Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zjednodušil internetový formulář, jehož prostřednictvím je možné nahlašovat problematický příjem a rušení pozemního digitálního televizního vysílání DVB-T a DVB-T2.

Televizní diváci, kteří mají nekvalitní televizní příjem, se nyní mohou jednodušeji obrátit na ČTÚ díky novému webovému formuláři, který je procesem stížnosti provede. Předtím však ČTÚ doporučuje dle zveřejněných rad ověřit, že závada není na straně diváka, případně společného rozvodu v domě. Závada na straně příjemce (nejčastěji závada antény nebo svodu) bývá nejčastějším zjištěním šetření stížností na špatný příjem, např. v listopadu šlo o 66 případů z 98 ukončených šetření, konstatuje úřad ve své pravidelné měsíční monitorovací zprávě.

Do nového formuláře, který funguje na adrese https://dvbtform.ctu.cz, musí stěžovatel vyplnit celé svoje jméno, datum narození, adresu (nebo lze využít přihlášení prostřednictvím Identity občana, která tato data předvyplní sama automaticky), specifikovat technické problémy s příjmem televizního signálu i časový úsek, kdy se problémy vyskytly. „K vyplnění formuláře je třeba zaznamenat časy, kdy k problémům dochází, programy a kanály, kterých se problém týká, adresu, kde ke špatnému příjmu dochází, a uvést kontakty, abychom mohli stěžovatele kontaktovat a pomoci mu situaci vyřešit,“ upřesnil ČTÚ.

Máte problémy s příjmem DVB-T2? Na vině mohou být i nekvalitní přijímače

Nejprve je třeba hledat chybu u sebe

Před samotným odesláním formuláře s hlášením problematického příjmu DVB-T2 by měli diváci zkontrolovat stav svojí příjmové antény. „Pokud máte individuální anténu, zkontrolujte její instalaci, především se to týká instalace venkovní antény. Je určena k příjmu daného kanálu, je mechanicky nepoškozená, správně upevněná, směrovaná, polarizovaná? Zkontrolujeme i zesilovače (nutnost a vhodnost použití), anténní svod (zejména neporušenost, upevnění konektorů atd.) a televizi samotnou (bezchybnou funkci a správné naladění, pozor na blízko odložené mobilní telefony a rádiové modemy – jsou častou příčinou rušení televize),“ radí ČTÚ.

Určitou informaci mohou podle ČTÚ poskytnout i sousedé – jakou mají oni kvalitu příjmu? Pokud vynikající, závada bude spíše na straně příjemce. „Máte-li společný televizní kabelový rozvod nebo společnou anténu, zkontrolujte vlastní kabely (účastnickou šňůru) a vlastní přijímač a optejte se rovněž na kvalitu příjmu sousedů ve stejném domě. V případě, že na vašem vlastním zařízení závada není, je třeba kontaktovat provozovatele společného rozvodu, který by měl ověřit funkčnost jím spravovaného zařízení a případně zajistit jeho opravu. Pokud zdroj potíží nebyl dle předchozího postupu objeven a potíže přetrvávají, lze se obrátit na ČTÚ, ať už prostřednictvím výše uvedeného formuláře, nebo jinou cestou,“ dodává úřad.

Máte slabý signál DVB-T2? Problém nemusí být na vašem přijímači

Štítky