Rozhlasové vysílání stále dominuje jako nejvíce poslouchaný zdroj zábavy v automobilu po celém světě. Postupná přeměna jednoduchého autorádia v digitální palubní panely však vyvolává naléhavost pro rozhlasové vysílatele k vymýšlení strategií, aby si poslech jejich stanic zachoval v propojených vozidlech i nadále jednoduchý přístup vysílanému obsahu.

Podstatné procento při poslechu rozhlasového vysílání tvoří doba při řízení vozidla. Asociace WorlDAB, jako globální fórum pro digitální rádio založené na DAB/DAB+ standardech, v sekci Automotive spojuje průmysl vysílání a automobilové výrobce k optimální implementaci DAB+ ve vozidlech. V červnu se bude konat právě v Praze kongres WorldDAB Automotive za účasti Jacqueline Bierhost, prezidentky Řídícího výboru asociace. A že bude o čem jednat, napovídá dokument Connected car Playbook, prezentovaný v těchto dnech na Media Summit 2024 v Ženevě pod patronací EBU, který vyzývá rozhlasová média veřejné služby, aby velmi aktivně vstoupila do jednání se zástupci automobilového průmyslu, protože rádio jako takové se z ovládacích panelů postupně vytrácí.

Co je dnešním problémem rádia v autech?

Rádio v autě je ještě z analogové doby nezbytným průvodcem na cestách. Téměř 90 % Evropanů považuje rádio v autě za standardní vybavení a postrádalo by svou oblíbenou stanici, kdyby si ji nemohlo naladit, a to bez ohledu na věk posluchače. Je to jednoduché, buď poslední poslouchaná stanice naběhne okamžitě při startu auta, nebo na stisknutí knoflíku. I když nové formy poslechu audia, jako jsou vlastní MP3 soubory, online služby přes připojené mobilní telefony nebo podcasty vysílatelů, vstupují v posledních letech do hry. Společně s navigací, která je také důležitým zdrojem informací pro řidiče, se postupně rádio stává pouze jedním zdrojem v multimediálních panelech nových aut.

Kam se ztrácí tlačítko autorádia?

Po celá desetiletí bylo rádio v autě důvěryhodným společníkem: Jedno stisknutí tlačítka a řidiči si mohou užít hudbu, novinky, mluvené slovo, dopravní informace a další. Rádio je intuitivní, spolehlivé, svobodné a zábavné. V posledních letech se však volba zábavy řidičů a cestujících exponenciálně rozrostla. Vzhledem k tomu, že se automobily staly „propojenými“, mají instalovány obrazovky, prostřednictvím kterých mají uživatelé přístup prakticky k jakémukoli obsahu na vyžádání, který si přejí. V tomto novém prostředí by se rádio mohlo stát jednou z mnoha aplikací a intuitivní tlačítko fyzického rádia na první úrovni může úplně zmizet.

Mediální panel Toyota Hilux s poslechem  DAB rádia v roce 2018 (Foto: autor)

FM nebo DAB rádio v autě dnes konkuruje bohaté mediální nabídce smartphonů, aplikací, hudebních platforem a infotainment systémů. Všechna nová auta dnes mají obrazovky a jejich velikost a rozlišení se stále zvětšují a zahrnují jak řídící funkce auta, tak i doprovodnou zábavu.

Řídicí panel se stal velmi konkurenčním prostředím, ve kterém se scházejí služby, platformy, výrobci automobilů a jejich subdodavatelé OEM výrobků, aby vytvořili pro řidiče přesvědčivý zážitek v rámci bezpečných dopravních pravidel. A samozřejmě se všechny tyto strany snaží tyto služby zpeněžit jako placené možnosti nebo předplatné pro streamování médií a připojení. Výrobci panelů také uzavřeli dohody o mobilních virtuálních síťových operátorech v celé Evropě, aby mohli nabídnout „evropské“ smlouvy o streamování pro dnešní trend „připojených“ aut, které by jednou měly tvořit základ pro autonomní vozidla (úrovně 4 a 5).

RadioDNS – hybridní rádio

K internetu připojená auta (Connected cars) mohou využívat hybridní rádio, podobně jako je v televizním vysílání propojení HbbTV. RadioDNS Hybrid Radio hladce kombinuje silné stránky šířeného programu rádia a internetu. Vysílaný signál stále přenáší zvuk, ale se zpětným připojením k rozhlasové stanici může poskytnout více dat a interaktivity pro zvýšení zážitku z poslechu. Umožňuje přenášet staniční logo, bohatší vizuální obsah a dynamická metadata. Funkce „Sleduj službu“ zajistí pokračování poslechu navolené stanice, i když její signál přes anténu nebude k dispozici. Rovněž umožní volbu AoD (audio na vyžádání) pokud vysílatel takovou službu nabízí.

Bude digitální rádio v autě živě nebo v podobě aplikací?

