Koncem roku 2021 se definitivně odmlčelo vysílání Českého rozhlasu s amplitudovou modulací (AM) na středních a dlouhé vlně. Společně s ním skončila i éra známých rozhlasových vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, které jsou nevyšší stavbou v České republice nebo v Topolné. Tyto a mnohé další jsme navštívili a odkazy na ně najdete na konci tohoto článku. Dnes se podíváme na další místo, kde skončí středovlnné vysílání.

Letos v květnu jsme si připomenuli stoleté výročí zahájení rozhlasového vysílání u nás na středních vlnách ze stanoviště ve Kbelích a následně z dnes neexistujícího vysílače v Praze – Strašnicích. Z původních 12 středovlnných vysílačů v roce 2021 „přežily“ do dnešních dnů čtyři o výkonech 5–20 kW pro šíření programů Český Impuls, Country rádio a Rádio Dechovka. Zde je jejich přehled

O rozhlasových stanicích Dechovka, Country Rádio a Český impuls jsme psali již v lednu minulého roku, kdy ostatní vysílače šířící ČRo už nevysílaly.

Střední vlny nekončí Rádio Dechovka expanduje

Jenomže v dohledné době dojde k vypnutí dalšího vysílače na Zbraslavi, jehož lokalita se tak vytratí z paměti.  A protože chceme alespoň v psané podobě zanechat stopy o rozhlasovém šíření u nás i pro digitální následovníky, tak jsme nemohli chybět, abychom vysílač na Zbraslavi nenavštívili.

Rádio Dechovka naposledy vysílalo z vysílače Zbraslav

Přesně před 100 lety, ve čtvrtek 18. května 1923, začalo v Československu poprvé pravidelné rozhlasové vysílání. Rádio Dechovka jako jediné rádio oslavovalo toto výročí symbolickým 24hodinovým vysíláním z Prahy Zbraslav na frekvenci 1233 kHz 10kW. Kdo si 18. května v poledne naladil mimořádný a speciální program na středních vlnách na 1233 kHz, oslavil společně s Rádiem Dechovka 100. výročí pravidelného rozhlasového vysílání v České republice. A kdo vydržel do 23 hod., mohl být svědkem pirátského vysílání. Pokud jste to nestihli, takna tomto odkazu je přehrávka z archivu stanice

http://www.radiodechovka.cz/wp-content/uploads/2023/05/2023-05-18-23h00m00.mp3

Vysílač definitivně utichl 19.5.2023 v 12:12. Kmitočet 1233 byl koordinován jako synchronní kmitočet v pro Prahu a jihozápadní Čechy, jakýsi předhůzce dnešních SFN. A pro Rádio Dechovka byl tím hlavním poznávacím znamením od roku 2013 a na Zbraslavi od roku 2017. Kromě milovníků tohoto žánru byla tato stanice oblíbená i mezi příznivci dálkového příjmu zejména v německy hovořících zemích. Také na poslední mimořádné vysílání reagovali svými e-maily i posluchači z Holandska a Německa, kteří ale často z důvodu jazykové bariéry nepochopili nadsázku „pirátského“ vysílání, které mělo evokovat některé momenty historického vysílání rozhlasu ze šedesátých let.

Ohlédnutí zpět

Vysílač Zbraslav ale neutichl v květnu úplně. Country rádio z něj stále šíří svůj program na střední vlně 1062 kHz. A i po ukončení vysílání ze Zbraslavi bude na střední vlně pokračovat. A víme, kde a s jakým výkonem.

