Radnice v Jeseníku chystá hromadnou stížnost Českému telekomunikačnímu úřadu. Po přechodu na DVB-T2 je pozemní příjem televizního signálu komplikovaný a často nemožný.

Společný postup při řešení problematického příjmu pozemního digitálního televizního vysílání po přechodu na DVB-T2 plánuje společně s rozzlobenými diváky radnice v Jeseníku. Po přechodu na DVB-T2 se mnohým domácnostem zhoršila kvalita příjmu signálu a někteří nemohou televizi terestrickou cestou přijímat vůbec. „Na základě nárůstu stížností obyvatel jesenického regionu na nekvalitní příjem, který se objevil zejména na sklonku loňského roku, byl Český telekomunikační úřad (ČTÚ) požádán o vysvětlení, proč dochází ke zhoršení kvality příjmu DVB-T2 a jak nastalou situaci řešit,“ informovala radnice města Jeseník prostřednictvím online zpravodaje Jesenické noviny. Vysvětlení ČTÚ, že Jesenicko doplácí na členitý terén, místním nestačí.

Rozvojové sítě DVB-T2? Kmitočty mají přednostně dostat stávající multiplexy pro dokrývače, řešení echa a rušení

Fatální výsledky měření: diváci nemohou přijímat terestriku

ČTÚ podle Jesenických novin uvádí, že svou roli sehrává geografie, mezinárodní koordinace kmitočtů, počasí, inverze a rovněž leckdy i nevhodné nastavení přijímacích antén či set-top-boxů u obyvatel. „V takových případech je ze strany kontrolních pracovníků vždy poskytnuta technická podpora i vysvětlení situace. Občanům doporučujeme a radíme pro první a rychlý kontakt využít formulář pro Oznámení o rušení televizního příjmu i návštěvu webových stránek Úřadu v sekci Rušení televizního příjmu – jak postupovat,“ cituje server Hanu Továrkovou, předsedkyni Rady ČTÚ. Stížnosti však z Jesenicka přicházely prakticky ihned po vypnutí vysílání ve standardu DVB-T a přechodu na vysílání v novém standardu DVB-T2, u kterého některé celoplošné sítě využívají velké jednofrekvenční (SFN) sítě.

Že nešlo o zanedbatelný počet stěžovatelů, připouští v závěrečné zprávě k vyhodnocení přechodu na DVB-T2 také ministerstvo průmyslu a obchodu. „Vzhledem k počtu stížností na špatný příjem DTT v oblasti Jesenického výběžku bylo mimo šetření kvality příjmu u jednotlivých stěžovatelů provedeno změření pokrytí dané oblasti podle vyhlášky 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. Měření bylo provedeno v cca 200 měřících bodech na území cca 500 km2 s tímto výsledkem: 50 % obyvatel žijících v této lokalitě nemá dostupný signál DVB-T2 a u zbývající části území jsou hodnoty pokrytí takové, že intenzita signálu je prahová a jakákoliv změna příjmových podmínek způsobených počasím se ihned výrazně podílí na zhoršení kvality příjmu,“ konstatuje resort ve své zprávě, která v polovině dubna prošla vládou.

Více programů, více HD, lepší pokrytí, ale někde i obtíže s příjmem: co se změnilo půl roku po přechodu na DVB-T2

Snížení velikostí SFN může pomoci zlepšit TV příjem

Ministerstvo ale zároveň dodává, že jde o problém, který v této oblasti přetrvává již z období analogového nebo DVB-T vysílání. „Proto obyvatelé těchto lokalit využívají převážně satelitní platformu příjmu. Dále byla v některých jednotlivých případech zjištěna kolize signálu multiplexů 21 a 23 s polským vysílačem DTT Kalisz-Mikstat pracujícím na 26. respektive 31 kanálu. Výsledky měření byly postoupeny provozovatelům sítí České televize a Českých Radiokomunikací,“ konstatuje ministerstvo. Obyvatelé Jesenicka se ale nehodlají s těmito závěry spokojit. Městský úřad v Jeseníku vyzval všechny stěžovatele, kteří budou psát na ČTÚ, aby problematický příjem DVB-T2 hlásili i radnici. „Je důležité, abychom věděli, v jakém rozsahu ten problém je – kolik domácností špatný signál řeší. V případě velkého množství stížností můžeme hledat další cesty, jak situaci řešit,“ věří.

Ministerstvo průmyslu ve zmiňované závěrečné zprávě o přechodu na DVB-T2 pro vládu v souvislosti s komplikovaným příjmem celoplošných sítí DVB-T2 v některých oblastech navrhuje, aby při přidělování nových kmitočtů dostávali přednost operátoři stávajících celoplošných multiplexů pro nové dokrývače a kmitočtovou optimalizaci vysílacích sítí. Ve hře je také vznik dvou tzv. rozvojových sítí DVB-T2 s takřka celoplošným pokrytím, ale kmitočty zkoordinované pro tyto sítě lze využít právě i pro dokrytí stávajících multiplexů DVB-T2 či výměně vysílacích kanálů v lokalitách, kde by to bylo kvůli rušení signálu nutné. Snížení velikosti velkých jedno-frekvenčních sítí by mohlo výrazně pomoci pro zlepšení TV příjmu v lokalitách, které jsou postiženy odrazy v rámci těchto sítí nebo rušením ze zahraničí.