aplikace, kde plánoval popsat tento nový fenomén, který od začátku mění obchodní podmínky, urychluje ekonomický růst a zavádí radikální technické inovace v nejrůznějších aplikačních oblastech mobilní komunikace. V anotaci k zamýšlenému článku, která je dostupná na webu pořádající agentury UNIT pod výše uvedeným odkazem, pan docent mimo jiné uvedl, že „Tyto sítě nabízejí funkční scénáře, které jsou s našimi současnými technologiemi nedosažitelné. Mezi ně náleží například “online” dálková chirurgie (telechirurgie), autonomní řízení automobilů a jiných mechanizmů, nebo všudypřítomná inteligentní infrastruktura“ a že vývoj aplikací sítí 5G není ani zdaleka ukončen a jejich rozvoj bude pokračovat jak s doběhem sítí 4G, tak prudkým nástupem následující generace 6G.

Letos v tomto bloku vystoupí zástupci našich mobilních operátorů s přednáškami Testování 5G s využitím milimetrových vln v reálném prostředí veřejné sítě a Jak fungují mobilní privátní sítě a internet věcí o komunikaci zařízení v síti NB-IOT v rámci internetu věcí přes 5G. Je skvělé, že se konference poprvé zúčastní i praktici z řad mobilních operátorů, kteří mají k využití 5G technologie stále nejblíže.

V rámci kontroly plnění rozvojových kritérií podle podmínek výběrových řízení k využívání kmitočtů mobilních služeb, ČTÚ provádí na dálnicích a hlavních železničních koridorech ČR pravidelná měření pokrytí mobilním signálem. Naměřené hodnoty se vyhodnocují prostřednictvím vizualizačního nástroje Vportál který bude popsán ve dvou přednáškách úvodní části konference. Blok mobilních komunikací doplní přednáška Aktuální stav pokrytí silničních a železničních koridorů o výsledcích dosažených měřícím vozem  ERTMS.

I letos budou připravena místa pro představení firemních služeb, produktů, know-how či navázání obchodních kontaktů (Foto z loňské XXXI.Konference Radiokomunikace: Václav Udatný)

Rádiová komunikace v meziplanetárním prostoru patří ke špičkovým aplikacím současné radiotechniky a k té není možno dospět bez přípravy od žákovského věku. V příspěvku Podpora vzdělávání v kosmických radiokomunikacích na FEL ČVUT v Praze bude prezentován pilotní projekt uvedeného programu, obsahující vybraná témata středoškolských odborných činnosti, které pro realizaci využijí vybavení nově budovaného radioklubu OK1KUR na FEL ČVUT v Praze. A to jak v jeho družicové sekci pro rádiové komunikace malých družic v pásmu VHF a UHF, tak i pro volnočasové aktivity a vzdělávání v oblasti zemského a družicového radioamatérského vysílání. K tomu slouží motivační program s názvem „Malé družice a já“ v rámci spolupráce mezi pražskou elektrofakultou se základními, středními a vyššími odbornými školami.

Satelitní tématiku doplní přednáška Přehled navigačních systémů, limity a principy družicové navigace, nové služby, ve které bude diskutována zranitelnost GNSS vlivem rušení případně podvržením signálu (spoofing).

Kde se přihlásit?

Účastníky čeká 20 přenášek a příspěvků, panelové diskuze a partnerský program vystavovatelů spojených s bezdrátovými technologiemi. Rozvoj v bezdrátové komunikaci a distribuci nabírá stále větší rychlost. Vzdělávací agentura UNIT, jako pořadatel konference, se snaží dát těm, kteří nechtějí za vývojem zaostávat, ty nejkvalifikovanější informace. Další podrobnosti o programu je možno získat na webových stránkách konferadio.cz a www.unit.cz. Ještě do 2. října je možno vyplnit přihlášku se zlevněnou exkluzivní cenou, nebo přímo na tomto odkazu

Úvodní fotokoláž: Václav Udatný