Původní vysílač měl název Zbraslav – Baně. Také se mu říkalo Na Beránku a byl budován v letech 1953 až 1955. Vysílal programy Praha I (638 kHz), Praha II (1520 kHz), Československo a Hvězda. Zároveň se využíval jako záloha velkých vysílačů Mělník a Liblice. V polovině 50. let zde byly zprovozněny dva 30kW středovlnné vysílače s amplitudovou modulací TESLA SRV 30 a roku 1955 ještě TESLA SRV 3. Vysílač používal „L“ anténu na dvou ocelových trubkových stožárech vysokých 60 metrů. Stožáry antény byly umístěny symetricky vůči vysílací stanici, jejich vzdálenost byla 176 m. Také zde byl umístěn i krátkovlnný vysílač Tesla KRV 1 využívaný k rušení zahraničního rozhlasu. Je zobrazen v našem článku o „zvláštní rádiové službě“ neboli speciálním vysílání, což byl eufemismus pro rušení zahraničního vysílání, které bylo v činnosti v letech 1952–1988.

Co to bylo „speciální vysílání“? Z temné historie AM vysílačů v ČSSR

Blízký kamenolom však způsoboval potíže pro tento vysílač, a tak byl v roce 1989 přesunut na druhou stranu strakonické výpadovky poblíž televizního vysílače Cukrák. Samotná budova uprostřed areálu je ve svahu, obklopená lesy a prakticky neviditelná. Nad ní se tyčí tři unipol stožáry, o výšce 85,5 m, které jsou spojeny s vysílací budovou podzemním kabelem s původními třemi dvojicemi vysílači Tesla SRV 21, které pracovaly ve sdruženém provozu a mohly tak dodávat výkon 40 kW do každého stožáru. V průběhu doby se obsluhovaný vysílač stal neobsluhovaným a byly nasazeny i vysílače Telefunken ve dvojici TRAM 10 pracující opět ve sdruženém provozu.

Tři věže vysílače Praha-Zbraslav (Jíloviště)

Po sametové revoluci se na vysílači v Jílovišti, což je jeho oficiální umístění, vystřídaly různé programy, jako rádio Echo, nebo stanice, která vznikla původně jako společný projekt (do roku 2002) Českého rozhlasu a Svobodné Evropy, ČRo 6 s často se měnícím programovým schématem i vysílacími frekvencemi. Na Zbraslavi byl používán také kmitočet 639 kHz pro ČRo 2, nebo později kmitočet 1233 pro Dechovku a 1062 pro Country Radio, které jej používá dodnes, jak vyplývá z několika snímků, které jsme pořídili při naší návštěvě.

Kontrolní pracoviště, dnes je funkční pouze kmitočet 1062 kHz pro Country Radio

Zbraslavský vysílač dnes

Průvodcem nám byl Luboš Rychtařík, specialista expertní skupiny CRA, která má za úkol dbát o údržbu anténních systémů, včetně vysílacích věží. To také znamená, že pracovníci této skupiny se dostanou na místa, a zejména do výšek, které jsou běžnému smrtelníku nedostupné. Obvykle musí vystoupat po žebřících v době výluky vysílače, kdy se vysílač vypne, protože silné elektromagnetické vlnění lidem z jednometrové vzdálenosti zcela jistě neprospívá. Při cestě do jednoho z anténních domků, se pan Rychtařík zmínil o případu před více jak deseti lety, kdy někdo nebo celá parta neznámých pachatelů nedbala upozornění na nebezpečné vf záření a z jednoho stožáru odmontovali zemnící dráty a připravovali se i na v zemi uložený napáječ. Následně pak po opravě byly na pozemku instalovány bezpečnostní kamery.

Pohled do anténního domku

Na vrchol kotveného stožáru Unipol jsme ani se zkušeným pracovníkem ve výškách nevystoupali. Za to nám poskytl krátké video z jeho nejvyššího bodu (85 m) u příležitosti poslední pravidelné údržby. Video, které pan Rychtařík natočil, zachycuje pohled na zbraslavskou část Baně, výpadovku na D4 přes nové sídliště Zbraslav, údolí Berounky, obce Lipence, vzdálené Černošice přes budovu středovlnného střediska a jeho dva zbývající stožáry na vysílač Cukrák na kopci Kopanina (411m.n.m.), až se kamera zastaví na kolmém pohledu z vrcholu věže a střechu anténního domku. Pozorný divák by si mohl všimnout, že na prostředním stožáru pracuje kolega pana Rychtaříka. Lépe je to však vidět na titulním snímku, který byl jako toto video pořízen letos 23. dubna. Všimněte si také, jak při pohledu z krajní věže zbývající dvě jsou v přesném zákrytu. Podívejte se video s námi, protože v krátké době se tyto unikátní záběry stanou neopakovatelnou minulostí.

