Jako obvykle touto dobou informujeme naše čtenáře o připravované konferenci Radiokomunikace 2022. V loňském roce se konference po roční vynucené přestávce poprvé konala ve dvoudenním formátu. Zarezervujte si proto ve svých kalendářích termín od 18. do 19. října 2022.

Tato konference, jejímž hlavním mediálním partnerem je i tento rok Televizníweb.cz, je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, satelitní a mobilní komunikace v České republice již po několik desetiletí. Letos jde již o 31. ročník., kdy na ty, kteří se věnují bezdrátovým přenosům a šíření signálů, čeká 22 přednášek specialistů z akademické, soukromé i veřejnoprávní sféry.

Obsahová příprava konference je již dokončena a program je publikován na stránkách agentury UNIT. Na těchto webových stránkách je možno dohledat i prezentace z minulých ročníků od roku 2014. Určitě se tam najdou i přednášky, které neztratily svou platnost, zejména z loňské konference, která se konala po covidové pauze. Letošní dvoudenní konference je rozčleněna do čtyř nezávislých bloků zakončených panelovou diskusí s přednášejícími.

Kmitočtové spektrum

První den je zaměřený na správu rádiového spektra a digitální rozhlas a televizi. Podívejme se na některá nosná témata. Vstupní přednáška „Aktuální otázky přípravy ČR a Evropy na konferenci WRC 2023“ se bude za rok projednávat aktualizaci Radiokomunikačního řádu a bude navazovat na loňskou přednášku na toto téma stejného autora z Českého telekomunikačního úřadu.

Subjekty zúčastněné na rozhodovacím procesu o kmitočtovém spektru (Zdroj: prezentace Pavla Šístka z ČTÚ na Konferenci Radiokomunikace 2021).

Letos se ve své přednášce zaměří na to, zda WRC-23 může rozhodnout o stávajících nebo budoucích způsobech TV vysílání či vysokorychlostním připojení k internetu v Česku a představí strategický pohled Evropské unie pro oblast rádiového spektra. Další přednášející z ČTÚ nastíní aktuální vývoj v oblasti zařízení krátkého dosahu (SRD), které začínají zaujímat stále větší prostor v naší denní potřebě.

V odpolední, více technické části, na problematiku vyžití kmitočtového spektra naváže přednáška České televize „Mikroporty – podružná služba. Proč se jí zabývat?“.

Na loňskou konferenci bude navazovat i přednáška o stavu legislativního řešení souběhu analogového FM a digitálního DAB+ vysílání. Ve dnech konání konference by mělo již být jasno, zda vláda přijala rozhodnutí o přechodu na digitální vysílání do 10. října 2022, což stanovuje změna zákona z roku 2009 o transformačních licencích. Jaké důsledky plynou z tohoto (ne)rozhodnutí na vývoj rozhlasové digitalizace odpoví zástupce Rady pro rozhlasové a TV vysílání. Podrobněji jsme se o tom zmiňovali v článku o konferenci DIGIMEDIA 2022 v části o DABu a šanci soukromých rádií.

Digitální rozhlas a televize

I další přednášky se budou týkat digitálního rozhlasu. Jak z pohledu mezinárodní koordinace kmitočtů (ČTÚ), systému dopravních informací TPEG (RTI cz) nebo aplikací a zkušeností z reálného provozu (DVB Servis). Již jsme publikovali záměry Českého rozhlasu o zprovoznění dalších DAB+ vysílačů za účelem Šíření signálu uvnitř budov (Indoor). To a další rozvoj sítě DAB+ ČRo bude předmětem stejnojmenné přednášky i na této pardubické konferenci.

Přechod na DVB-T2 byl dokončen před více jak rokem. Vyhodnocení cesty k DVB-T2 vysílání mělo být součástí loňské konference, které se však z důvodu onemocnění přednášejícího z Ministerstva průmyslu a obchodu nekonalo. Pro zájemce tak zbývá se se závěry o realizaci Strategie DTT a přechodu na DVB-T2 seznámit s dokumentem uveřejněným krátce před konáním loňské konference přímo ze stránek MPO.

Generální partner konference Digital Broadcasting jako provozovatel celoplošné televizní sítě 24 (DVB-T2-HEVC) bude ve svém příspěvku reagovat na poslední aktuální vývoj a diskusi ohledně parametrů určujících pokrytí signálem. Součástí přednášky budou též výsledky dosavadní analýzy možných budoucích alternativních způsobů šíření televizních a rozhlasových programů, jako je 5G Broadcast.

