Komerčním rádiím sdruženým v Asociaci provozovatelů soukromého vysílání (APSV) se nepodařilo přesvědčit Český telekomunikační úřad (ČTÚ), aby jim v rámci aukce kmitočtů pro sítě DAB+ vyčlenil přednostní kapacitu pro digitální vysílání nebo jim bez soutěže přidělil celoplošný multiplex C, jak požadovala společnost Media Bohemia.

Získat jednu ze dvou připravovaných celoplošných sítí DAB+ pro velká komerční rádia vysílající v FM bez výběrového řízení odůvodňovala společnost Media Bohemia potřebou přilákat k digitálnímu rozhlasu širokou masu posluchačů. „Zkušenosti z Evropy ukazují, že bez stávajících velkých provozovatelů rozhlasového vysílání na FM nelze úspěšně nastartovat, rozvíjet a dlouhodobě provozovat DAB vysílání. Posluchači jsou zvyklí na svá rádia a bez možnosti poslechu těchto rádií v rámci DAB by byl nástup nových rádií tak pomalý, a tak drahý, že nelze najít udržitelný obchodní model,“ vysvětlila firma, která provozuje síť rádií Blaník, Hitrádio, Fajn rádio a Rock rádio, a je zároveň členem APSV.

„Navrhujeme proto tento problém a riziko z toho plynoucí, zejména pro velké provozovatele rozhlasového vysílání, vyřešit v rámci Návrhu vyhlášení výběrového řízení tak, že by se Příděl pro celoplošnou „Vysílací síť C“ vyčlenil pro velké provozovatele rozhlasového vysílání a zcela vyjmul z výběrového řízení, když by byl přidělen velkým provozovatelům rozhlasového vysílání za splnění stanovených podmínek. Tito provozovatelé by za tímto účelem společně založili právnickou osobu podle soukromého práva (např. korporaci nebo spolek), jež by splňovala podmínky, které jsou nyní stanovené pro účast na výběrovém řízení,“ dodala Media Bohemia.

FM navždy, do DAB+ s novými licencemi Komerční rádia mají nový plán

Nesmíme nikoho zvýhodnit, namítá ČTÚ

S tím však ČTÚ nesouhlasí, protože by tak podle něho došlo ke zvýhodnění některého ze subjektů na trhu. Soukromá rádia si podle úřadu mohou vytvořit subjekt, který se zúčastní aukce jako kterýkoli jiný subjekt. „Podle názoru Úřadu nic nebrání provozovatelům vysílání postupovat již v rámci tohoto výběrového řízení podle jejich návrhu, tzn. ucházet se o celoplošnou vysílací síť C,“ konstatoval na středečním workshopu o vypořádání připomínek k návrhu podmínek aukce kmitočtů pro sítě DAB+ určené komerčním rádiím. „Úřad je odpovědný za účelné a kmitočtů, a proto je v rámci transparentního výběrového řízení nabízí všem kvalifikovaným zájemcům. Úřad v rámci svých zákonem stanovených kompetencí nemůže přidělit práva k užívání kmitočtů v rozporu se soutěžněprávními principy, např. formou neodůvodněného zvýhodnění jedné skupiny uživatelů,“ dodal ČTÚ.

Telekomunikační úřad zároveň upozornil, že ani neexistuje důvod, proč by měla mít komerční rádia vysílající v analogovém FM pásmu výhodu při vstupu do DAB+ oproti jiným hráčům, když zároveň nebudou opouštět FM pásmo: „Současně platí, že zavedení DAB nelze považovat za přechod FM vysílání na digitální vysílání (FM vysílání bude dále provozováno souběžně s DAB). Jedná se o zavedení nového standardu – nové služby v novém kmitočtovém pásmu, aniž by došlo k jakémukoliv omezení provozovatelů FM vysílání.“ Komerčním rádiím tedy není co kompenzovat formou výhod pro vstup do finálních digitálních sítí DAB+, jako tomu bylo u televizí při přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání.

