Opět po roce, kdy HbbTV konferenci hostila Praha, se 11. HbbTV Sympozium and Awards, konalo ve dnech 28. – 29. listopadu 2023 v italské Neapoli a poskytlo širokou platformu pro prezentaci a diskusi o nejnovějším vývoji v odvětví připojené televize. Každoroční klíčový průmyslový summit, zaměřený na operátory platforem, vysílací společnosti, inzerenty a reklamní technologie, normalizační organizace a technologické společnosti pořádala asociace HbbTV společně s Comunicare Digitale, italskou asociací pro rozvoj digitální televize.

Hybridní širokopásmová televize (nebo „HbbTV“) je globální iniciativa zaměřená na harmonizaci vysílání a širokopásmového poskytování zábavních služeb spotřebitelům prostřednictvím připojených televizorů (CTV), set-top boxů (STB) a zařízení pro více obrazovek (jako jsou herní konzole). Specifikace HbbTV je vyvinuta předními průmyslovými společnostmi s cílem zlepšit uživatelskou zkušenost s videem pro spotřebitele tím, že umožní inovativní, interaktivní služby prostřednictvím vysílacích a širokopásmových sítí. Specifikace využívá prvky stávajících specifikací z jiných standardů včetně OIPF, CEA, DVB, MPEG-DASH a W3C.

Sympozium pod Vesuvem

První konferenční den, byl tradiční, předem plánovaná konference s programem hlavních prezentací, prezentací a kulatých stolů, které připravila HbbTV organizace s tématy, která zajímají celou komunitu. Mezi řečníky byli manažeři na vysoké úrovni a odborníci z oboru z celé komunity HbbTV a širšího televizního trhu, zatímco druhý den probíhal jako postupně se etablující nekonference (anglicky unconference), ve které účastníci sami rozhodovali o programu, tématech a diskuse, a aktivně utvářeli a řídili zasedání a závěry. Mezi navrhovanými tématy bylo na příklad propojení HbbTV a cílená reklama (TA) a kompatibilita mezi HbbTV a metadaty DVB-I specifikace.

V dnešním světě nepřeberné nabídky mediálního obsahu, který je stále konzumován na velkých obrazovkách, se přesto sledování televize mění a přechází stále více a více ve sledování streamingu. Ale i streamování se už začíná měnit a přiklání se k lineární televizi financované reklamou. Při tom vznikají otázky jak z pohledu enviromentálního, tak i z pohledu ekonomického. Na jedné straně je zde snaha uzavírat vlastní ekosystémy distribuce obsahu a držet vstupní i výstupní brány propustnosti obsahu ke konečnému spotřebiteli prostřednictvím velkých nadnárodních společností, ale též výrobců televizorů s jejich jednorázovými aplikacemi.

Na straně druhé se objevují hlasy požadující otevřené systémy a omezení dominance na trhu. “Dnes vstupujeme do období společného lineárního streamování/vysílání a HbbTV by“, podle Vincenta Griveta, šéfa HbbTV asociace, „se mohlo stát jádrem budoucího společného rozvoje“, jak uvedl ve vstupním krátkém proslovu na konferenci. Mezi řečníky byla i Iva Dohnálková, manažerka rozvoje HbbTV. V následujícím videu se můžete seznámit s plným zněním její prezentace, opatřené českými titulky.

Video z prezentace Ivy Dohnálkové (TV NOVA) na Sympoziu v Neapoli

Tak jako v minulých letech, konference také hostila 6. ročník cen HbbTV Awards se širokou škálou kategorií navržených tak, aby ocenily osvědčené postupy a dokonalost v celé komunitě HbbTV.

Letošní ceny – jedna opět pro TV NOVA

Celkem se letos soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Vítězové, které porota vybrala z užšího výběru, byli vyhlášeni na slavnostním ceremoniálu v Maritime Station v Neapoli v pozdním večeru na závěr prvního konferenčního dne. Vítězem v první kategorii „Nejlepší využití HbbTV pro řešení založená na reklamě“ se stala „Cílená reklama na straně serveru pro lineární televizi“ španělského Mediasetu MFE – Mědia for Europe. V této kategorii se do užšího výběru dostal i příspěvek TV NOVA: „Motion Screen – Pohyblivá obrazovka“, o němž informovala Iva Dohnálková ve videu, jakož i FTV Prima s řešením Adsimple (Reklama jednoduše).

V loňském roce, kdy se HbbTV ceny udělovaly v Praze, v Národním domě na Vinohradech, získala TV NOVA ceny dvě. I letos měla NOVA v užším výběru 2 nominace a nevyšla naprázdno. Cenu za „Nejlepší marketing nebo propagaci služby na bázi HbbTV“ získala za zařazení TN LIVE – vstupy živých rozhovorů ze studia přímo pomocí volby modrým tlačítkem bez nutnosti vstupovat do menu přes červené tlačítko. K tomu z citátu poroty: „Inspirativní příklad nového kanálu, který spoléhá na publikum jiných vysílaných kanálů s vyskakovací lištou s modrým tlačítkem, které umožňuje divákům přepnout přímo na jeho živé OTT vysílání.“ Podrobnosti jsme přinesli včera

Nova získala prestižní cenu HbbTV Awards Obhájila ocenění z minulého roku

A ještě doplníme vítěze posledních dvou kategorií. Cenu za „Nejlepší technologickou inovaci v HbbTV produktu nebo službě“ získala společnost ZDF & TeraVolt: ZDFmediathek: Zapping z Německa. Sice jednoduchá úprava mediatéky, ale jedná se o pokročilou funkci HbbTV, která poskytuje vynikající uživatelský zážitek.