Požadavky na přenos audiovizuálního obsahu se dnes rychle vyvíjejí a všechny distribuční platformy musí být připraveny na přicházející změny. Stávající televizní vysílání sice průběžně reaguje na potřeby diváků, provozovatelů TV vysílání či zadavatelů reklamy, ale musí brát v úvahu i překotný technologický vývoj. Změny nebudou nastávat jednou za 10 let, tak jako doposud, ale budou probíhat průběžně, téměř neustále. To bude obsahem prezentace partnera konference Českých Radiokomunikací pod názvem „Televizní technologická a produktová budoucnost“.

Závěr bloku o digitálním rozhlase a televizi patří výrobci vysílačů a technologií, firmě Rohde & Schwarz, s přednáškou „I. experimentální vysílání 5G Broadcast“. O tom, že tato firma je kompetentní na řešení této případné nástupnické generaci zemského TV vysílání, se mohli naši čtenáři přesvědčit v článku z letošního veletrhu NAB:

NAB 2022: zaostřeno na 5G Broadcast Čerstvé novinky z Las Vegas

Na rozdíl od minulých let je letos naplánováno méně přednášek, o osm méně než před rokem. Jedním ze záměrů přípravného výboru konference, kromě kvality obsahu i výběru přednášejících, bylo, aby účastníci neodcházeli předčasně v průběhu panelové diskuse, která určitě bude dle zmíněných témat zajímavá a měli i více času na neformální konzultace.

Mobilní komunikace a satelity

Technologie sítí 5G bude v rámci bloku mobilních komunikací pokračovat během dopoledne sérií přednášek: „Sítě 5G a jejich aplikace“, „Aktuální stav technologie 5G sítí“, „6G úspěchy sudých releasů?“. Od přednášejících z ČVUT, Ericsson a T-Mobile CZ.

Venkovní prezentace autonomního elektrovozidla na konferenci Radiokomunikace 2021 (foto: Václav Udatný)

Po loňském úspěchu prezentace firem Škoda a Valeo s vývojovým typem autonomního vozu představí Technická univerzita v Liberci „Modulární platformu pro autonomní podvozky“ užitkových elektrovozidel a způsoby návrhu moderních úložišť s lithiovými akumulátory. Vysoce odborný teoretický příspěvek „Optimalizace entropie zdroje zpráv“ pochází z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Blok o satelitní komunikaci se zaměří na malé satelity třídy CubeSat, které patří mezi celosvětově nejrychleji se rozvíjející a dobře viditelnou a využitelnou oblast kosmických technologií. Letos slavíme 5. výročí prvního českého nanosatelitu, Západočeské Univerzity v Plzni, a na oběžné dráze je jejich druhý satelit VZLUSAT-2. Komunikační technologii pozemní stanice, která musí provádět několikrát denně aktivní povelové řízení těchto satelitů na nízkých oběžných drahách, na ZČU v Plzni provozují od roku 2009. Přednáška „Pozemní komunikační stanice na bázi SDR“ (softwarově definovaného rádia) popíše, jak tato technologie umožňuje v komunikaci s nanosatelity implementovat i nestandardní formáty. Od Buchlovic zavítá do Pardubic firma BD Sensors s popisem nanosatelitu BDSAT. Na loňskou prezentaci „Satelity na negeosynchronních drahách – NGSO“ a jejím závěru o postupně se zaplňujícím prostoru nad naší Zemí volně navazuje přednáška z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT „Detekce kosmického smetí“, které se stává s postupnou komercializací vesmíru naší obklopující realitou.

Jeden ze stánků vystavovatelů na loňské konferenci v Pardubicích (Foto: Václav Udatný)

Součástí konference je i partnerský program vystavovatelů spojených s bezdrátovými technologiemi a vydavatelství elektrotechnické literatury IN-EL. V rámci partnerského programu je stále otevřená možnost se jako vystavovatel přihlásit. Pro ty, kteří se nebudou moci osobně zúčastnit je možno si objednat samostatně i elektronickou verzi sborníku přednášek.

Pořadatelem konference Radiokomunikace 2022 – od úterý 18. do středy 19. října – je vzdělávací agentura UNIT se zaměřením na kvalitní proškolování a vzdělávání pracovníků v technických profesích. Její první ročník v současné podobě se konal v Pardubicích již v roce 1990 a předcházely mu odborně úzce vymezené konference a semináře od roku 1985. Další podrobnosti o programu konference a přihlášky je možno získat na webových stránkách pořádající agentury nebo podrobněji na stránkách věnovaných přímo konferenci www.konferadio.cz.

Úvodní koláž autora z www.konferadio.cz

 

Štítky