S touto konektivitou je spojen další fenomén: využití metadat pro další doprovodné informace jak o vysílaném audiu, tak pro možnosti reklamy, sebeprezentace získávání dat o poslechovosti, ale nejen rozhlasových stanic. Android Automotive Operační Systém (AAOS) dnes nabízí uživatelům v autech naprostou většinu aplikací, které jsou dostupné přes „Google Play“. A mezi nimi další stovky internetových rádií. A najdi pak to svoje, a ještě během kličkování v hustém městském provozu.

Kam směřuje digitální rádio? Bude on-line nebo on-demand?

Při tom AAOS sbírá uživatelská data, jako v případě Volvo Cars je ale neshromažďuje, avšak poskytuje provozovateli příslušné aplikace, často přes další agregátory obsahu, pro využití podle jejich uvážení. Rozhlasové stanice, bez ohledu na to, zda jsou veřejnoprávní nebo soukromé, z nich nic nemají.

Jaký by měl být panel v autu?

Asociace WorldDAB, propagující digitální rozhlas, provedla vůbec první kvalitativní spotřebitelský průzkum na digitálním uživatelském rozhraní DAB v automobilu na pěti evropských trzích: Německo, Velká Británie, Francie, Nizozemsko a Belgie o tom, jakou mají obyvatelé představu o ideálním ovládacím panelu.

Na základě tohoto průzkumu a uživatelských zkušeností pak sestavila několik základních požadavků na ovládání zabudovaných multimediálních a řídících panelů. Patří mezi ně v první řadě rychlý, snadný a bezpečný způsob přístupu k rozhlasové stanici DAB. Praxe ukazuje, že toto řešení poskytují automobily s tlačítkem „Radio“. Tato volba by měla být výchozí nabídkou pro DAB (pokud je k dispozici) nebo k nabídce, kde lze vybrat i další rádiové platformy (FM). Umožnila by tak rychlý, snadný a bezpečný způsob, jak vyhledat a vyhledávat stanice DAB, které nevyžadují znalost vysílací sítě/multiplexu. Ukazuje se, že to poskytne nejlépe abecední seznam názvů stanic A-Z.

Jak najít snadno stanici DAB rádia podle designové příručky auto panelů (Zdroj: WorldDAB Automotive UX Guidlines)

Nutné je i mít možnost snadného nastavení předvoleb stanice DAB zejména z hlediska bezpečnosti. Vždy by měl být použit jednotný postup: stisknout a podržet tlačítko při poslechu dané stanice s následným pípnutím po zápisu zvolené předvolby do paměti přístroje. Ztráta poslechu je totiž pro řidiče frustrující. Když k tomu dojde, mělo by se automaticky přejít na jiný multiplex se stejným obsahem, nebo najít nejlepší signál, ať je to FM, DAB nebo i hybridní IP té samé stanice. Přepínání mezi FM/DAB se v přijímači zajistí implicitně v souladu s přesným dodržením ETSI 103 176 v kapitole Vlastnosti servisních informací. Přepojení na IP stream umožní nastavení hybridního rádia RadioDNS.

Doprovodné informace o stanici a pořadu by se měly zobrazovat a zahrnovat logo stanice, označení provozovatele multiplexu, textové informace a snímky případně jako prezentace. Optimální nastavení by mělo umožnit automatické vytvoření seznamu stanic a již zmíněnou jejich průběžnou aktualizaci dle daných příjmových podmínek, a to i po přejezdu do oblasti se změněným pokrytím. Pro splnění této podmínky by musely být zabudovány dva tunery.

Tyto požadavky nejsou zcela nové. Bylo je možné nalézt na stránkách WorldDAB již před několika lety, kdy jsme také o nich psali
Jak je to s mobilitou příjmu digitálního rozhlasového vysílání? | Televizniweb.cz

Dnes k tomu přistupuje zavedení hlasového ovládání, ať již přímo od výrobců aut nebo přes Amazon Alexu, Google Asistent nebo další. Rovněž hlasové ovládání pro hybridní rádio (RadioDNS), které spojuje šíření přes anténu s IP konektivitou. Zavedení hlasového ovládání se hodí pro rádio jako takové a současně minimalizuje rozptýlení řidiče hledáním obsahu. Jako nezbytná součást DAB+ by mělo být zobrazení textových zpráv, staničního loga, nejlépe ze zdroje RadioDNS, nebo i jen s podporou diashow v DAB.

Jak se dozvědět víc o tom, co poslouchám (Zdroj: WorldDAB, UX Guidelines)

Zpět k příjmu DAB+ v autech u nás

Jedním z rozvojových kritérií udělených licencí na celoplošné DAB sítě (B a C) je, že do 18 měsíců mají pokrýt 50 % a za dalších 12 měsíců 80 % nejenom obyvatel, ale i dálnic a rychlostních silnic. Při stanovení této podmínky si zjevně náš regulátor uvědomoval informační důležitost pro pohyb vozidel na dálniční a silniční síti.

