Obě televizní stanice mají licence od slovenské Rady pro vysílání a retransmisi. Původní české programy Šlágr TV a Šlágr 2 ukončily vysílání a jejich licence zaniknou. Provozovatel se tak tímto postupem může vyhýbat splacení pohledávek věřitelům.

Kompletní převod televizních aktivit z České republiky na Slovensko dokončila skupina firem Karla Peterky okolo hudebního vydavatelství Česká Muzika. V noci na včerejšek odstartoval v celoplošném pozemním multiplexu 24 program Šláger originál, který nahradil dosavadní stanici Šláger Muzika. Ta se přesunula do placených televizních platforem, kde nahradila program Šlágr 2. Peterkovy společnosti tak ukončily vysílání na základě licencí udělených českou Radou pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) a nahradily je novými programy s licencemi udělenými slovenskou Radou pro vysílání a retransmisi (RVR). V České republice tak programy Šláger originál a Šláger Muzika vysílají jako převzaté programy a nepodléhají regulaci RRTV.

Osvědčený model, jak se zbavit dluhů: Šlágr TV se poslala do konkurzu, ale v podstatě vysílá dál

Snaha vyhnout se splácení pohledávek?

Řada změn, kterými prošly lidovkové programy Šlágr (resp. nyní Šláger), souvisí se soudními spory mezi původním provozovatelem Šlágr TV – stejnojmennou společností Šlágr TV – a původním distributorem jejího signálu v pozemním vysílání, firmou Czech Digital Group (CDG), dceřinou společností Českých Radiokomunikací. Šlágr TV původně vysílala prostřednictvím multiplexu 3 v DVB-T a multiplexu 23 v DVB-T2, ale nehradila distribuční poplatky. Když pohledávky dosáhly výše, kterou už CDG odmítla akceptovat, nejprve vypnula v terestrice program Šlágr 2 a poté i Šlágr TV. Druhý jmenovaný se posléze objevil v konkurenčním multiplexu 24 společnosti Digital Broadcasting a pokračoval ve vysílání.

CDG, která po Šlágr TV vymáhá pohledávku přes 19 milionů korun, nejprve neúspěšně žádala vyhlášení konkurzu na Šlágr TV, nakonec však tato společnost vyhlásila sama insolvenci a podala na sebe návrh na konkurz. V mezidobí však Karel Peterka využil čas pro získání nových vysílacích licencí na Slovensku, kde už dříve začala vysílat jeho placená televizní stanice Šláger originál. Diváky pak prostřednictvím internetových stránek a oficiálních profilů na sociálních sítích vyzval, aby si v terestrice naladili program Šláger Muzika, neboť počítal s tím, že původní Šlágr TV v multiplexu 24 vypne. Tím ale licence původní Šlágr TV ztratila jakoukoli hodnotu – což by se dalo posoudit jako další poškozování věřitele (původního distributora signálu Šlágr TV), protože licence je součástí majetku, na který byl soudem vyhlášen konkurz.

Šlágr TV má další problém: její ochranná známka je neplatná

Pro diváky kontinuita, právně zcela oddělené společnosti

Výsledkem všech těchto přesunů je stav, kdy veškeré televizní aktivity Karla Peterky přešly z právního hlediska na Slovensko a řídí se tamními zákony. V České republice jsou programy Šláger šířené jako převzaté vysílání a nepodléhají regulaci národní vysílací rady. Ale především formálně tyto programy provozují jiné společnosti než původní Šlágr TV, a tak na ně nemá konkurz vyhlášený na původního provozovatele žádný vliv. Přitom Karel Peterka diváky ujišťuje o kontinuitě vysílání, tedy že programy Šláger jsou pokračovateli programů Šlágr. Na oficiálních internetových stránkách původní Šlágr TV, kde běží internetové streamy těchto televizních stanic, jsou dokonce označované českými názvy Šlágr, Šlágr 2, Šlágr Muzika a Šlágr Premium.

O tom, že „slovenská cesta“ může být obcházením českých zákonů, svědčí fakt, že slovenské programy Šláger originál, Šláger Muzika a Šláger Premium ani nemají vlastní internetové stránky se slovenskými doménami. Adresy Slager.sk a Slagerpremium.sk si registroval konkurent Karla Peterky, provozovatel slovenské lidovkové stanice Senzi TV a přesměrovává návštěvníky na web této televize (registroval si dokonce i českou doménu Slagerpremium.cz). A na českém webu veškeré televizní aktivity Karla Peterky pokračují na původní adrese Slagrtv.cz, názvy nových programů Šláger si jako domény Peterka vůbec neregistroval. U oficiální stránky televizní stanice na Facebooku pouze změnil název ze Šlágr TV na Šláger Muzika, ale zkratku @slagrtv ponechal. A pokračují také koncertní šňůry Peterkovy skupiny Šlágr parta, která se prohlašuje za nejúspěšnější kapelu na Šlágr TV.

Šlágr TV ukončila vysílání v multiplexu 24, místo ní zůstává slovenská Šláger Muzika

Poznámka: Text vznikl výhradně jako redakční materiál serveru Televizníweb.cz a není výsledkem aktivity Českých Radiokomunikací, které jsou partnerem tohoto webu.

Štítky