Cenu v kategorii „Nejlepší nástroj nebo produkt pro vývoj nebo dodávku služeb HbbTV“ získal německý pilotní projekt DVB-I: s názvem „Otevření nové éry pro poskytování HbbTV“. V té samé kategorii soutěžil i projekt italského Mediasetu a skupiny Fincons „DVB-I – italský národní test“, který byl jako horký kandidát na vítěze doporučován i Rainerem Biehnem, zástupcem ředitele společnosti BMT (Bayerische Medien Technik z Mnichova), během jeho krátkého vystoupení v rámci odpoledních prezentací o německém DVB-I projektu, o němž jsme naposledy informovali

Specifikace DVB-I postupuje Evropou Je budoucnost distribuce médií v našich rukách?

Cenu poroty pro „HbbTV nováčka roku“ získala společnost Video solutions AG za FAST kanály wedotv.com přes satelit z Italie.

Vincent Grivet, předseda Asociace HbbTV, po udělení cen řekl „Jsme nadšeni z vítězů cen HbbTV Awards 2023, se zavedenými i novými hráči na trhu, kteří poskytují skvělé příklady inovativních služeb nové generace, které umožňují specifikace HbbTV. Gratulujeme vítězům!“.

Ještě pár informací o HbbTV

Tato technologie přináší spotřebitelům mnoho nových možností, ale typický případ použití je následující.

Když CTV televizor diváka podporuje HbbTV a provozovatel lineárního vysílání, ať pozemního nebo satelitního, zpřístupní „aplikaci související s vysíláním“ tím, že do datového toku umístí odkaz na url adresu zdroje, uvidí divák v rohu obrazovky „výzvu k akci“.  Může to být například logo zobrazující červené tlačítko, které informuje diváka, že je po jeho stisknutí k dispozici aplikace ke spuštění. Po akci se zobrazí aplikace – která byla v televizoru umístěna a data si stahuje z připojeného internetového připojení (přes domácí WIFI nebo ethernetovou síť) jako OTT službu telekomunikačního operátora.

Aplikace může poskytovat dodatečné informace o programu (např. sportovní statistiky), zobrazovat programového průvodce s možností přepínání kanálů nebo poskytovat nabídku s přístupem k dalšímu videoprogramu, převážně na vyžádání (VOD). Mezi další možnosti patří skutečná interakce, například kvízy pro více uživatelů, kde uživatel hraje proti ostatním divákům HbbTV. Uživatel komunikuje s obrazovkou pomocí různých tlačítek na dálkovém ovládání – barevných tlačítek, kurzorových tlačítek a číselných tlačítek. Novější verze specifikace 2 také podporují interakci prostřednictvím mobilního zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet.

Zajímavosti z minulosti i současnosti HbbTV

Existuje řada způsobů, jak lze technologii HbbTV využít, o některých byla právě video prezentace výše. Avšak jako zvláštnost z počátků uplatnění HbbTV u nás stojí za to zmínit, že ještě než Seznam vstoupil se svým řádným vysíláním do DTT, zařadil do jednoho z digitálních multiplexů s nepatrným datovým tokem statický obrázek s logem a pokynem stisknout červené tlačítko. Televizory, které měly v té době aktivováno HbbTV, pak poskytly divákovi připravené streamy na vyžádání. Dlouhou dobu si s tím náš licenční orgán RRTV nevěděl rady, do jaké kategorie zařadit tento způsob vysílání – streamování, až posléze dospěl k názoru, že bez regulérního licencovaného vysílání, není možné HbbTV provozovat. Zůstane-li to tak i nadále, je však otázkou, protože HbbTV se stává svébytným fenoménem streamování a při propojení s DVB-I mu již nebude stát nic v cestě, aby byla jeho domácí url adresa samostatně přístupná.

Další zajímavostí, poměrně neznámou je, že naopak hybridní širokopásmovou televizí nemusí být video. ČRo v rámci svého programu Radiožurnál, nabízí v multiplexu 21 rovněž červené tlačítko, které nás zavede na další programy na vyžádání (AOD) a ještě přes QR kód nám umožní instalaci rozhlasové audiotéky v mobilních telefonech. Podívejte se, co nabízí ČRo přes červené tlačítko

Nabídka rozhlasových pořadů dle různých kategorií v DVB-T2 (screenshot autora)

A ještě něco od sousedů. Německý operátor platformy HD+ nabízí od 20. listopadu 2023 satelitním domácnostem Astra interaktivní funkce pozastavení, posunu času a restartu aktuálně běžícího televizního programu, které jsou  zpočátku dostupné pro veřejnoprávní kanály, kanály komerčního vysílání ProSiebenSat.1 a také MTV a Comedy Central. Funkce jsou umožněny přepracovanou aplikací HD+ TV, která kombinuje satelitní televizi s IP streamováním. Technickým základem jsou právě HbbTV aplikace operátora (podle specifikace HbbTV OpApp). Nové hybridní funkce otevírají tak další možnosti pro domácnosti se satelitním příjmem, které byly dříve známé především od poskytovatelů IPTV.

Dalším novinkám z neapolského sympozia o HbbTV budoucnosti se budeme věnovat v dalším samostatném článku.

Úvodní obrázek: hbbtv.org