Zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, mobilní operátoři a sdružení zastupující poskytovatele internetového připojení jednali pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o stavu přípravy 5G studií a strategie správy kmitočtového spektra.

Meziresortní pracovní skupina ke spektru existovala již v minulosti, nyní ji ČTÚ obnovil kvůli nárokům mobilních operátorů na kmitočty pro sítě 5G. Letos na podzim proběhne Světová radiokomunikační konference WRC-23, na které se bude řešit využití kmitočtových pásem, jež jsou nyní vyčleněna pro terestrické televizní vysílání. Mobilní operátoři již vznesli požadavek na využití alespoň části pásma 600 MHz pro mobilní sítě nové generace. To by znamenalo výrazné omezení nabídky volně dostupného televizního vysílání, které má pásmo 600 MHz garantováno pouze do roku 2030. Návrh na komprimární využití pásma 600 MHz již vznesla Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje mobilní operátory T-Mobile, O2 a Vodafone.

Páteční jednání se podle ČTÚ zabývalo problematikou rozvoje a strategie využívání rádiových kmitočtů. „Skupina jednala o stavu přípravy 5G studií, podmínkách v pásmech 26 GHz a 6 GHz, návrzích do chystané strategie správy spektra a další problematice. (…) Na jednání se diskutovalo o příležitostech pro rozvoj využívání rádiových kmitočtů, a to jak z hlediska národních kroků, tak i z pohledu zapojení České republiky v mezinárodní spolupráci a harmonizaci,“ uvedl ČTÚ v oficiální tiskové zprávě. Mobilní operátoři se vyjadřovali například k nově chystané strategii správy spektra.

Čeští mobiláři chtějí pásmo 600 MHz Navrhují koprimární využití UHF

Omezení pásma 600 MHz by zničilo multiplex 24

„K diskutovaným návrhům patřily například postupy pro sdílené využívání kmitočtů, nová pásma pro 5G a další okruhy. V rámci obecněji diskutovaných bodů byla rozvinuta také diskuze k očekáváním sektoru v oblasti správy spektra a k roli chystané strategie,“ přiblížil ČTÚ. „Ve druhé části se skupina zabývala zejména horní částí pásma 6 GHz z hlediska příležitostí pro zavádění vysokorychlostního připojení a otázkou, jaké je nejlepší využití pásma. Skupina by měla vypracovat společné stanovisko Úřadu a uživatelů spektra, na jehož základě bude možné formulovat pozici ČR na mezinárodních jednáních,“ dodal telekomunikační úřad.

Operátoři celoplošných sítí pro terestrické televizní vysílání ve standardu DVB-T2 jakékoli omezování vysílacího spektra v pásmech 500 a 600 MHz odmítají. Omezení nebo úplné vyjmutí pásma 600 MHz by například zcela degradovalo celoplošný multiplex 24, který provozuje společnost Digital Broadcasting.

„Sedmistovka“ a 5G: Jak účelně budou využity kmitočty po vypnutém televizním vysílání DVB-T?