Video z vrcholu stožáru na vysílači (autor: Luboš Rychtařík)

S naším průvodcem jsme nejenom projeli okolo všech tří stožárů, z nichž je dnes v provozu jen jeden, ale prošli jsme i vnitřní části budovy s vysílačem. Rozlehlé prostory jsou dnes vesměs prázdné. V místnosti vysílačů dnes stále vysílá Country Radio, které vstoupilo do rozhlasového éteru již v roce 1991. Kromě dlouhodobé přítomnosti na středních vlnách je zastoupeno na téměř 70 FM VKV lokalitách. Vzhledem k tomu, že se jedná o neobsluhovaný vysílač, nestandardní úkony, jako je měření přes umělou anténu, jsou pro příchozí pracovníky popsány přímo na výstupním stojanu.

Stávající vysílače TELEFUNKKEN se sdružovačem

Pohled na sestavu vysílačů z druhé strany, v pozadí umělá anténa, která se používá pro ověření funkce vysílačů a správné nastavení výkonu

Značnou část provozní budovy zabírají trafostanice s nezávislým napájením z různých směrů. Nezbytnou součástí je také náhradní zdroj napájení.

Dieselagregát ČKD z roku 1989 o výkonu 200 KVA, resp. 160 kW jako záloha při výpadku vnějšího zdroje energie

Přestavba na datové centrum

Vysílač na Zbraslavi-Jíloviště bude následovat ve čtvrtém čtvrtletí toho roku svého předchůdce na Baních. Antény budou odstraněny, budovy budou postupně demolovány a na místě dojde k výstavbě největšího datového centra v České republice. Bude to již šesté datacentrum Českých Radiokomunikací – tentokrát s kapacitou 2000 serverových racků a příkonem 25 MW. Z toho třetinu energie by si datové centrum na Zbraslavi mělo vyrobit samo prostřednictvím vlastní fotovoltaické elektrárny.

Dnešní provozní budova vysílače Zbraslav-Jíloviště pod Cukrákem

Country Radio prozatím z tohoto místa stále vysílá na 1062 kHz. Mezitím ale 23. května Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  udělila provozovateli RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., souhlas se změnou licence programu COUNTRY RADIO, a to změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště a kmitočtu Praha-Zbraslav 1062 kHz / 20 kW na stanoviště PRAHA 639 kHz / 20 kW, na vysílač Liblice, kde do konce roku 2021 vysílal program ČRo2, a přidělení kmitočtu České Budějovice 954 kHz / 5 kW na vysílač v Českých Budějovicích – Husova kolonie, kde dnes probíhá testování DRM. Z Liblic by mělo vysílání Country rádia odstartovat  na podzim, v Českých Budějovicích již běží. Po určitou dobu poběží AM vysílání Country Radia z nových vysílačů paralelně se Zbraslaví.

Tím je také vyřešena dlouhá diskuse o osudu nejvyšší stavby v ČR. „Zbourání středovlnného vysílače Liblice už není na pořadu dne a naplní se tak přání obyvatel okolí Českého Brodu, kteří se pomocí petice dovolávali zachování těchto 2 vysokých věží. CRA mají zákazníka, který má zájem o vysílání,“ uvedl v úvodu svého vystoupení na konferenci Innovation Day Miloš Mastník, generální ředitel CRA zhruba týden před schválením přesunu vysílání Country Radia na nové stanoviště.

Další články o AM vysílačích naleznete zde:

Úvodní fotografie článku a video: Luboš Rychtařík

Ostatní fotografie: Václav Udatný