Potýkáte se se zhoršenou kvalitou televizního signálu, nebo vám televizní vysílání najednou začalo úplně vypadávat? Pokud přijímáte televizní programy na klasickou anténu z pozemních vysílačů, problém nemusí být na vaší straně.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) začal aktivně informovat obce, v jejichž katastru chystají mobilní operátoři spouštět nové základové stanice LTE pro mobilní sítě v pásmu 700 MHz, že tyto nové stanice mohou divákům zhoršit nebo zcela znemožnit příjem televizního vysílání. Diváci většinou o spojitosti tohoto problému s mobilními operátory nevědí a netuší také, že prostřednictvím ČTÚ mohou žádat o nápravu, kterou má zajistit mobilní operátor.

ČTÚ rozesílá obcím, v nichž se mají spouštět nové základové stanice LTE, informační dopisy s podrobným vysvětlením, jak v případě rušení televizního signálu postupovat. „ČTÚ oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Tato nepříjemná situace může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě,“ píše úřad v dopise.

Problém musí odstranit mobilní operátor na své náklady

Podle zákona o elektronických komunikacích musí provozovatel služby, která je spouštěna jako nová a ruší službu, která v místě fungovala delší dobu, zajistit odstranění takového rušení na vlastní náklady. ČTÚ na to obyvatele dotčených obcí informuje. Odstranění rušení na náklady mobilního operátora je ale podmíněné rozhodnutím ČTÚ, na který se musí obrátit poškozený divák oficiální žádostí. Jak tedy postupovat, když se vám náhle rapidně zhorší kvalita televizního signálu, nebo úplně přijdeme o možnost sledovat televizní programy? Nejprve je nutné ověřit, zda chyba opravdu není na vašem přijímači nebo anténě. Ideálně tak, že kontaktujete své sousedy a zjistíte, zda se potýkají se stejnými nebo podobnými problémy (pokud také přijímají televizní signál na anténu).

ČTÚ také nabádá, aby si každý divák před odesláním oficiální stížnosti ověřil prostřednictvím interaktivní mapy na jeho webových stránkách, zda v okolí nebyl spuštěn zkušební provoz základové stanice mobilní sítě LTE. Vyloučit je třeba také možnost rušení televize používáním mobilního telefonu v blízkosti televizního přijímače. Některé chytré telefony, zvláště pak ty, které dokáží využívat signál sítí 5G, se v blízkosti televizorů chovají jako „rušičky“. Tento problém bude postupně narůstat s tím, jak se budou rozšiřovat mobilní sítě nové generace 5G a postupně se u mobilních zařízení začne přecházet na využívání 5G. V současnosti jde spíše o ojedinělé případy, protože mezi uživateli ještě není příliš mnoho telefonů s 5G.

Máte problémy s příjmem DVB-T2? Na vině mohou být i nekvalitní přijímače

Tip redakce: dosloužil vám DVB-T2 set top box? Vyberte si ten nejlepší podle uživatelských recenzí na Alza.

Jak postupovat, když problém není u vás?

Jakmile se vám podaří vyloučit jakoukoli chybu na vaší straně, je třeba sepsat oficiální oznámení ČTÚ, který na místo vyšle vlastní pracovníky a ti ověří, zda rušení opravdu způsobuje základová stanice. Divák by měl podle informačního dopisu ČTÚ zvolit některý z následujících postupů:

  • Vyplnit elektronický formulář pro oznámení o rušení televizního příjmu a odeslat formulář e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo formulář vytisknout-podepsat a odeslat poštou.
  • Telefonicky kontaktovat odborná pracoviště místně příslušných útvarů ČTÚ, kde je možno rušení oznámit (seznam zde).
  • Odeslat volnou formou např. e-mailem na adresu: podatelna@ctu.cz nebo poštou na adresu:

Český telekomunikační úřad,
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

Jaké informace by mělo podání adresované ČTÚ obsahovat? Do předmětu by měl stěžovatel napsat „Oznámení o rušení TV příjmu“. Stížnost by měla obsahovat jméno a příjmení oznamovatele, datum narození, adresu trvalého bydliště, v případě podnikatelů a právnických osob IČO a kontaktní údaje, nejlépe číslo telefonu a e-mailovou adresu. Následovat by měl popis oznamovaného problému: adresa výskytu rušení (pokud je odlišná od adresy pro doručování), rušené programy (nebo kanály, vysílače, apod..), typ používané přijímací antény (individuální venkovní, event. použití zesilovače, pokojová, společná, TKR, atd.), stručný popis projevu rušení, začátek vzniku rušení, časový výskyt rušení – případná další sdělení.

Rušení příjmu televizního a rozhlasového signálu: co způsobují mobilní sítě LTE?

Co se stížnosti udělá ČTÚ a jak se to dozvíte?

Po odeslání oznámení vás telefonicky kontaktuje pracovník ČTÚ, který upřesní další detaily
a domluví termín měření u vás, anebo vám přímo oznámí, že problém přijede vyřešit přímo mobilní operátor, jehož základová stanice ruší televizní signál. V tom případě se s vámi dohodne na termínu zásahu přímo operátor. „V případě, že rušení bylo způsobeno mobilní rádiovou sítí, budete po provedeném technickém zásahu do Vašeho anténního systému moci sledovat televizi přes anténu ve stejné kvalitě, jako před uvedením základnové stanice mobilní sítě do provozu,“ slibuje ČTÚ, který k problematice rušení příjmu terestrické televize zřídil samostatnou sekci a svém webu. Na ní upozorňuje, že kritická vzdálenost pro rušení televizního signálu je 450 až 500 od základové stanice LTE.

Problémy mohou nastat i v případě, že nová stanice LTE je umístěna ve stejném směru, kam směřuje vaše příjmová anténa, tedy ve stejném směru jako televizní vysílač, z něhož přijímáte signál. „Pokud je směrování televizní antény přibližně stejné jako je směr spuštěné BTS může být příčinou rušení televizního příjmu tato základnová stanice, i když je její vzdálenost od antény větší jak 500 m,“ upozorňuje ČTÚ. Potíže si ale mohou způsobit i sami diváci, pokud používají nevhodné příjmové antény, například pokojové antény s vestavěným zesilovačem, které v místech s vyšší intenzitou signálu nezvládají zpracovat televizní a mobilní signály. Teoreticky je také možné, že se nacházíte v místě v horším signálem DVB-T2.

Přibývá případů rušení televizního vysílání mobilními sítěmi 5G. Jak postupovat, když k němu dojde?

Jak poznat, že televizi ruší opravdu mobilní síť?

„Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí s uvedením do zkušebního provozu základnové stanice mobilní sítě v blízkém okolí. Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno např. nekvalitním televizním signálem, které závisí často na počasí, denní a roční době apod. a projevuje se většinou nepravidelně,“ vysvětluje ČTÚ. Pokud jste tedy dosud přijímali televizní signál DVB-T2 bez problémů a náhle se to změnilo k horšímu a špatný stav trvá, že pravděpodobné, že příčinou je právě nově spuštěná základová stanice LTE některého z mobilních operátorů.

Štítky