Komerční rádia: Chceme garanci místa v DAB+ ČTÚ zveřejnil připomínky k aukci kmitočtů

Žádná přednostní kapacita pro rádia z FM

Postoj ČTÚ platí jak pro případné přednostní přidělení multiplexu C mimo výběrové řízení komerčním rádiím vysílajícím v analogovém FM pásmu, tak pro garanci přednostního místa v budoucích sítích DAB+ přidělených jiným zájemců. „Úřad není ze zákona oprávněn uložit operátorům vysílacích sítí limitující podmínky týkajících se komerčních programů, které mohou ve své síti šířit,“ vysvětlil ČTÚ a tím odpověděl i na připomínku APSV, která byla zčásti stejná jako od společnosti Media Bohemia. Ta se dožadovala vyhrazení prostoru pro své členy ve vydražených sítích DAB+. „Pokud má být cílem výběrového řízení podpora rozvoje digitalizace rozhlasového vysílání na předmětných sítích (DAB), tj. nastartování zemského digitální rozhlasového vysílání, je nutné zajistit účast stávajících provozovatelů, a to za přijatelných ekonomických podmínek reflektujících stav celého reklamního trhu,“ napsala APSV ve své připomínce.

„Proto by měla být jedním z hlavních hodnotících kritérií připravenost provozovatele multiplexu poskytnout odpovídající kapacitu za ekonomicky přijatelných podmínek stávajícím provozovatelům rozhlasového vysílání, eventuálně by měl být předem vyhrazený prostor pro tento účel,“ míní APSV. Telekomunikační úřad je však jiného názoru. „Úřad si je významnou úlohou stávajících velkých provozovatelů rozhlasového vysílání v procesu digitalizace vědom. Současně ale Úřad zaznamenal, že v rámci všech dosavadních jednání preferovali současní provozovatelé FM vysílání neomezené pokračování tohoto vysílání i po spuštění DAB vysílání, a tedy upřednostňovali variantu souběhu FM a DAB vysílání. Tento postoj vedl ve svém důsledku k tomu, že pevné datum ukončení FM vysílání nebylo na národní (ani mezinárodní) úrovni stanoveno,“ vysvětluje ČTÚ.

Omezení počtu licencí pro rádia končí Jedna firma může mít víc než dva celoplošné programy

Nechcete opustit FM, nebudete mít výhody v DAB+

Tomu podle telekomunikačního úřadu odpovídá i skutečnost, že se vláda nechystá připravovat žádné usnesení o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání, protože k ukončení FM vysílání bude docházet, stejně jako v jiných státech, spíše z rozhodnutí samotných provozovatelů vysílání, nikoliv státním zásahem. Tudíž ani komerční rádia nemohou využít pro přednostní pozice v digitálních sítích DAB+ transformační licence, které jim zajišťují přechod z FM do DAB+. „Úřad dále uvádí, že do výběrového řízení zařadil všechny disponibilní kmitočtové bloky, a proto dražené vysílací sítě disponují více jak dostatečnou kapacitou jak pro všechny stávající, tak i pro případné nové provozovatele vysílání, což je dle názoru Úřadu základní předpoklad pro efektivní hospodářskou soutěž na souvisejícím trhu,“ doplnil ČTÚ k obavám komerčních rádií, zda na ně zbude v DAB+ prostor.

„Jediným problémem z hlediska stávajících provozovatelů vysílání může být rozdílné územní rozložení pro šíření regionálních programů. To je však dáno pouze dostupností kmitočtových bloků a předpokládá se určitá flexibilita stávajících provozovatelů vysílání,“ dodal ČTÚ. Problém to však v praxi zřejmě nebude, protože podle prezidenta APSV Jiřího Hrabáka komerční rádia nechtějí pro digitální vysílání využít transformační licence, které jim již byly přiděleny a prodlouženy, nýbrž budou žádat o zcela nové licence čistě pro zemské digitální rozhlasové vysílání, které budou mít jiné licenční podmínky. Hrabák to řekl v polovině června na konferenci DIGIMEDIA 2023. Výběrové řízení na operátory sítí DAB+ pro komerční rádia se ČTÚ chystá vypsat v srpnu. Zájemci se budou moci hlásit v září a aukční část by měla začít nejdříve v říjnu letošního roku.

Nové podmínky aukce kmitočtů pro DAB+ ČTÚ vyhlásil opakovanou konzultaci

Úvodní foto: AČRA-MK