Získat vlastní celoplošnou síť pro terestrické digitální rozhlasové vysílání DAB+ a provozovat si ji pod svou režií chtějí soukromá rádia sdružená do Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV). Požadavek vznesla v připomínkovém řízení k návrhu podmínek aukce kmitočtů pro sítě určené digitálnímu rozhlasu, které zveřejnil Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Aukce se má uskutečnit ještě v letošním roce a má mezi operátory rozdělit sítě určené pro šíření digitálního signálu komerčních rádií. Prezident APSV Jiří Hrabák a vedoucí odboru správy kmitočtového spektra ČTÚ Jiří Duhač se k tématu vyjádří na odborné konferenci DIGIMEDIA 2023, která se uskuteční ve středu 14. června 2023 v Praze.

Komerční rádia: Chceme garanci místa v DAB+ ČTÚ zveřejnil připomínky k aukci kmitočtů

Soukromá rádia nechtějí ztratit kontrolu nad frekvencemi

„Digitálnímu rozhlasu jsme se na konferencích DIGIMEDIA věnovali dlouhá léta. Ještě nikdy jsme ale nebyli tak blízko situaci, že zde vedle digitální sítě Českého rozhlasu vzniknou finální sítě určené pro komerční rádia. Nadále však není vyřešena otázka pokračování rozhlasového vysílání v analogovém FM pásmo, která je zejména pro soukromá rádia kruciální,“ říká Pavel Brabec, prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-MK), která je pořadatelem letošního 18. ročníku konference DIGIMEDIA 2023.

Zájem komerčních rádií o získání vlastní celoplošné sítě DAB+, kterou by si provozovali sami prostřednictvím nově vzniklého subjektu, je pochopitelná. Přechodem na digitální vysílání by totiž soukromé stanice ztratily kontrolu nad kmitočty, na kterých vysílají. Zatímco součástí licence pro analogové vysílání v FM pásmu je soubor technických prostředků, tedy frekvencí, na kterých daný rozhlasový program vysílá, licence pro digitální vysílání jsou pouze pro program a držitel takové licence se musí dohodnout s operátorem některé z digitálních sítí DAB+ na využívání její kapacity. Držitelem vysílacích frekvencí pak není provozovatel rozhlasové stanice, ale operátor dané sítě.

Nové podmínky aukce kmitočtů pro DAB+ ČTÚ vyhlásil opakovanou konzultaci

Plány Českého rozhlasu na další vylepšování jeho sítě DAB+

Připravovaná aukce kmitočtů pro sítě DAB+ určené komerčním rádiím nabídne celkem dvě celoplošné a 27 regionálních sítí, které pokrývají jeden nebo více krajů. Komerční rádia sdružená do APSV žádají, aby jim byla bez soutěže přidělena celoplošná síť C nebo alespoň garantována kapacita v budoucích celoplošných sítích. O aukci kmitočtů pro digitální rozhlas budou na konferenci debatovat kromě výše zmíněných zástupců APSV a ČTÚ také ředitel sekce regulace a právního oddělení Českých Radiokomunikací Marcel Procházka, výkonný ředitel společnosti Progress Digital Jakub Juhas a jednatel společnosti Joe Media Miroslav Pýcha.

Konference se dotkne také otázky rozvoje digitální sítě Českého rozhlasu. O postupném zahušťování sítě a vyplepšování pokrytí signálem uvnitř budov bude hovořit vedoucí distribuce signálu Českého rozhlasu Pavel Balíček.

Omezení počtu licencí pro rádia končí Jedna firma může mít víc než dva celoplošné programy

Konference DIGIMEDIA 2023 se koná pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury, Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Generálním partnerem akce je Česká televize, která tradičně poskytuje prostor pro konání akce a bude celou konferenci přenášet živě na iVysílání.cz, kde bude také k dispozici kompletní záznam akce. Mezi partnery konference jsou také společnosti Atmedia Czech, Samsung Electronics Czech and Slovak, Digital Broadcasting, České Radiokomunikace, MPO, Český rozhlas, ATO, APMS, či Media One. Mediálními partnery konference jsou týdeník Marketing a Media, servery MediaGuru.cz, Televizníweb.cz a tituly společnosti AVERIA – ICT Network News, B2B Network News.

Podrobný program konference DIGIMEDIA 2023 a registrační formuláře pro účastníky naleznete na www.acra-mk.cz.

A o jakých tématech bude DIGIMEDIA 2023? Přijde náměstek ministra průmyslu i nový šéf ČTÚ