Novou databázi všech 29 sítí pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+, které byly vydraženy v aukci Českého telekomunikačního úřadu, vytvořil Televizníweb.cz. Doplňuje již dříve vytvořené databáze map pokrytí celoplošných i regionálních sítí pro terestrické digitální televizní vysílání DVB-T/-T2 a dočasných sítí pro digitální rozhlas DAB+.

Databázi čtenáři najdou v hlavním navigačním menu webu pod záložkou „Mapy pokrytí“ jako poslední položku „Mapy pokrytí vydražených finálních sítí DAB+“. Po rozkliknutí tohoto odkazu se otevře stránka s výčtem dvou celoplošných a 27 regionálních sítí DAB+, u kterých je uveden název sítě, v závorce název jejího provozovatele a mapa České republiky s vyznačením regionů, které síť pokrývá a vysílacími kanály. Název sítě a mapa fungují jako aktivní link, který vede na samostatnou stránku věnovanou dané síti. Tam je opět vidět mapa České republiky s vyznačenými regiony, které daná síť pokrývá a vysílacími kanály, a také tabulka s přidělenými lokalitami, vysílacími kanály a frekvencemi, maximálním povoleným výkonem (ve W a dbW) a polarizací vysílací antény.

Mapy pokrytí vydražených finálních sítí DAB+

Některé plánované multiplexy začnou vysílat už letos

Databáze je připravena pro postupné doplňování podrobných map pokrytí jednotlivých vysílačů rozdělených podle krajů a také tabulku s přehledem vysílaných programů a jejich technických parametrů, stejně jako je tomu v případě databáze map pokrytí dočasných sítí DAB+. V současné době nejsou ještě žádné vysílače vydražené v aukci spuštěné, ale mnozí operátoři již deklarovali, že první lokality zprovozní ještě letos. Týkat by se to mělo například sítí společností Teleko digital, Fiera touch nebo Czech Digital Group. Redakce postupně také u jednotlivých sítí doplní loga šířených rozhlasových programů.

Operátoři, kteří vedle sítí pro digitální rozhlas provozují i sítě pro digitální televizi, se budou snažit umisťovat vysílače DAB+ do lokalit, kde mají vysílače DVB-T/DVB-T2. Jde o společnosti Czech Digital Group, která je dceřinou společností Českých Radiokomunikaci, Broadcast Services, což je sesterská společnost Digital Broadcasting, operátora celoplošného televizního multiplexu 24, nebo Fiera touch, která provozuje televizní Regionální síť 11. Menší operátoři se také budou snažit ve vybraných lokalitách vysílače sdílet, aby snížili náklady.

Dočká se DAB po 30 letech zájmu posluchačů? Úspěšná dražba 29 sítí DAB v ČR tomu napovídá

Operátoři mají dost času na výstavbu, budou ale spěchat

ČTÚ v pravidlech aukce určil rozvojová kritéria jednotlivých sítí DAB+ tak, že u celoplošných multiplexů musí operátoři do 18 měsíců od získání kmitočtových přídělů pokrýt 50 procent obyvatel a 50 procent dálnic a rychlostních komunikací v Česku. Do dalších 18 měsíců pak musí toto pokrytí dosáhnout 80 procent populace a dálnic a rychlostních komunikací. Regionální sítě mají podmínky mírnější: do dvou let mají signálem pokrýt 40 procent obyvatel regionů, pro které daná síť získala kmitočtové příděly, a do dalších dvou let má toto pokrytí vzrůst na 70 procent populace těchto regionů. Ve skutečnosti se však operátoři mohou snažit svoje sítě vystavět co nejrychleji, protože ti, co budou mezi prvními, budou moci oslovit klienty z řad již vysílajících komerčních rádií.

Prostor, který nabídnou vydražené sítě DAB+, bude totiž natolik rozsáhlý, že bude komplikované veškerou kapacitu těchto 29 sítí zaplnit rozhlasovými programy. Do jedné sítě se vejde až 17 rozhlasových stanic (v závislosti na využití datového toku pro jednotlivé programy), takže k dispozici budou stovky programových pozic. Současný rozhlasový trh v České republice disponuje desítkami komerčních rádií, z nichž některá pro digitální vysílání plánují úžeji zaměřené tematické stanice. Těch však rozhodně nebudou stovky a nelze předpokládat, že rozhlasová digitalizace dopadne jako televizní, kdy největší televizní skupiny zabraly většinu prostoru v nově vznikajících televizních multiplexech.

CRA už mají kmitočty pro DAB+ Někteří operátoři ještě neuhradili aukci

Štítky