Avšak jaký je stav přijímačů DAB v autech u nás? Obecně je penetrace DAB rádií odhadována na 15 %. Ve vozovém parku na našich silnicích bude tento poměr vzhledem ke stáří vozidel pravděpodobně ještě horší. Povinnost, aby všechna nová auta byla vybavena příjmem DAB, platí u nás až od ledna 2022, i když vozy vyrobené v EU byly touto funkcí vybaveny již od prosince 2020 a s touto výbavou k nám dováženy. Mnohé starší panely lze nahradit novějšími. K našemu překvapení však v nabídkách displejů-autorádií jsou nabízeny panely s rádiem AM/FM. DAB je možno extra přikoupit při výměně starších modelů infotainmentu pro auta Škoda nebo VW koncernu, ale jen na vyžádání a za další příplatek. Ono se není co divit, DAB vyžaduje vzhledem k rozdílnému pásmu i jinou anténu, takže tudy asi cesta nepovede.  Podobně různé převodníky z DAB na FM (na příklad tento), rozhodně nezajistí ani kvalitní audio poslech, nemluvě o dalších doplňkových funkcích. Podívali jsme se proto na panely nových modelů v některých autosalónech.

Zastávka první u BMW

Obchodníkem v salónu jsem byl upozorněn, že veškeré přednosti řídícího panelu u vozu BMW řady 5 (s mild-hybridem) mohu využít jen s personalizovanou aplikací a svým BMW ID, která je mezi vozy přenositelná. A to nemám, tak uvidím, jaké rozhlasové služby mi předváděcí vůz nabídne v profilu hosta.

Přístup k rádiu vede přes volbu Infotainment a následně Rádio

Na moje dotazy, proč jsou naladěny jen DAB stanice a co znamená manuální nastavení frekvence (v rozsahu FM) dostávám odpověď, že nám na naše dotazy pošlou kvalifikované odpovědi písemně.  Cílem naší návštěvy však bylo jen udělat si představu, jak zpracování širokého panelu v oblasti rozhlasového vysílání odpovídá doporučením skupiny DAB Automotive.

Přehled stanic byl abecedně, ale bez jejich loga, po delší době se u CRo-RADIOZURNAL objevil snímek o počasí v ČR.

Udělalo to na mě dojem, že u radia je DAB při volbě stanic preferován a FM si musím naladit ručně. Samozřejmě, jak to funguje po přihlášení k systému digitálních služeb od BMW ConnectedDrive, jsem nezjistil. Ani to, zda systém umožňuje navolit si internetová rádia přes IP. Rozhodně poslech rádia není na první dojem u BMW tou preferovanou funkcí.

Zastavení druhé: Škoda

Tlačítko Rádio z panelů u Škody také postupně od roku 2018 (viz náš článek o mobilitě příjmu zmíněný výše) se ze zabudovaného displeje vytratilo, ale je alespoň na prvním místě v hlavním menu u vozu Karoq, které označeno jako FM/DAB.

Řazení je podle názvu také abecedně s logy stanic společně DAB i FM

Spodní lišta umožňuje až 36 oblíbených stanic

Nejnovější ovládací panel u poslední generace Superbu umožňuje nastavení výběru loga stanice, přepnutí na podobnou stanici při slabém příjmu, zobrazení dodatečné obrazové galerie DAB a informace a kvalitu audia. Dokonce si v přehledu stanic mohu navolit jen FM nebo IP rádia, pokud jsem připojen na internet. Nezkoumal jsem, zda to lze jen přes doplňkovou službu Škoda Connect, nebo mohu-li vyžít funkci Android Auto a na internet se připojit pomocí hotspotu.

Seznam stanic na novém displeji udává i žánr stanice

WorldDAB a Digimedia se setkávají v Praze

Rychlý růst obrazovek v automobilech schopných zobrazovat text a plně barevné grafické obrázky otevírá nové možnosti pro rozhlasové vysílání, které mohou tak doplňovat zvukový obsah. Hybridní rozhlasové platformy rozšiřují schopnost dodávat metadata jako doplněk digitálního pozemního rádia. Nová softwarová řešení založená na cloudu zjednodušují provoz, dodávají nový konkurenční vizuální obsah a umožňují nové toky příjmů. K propojování různých světů audia na řídících/multimediálních panelech aut musí vyvolat aktivní reakci rozhlasových vysílatelů, aby rádio i se svými podcasty a IP streamy bylo opět jedničkou v autě.

Shodou okolností ten samý den, kdy je jeden blok tradiční konference DIGIMEDIA věnován DABu, se koná v úvodu zmíněný kongres WorldDAB Automotive v Praze. Úvodní přednáška prezidentky Jacqueline Bierhorst bude právě o tom, proč rádio stále zůstává jádrem automobilu a jaké benefity přináší vysílatelům a automobilovému průmyslu. A po obědě se prezidentka WorldDAB zúčastní i panelu DAB na konferenci DIGIMEDIA.

 

Fotografie v článku: Václav Udatný